عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معمول است که کتاب‌های آموزش زبان، چهار کلان‌مهارت شنیدن، خواندن، نوشتن و گفتگو را در زبان‌آموزان پرورش دهند. تسلط بر مهارت خواندن بدین جهت دارای اهمیت است که دانشجویان را در درک متون تخصصی یاری می‌کند. هدف پژوهش حاضر، ارتقای جنبۀ علمی کتاب‌های آموزش زبان فارسی در یاددهی مهارت خواندن است. در این پژوهش، ابتدا اهمّ مطالعات و یافته‌های حوزۀ خواندن را از نظر می‌گذرانیم. سپس یکی از سازمان‌یافته‌ترین انگاره‌های آموزشی مخصوص این مهارت، یعنی انگارۀ نیل اندرسون، را شرح و بسط می‌دهیم. آ ...

در یک سیستم آموزش هوشمند در بستر الکترونیکی، آنچه دارای اهمیت ویژه است ارائه‌ آموزش‌های مورد نیاز به استفاده‌کنندگان از سیستم و حصول اطمینان از دریافت این آموزش‌ها و ارائه بازخوردهای مناسب به آنها می‌باشد. در این راستا، یکی از مسائل مهم در آموزش الکترونیکی، ارائه درس مطابق با ویژگیهای یادگیری دانشجو است بگونه‌ای که کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و تسریع در روند آموزش را در پی داشته باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است با استفاده از استانداردهای آموزش الکترونیکی، تئوری‌های آموزشی و ...

عوامل متعددی در یادگیری مهارتهای زبان دخیل میباشند. در این میان، استفاده از منابع آموزشی یکی از عناصر اصلی در این فرایند به حساب می آیند. گرچه مباحث بسیاری در مورد ضرورت استفاده از این منابع و یا حذف کامل آنها مطرح است، و آزادی عمل مدرس در انتخاب آنها مورد مجادله است، این منابع به صورت گسترده موجودند و مورد استفاده قرار میگیرند و لذا ارزشیابی آنها جزء لاینفک حیطه آموزش و یادگیری زبان انگلیسی قلمداد میشود. در محیط های آموزش زبان خارجی در ایران، منابع آموزشی جهانی و کثیرالانتشا ...

در این پژوهش چند مدل برنامه ریزی چند هدفه برای مسائل تخصیص منابع محدود آموزشی- دانشگاهی ارائه می گردد. سپس این مدلها، به روشهای مختلف حل و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه می شود. ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش را می توان مواردی از قبیل: زمینه سازی بستر توسعه ملی با ارائه خدمات آموزشی، تخصیص بخش قابل توجهی از تسهیلات فیزیکی و غیر فیزیکی کشور به برنامه های آموزشی و همچنین افزایش بهره وری از طریق تخصیص بهینه منابع را برشمرد. مطالعه منابع موجود نشان می دهد اگرچه ا ...

بر اساس پژوهش‌های پیشین، میان گونه گفتاری و نوشتاری زبان فارسی تمایز مشهود است. این تمایزات در سطوح زبانی تلفظی، صرفی، نحوی و واژگانی قابل دسته‌بندی است. گرچه میزان تمایزات در هر یک از این سطوح به یک اندازه نیست. به تبع پذیرش این تمایز، در آموزش زبان فارسی نیز با دو گونه گفتاری و نوشتاری روبه‌رو هستیم. با وجودی که توجه به گونه گفتاری زبان فارسی برای تکمیل فرایند یادگیری این زبان و برقراری ارتباط درست زبان‌آموزان با گویشوران بومی امری ضروری است، تنها تعداد معدودی مجموعه آموزش ...

امروزه با توجه به پیامدهای ژرف آزمون های سرنوشت ساز، پرداختن به روش های اخلاقی آزمون سازی اهمیت ویژه ای یافته است. پژوهش حاضر به بررسی میزان رعایت عدالت در آزمون کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی از لحاظ مولفه "دسترسی" در چارچوب مدل عدالت در آزمون سازی، ارایه شده توسط Kunnan (2004)، می پردازد. در این تحقیق از دانشجویان ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی در مورد دیدگاه آنها نسبت به دسترسی شان به منابع کنکور ارشد و داشتن موقعیت های یادگیری یکسان مصاحبه به عمل آمد. همچنین نظر استادان این ...

در دهه های اخیر صاحبنظران تدریس آموزش زبان انگلیسی، جایگاه کتاب را بررسی کرده و آنها را به عنوان سازه های فرهنگی قدرت آور برای کنترل دانش تلقی کرده اند. از آنجایی که حدود چهل سال است که دانش از طریق زبان انگلیسی عرضه میشود، تعداد کتاب های متدلوژی موجود که برای دانشجویان آموزش زبان انگلیسی انتخاب میشوند از کشورهای انگلیسی زبان وارد میگردند. در این تحقیق تلاش بر آن است تا سه کتاب برجسته در روش تدریس به نگارشLarsen Freeman (2000) , Brown (2000) و Richards and Rodgers (2001) که ...

محتوای درسی کلاس های زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران به مواد آموزشی وارداتی محدود می شود و تعداد منابع آموزش زبان انگلیسی خلق شده در ایران برای زبان آموزان ایرانی نیز محدود است. در این پژوهش متن های روایی انگلیسی برگرفته از آثار کلاسیک ادبیات فارسی) مثنوی معنوی و شاهنامه( به عنوان منابع تکمیلی برای زبان آموزان در سطوح متوسطه و بالاتراز متوسطه تدوین و پیشنهاد داده شده اند. این پژوهش کیفی در دو مرحله انجام شده است. نخست اینکه گزارشی از فرایند تهیه متنهای روایی انگلی ...

تحقیقات گذشته مزایا و معایب استفاده از اینترنت در یک فضای آموزشی را نشان می دهد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از اینترنت در برنامه ریزی و آموزش زبان انگلیسی در کلاسهای آموزش زبان می باشد. هشت معلم زبان انگلیسی و یازده دانشجوی زبان انگلیسی مورد مصاحبه قرار گرفتند. در این تحقیق نمونه گیری هدفمند مورد استفاده قرارگرفت. پنج زمینه مهم شامل نظرات وتجربیات استفاده ازاینترنت، نگرش استفاده از اینترنت در آموزش ویادگیری ، استفاده از اینترنت به عنوان منبع آموزشی، اثرات استفاده از ا ...