عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گسترش بی رویه جمعیت، توسعه کشاورزی و رشد سریع صنایع، هر روز تقاضای آب را افزایش می دهد. محدود بودن آب های قابل کنترل و افزایش مداوم نیازها وجود برنامه ریزی صحیح به منظور مدیریت منابع آب و بهره برداری بهتر این منابع محدود را طلب می کند. در صورتی که از منابع موجود به شکل بهتری بهره برداری شود، می توان نیاز فعلی و حتی آینده نزدیک را مرتفع ساخت. در یک منطقه مدیریت بهره برداری بهینه همزمان منابع آب سطحی و زیر زمینی موثرترین گام در حفظ منابع آب جهت جلوگیری با مواجه شدن چالش های م ...

مدیریت منابع آب شامل مجموعه ای از فعالیت ها نظیر ذخیره سازی، انتقال و توزیع آب به منظور آبیاری مزارع می باشد . مدیریت آب عبارت از تنظیم منابع آب برای توزیع مناسب درزمان مناسب و مقدار مناسب در منطقه پروژه می باشد . در سالیان اخیر در کشور های توسعه یافته وظیفه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و مدیریت منابع آب توسط دولت به کشاورزان منتقل شده است. دلایل آن به شرح زیر می باشد 1-در خصوص دریافت وجه آب بها، عملکرد دولت بسیار ضعیف است. 2-به دلیل محدودیت بودجه دولتی ، مخارج بهره ب ...

خشکسالی یکی از پدیده‌های آب و هوایی است که بخش‌های مختلف محیطی را در طول دوره وقوع خود تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از بخش‌های متأثر شده از شرایط بلند‌مدت خشکسالی منابع آب‌های زیرزمینی است که متأسفانه کمتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته است‌. تحقیق حاضر با هدف رفتارسنجی کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی آبخوان دشت فسا در مقابل خشکسالی‌ انجام شده است‌. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) و دیگر معیار‌های مشتق شده از آن (از قبیل مجموع بزرگی خشکس ...

کارست به عنوان یک سیمای پیچیده زمین شناسی به پهنه هائی با خصوصیات هیدرولوژیکی بسیار ویژه اطلاق می شود. به عبارت دیگر در اصطلاح فنی به پدیده خوردگی و انحلال توده سنگ‏های کربناته (آهک و دولومیت) کارست گفته می شود. با توجه به رشد جمعیت و به تبع آن کمبود منابع آب شرب اهمیت مطالعه بر روی آبخوان های کارستی دوچندان می‌شود. بنابراین شناخت اشکال و هیدروژئولوژی کارست می‎تواند نقش شایانی در توسعه منابع آب زیرزمینی ایفا کند. روش مورد مطالعه به صورت مطالعات صحرایی شامل شناسایی سازند ها و ...

دشت انار از نظر جغرافیایی در محدوده ای به طولَ10, ْ55 تا ْ56 شرقی وعرض َ30 , ْ30 تا َ‍55 , ْ30 شمالی و در جنوب شرق ایران قرار دارد. در این پایان نامه جهت تعیین کیفیت آب های زیرزمینی منطقه برای مصرف خانگی از 43 چاه نمونه برداری انجام شد. غلظت یون های Ca، Mg2+، Na+، K+، Cl-، SO42-، HCO3-و F-، همچنین فلزات سنگین شامل Cd، Pb، Fe، Zn، Cu، Mo، Mn، Ni (همگی به شکل کاتیون) و شبه فلزات As و Se تعیین گردید. سپس با رسم نقشه های هم غلظت و دیاگرام های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مقدا ...

افزایش روز افزون جمعیت باعث شده است که نیازهای آبی در بخش‌های آب شرب، صنعت وکشاورزی افزایش یابد. این شرایط نیاز به اعمال راه کارهایی موثر،‌‌‌ برای مدیریت بهینه وکارآمد آب می‌باشد. لذا در این تحقیق مدل دوهدفه اقتصادی-اجتماعی برای تخصیص بهینه منابع آب در بین بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات ارائه گردیده‌است. در بخش کشاورزی تابع تولید هر یک از محصولات تعیین‌شده و سپس براساس توابع تولید، سطح زیرکشت، عملکرد محصول و درآمد حاصله از هر محصول، تابع هدف تلفیقی مشخص گردیده است. در بخش صنعت ...

با توجه به کمبود منابع آب در استان اصفهان، توجه به تمام ظرفیت‌ها و منابع آب امری بدیهی به نظر می‌رسد. یکی از این منابع، آب زیرسطحی موجود در جنوب شهر اصفهان، حد فاصل زاینده‌رود و کوه صفه می‌باشد. تعیین حجم و کیفیت آب زیرسطحی در هدایت تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت منابع آب نقشی به سزا دارد. هدف این تحقیق بررسی منشا، کمیت و کیفیت آب زیرزمینی موجود در جنوب شهر اصفهان می‌باشد. جهت بررسی وضعیت کمی آبخوان و منشا آن در یک دوره شش ماهه، اطلاعات کمی و کیفی آب چاه‌های محدوده مطالعاتی شامل عمق ...

کمبود آب در اکثر نقاط ایران، تهدیدی برای پایداری تولید محصولات کشاورزی است. گندم محصول غالب و بزرگ‌ترین کاربر آب آبیاری در ایران است. از این رو، درک روابط عملکرد آب محصول در گندم در سراسر کشور برای تولید پایدار ضروری است. در این مطالعه مدل SWAT توسط جریان خروجی و عملکرد گندم (Y) در سطح حوضه فرعی در حوضه‌های مهم استان چهارمحال و بختیاری کالیبره شد. Y و ET مورد استفاده برای محاسبه بهره‌وری آب محصول (CWP) شبیه‌سازی شدند. سپس مدل برای تجزیه و تحلیل تأثیر چند سناریو مهم برای بهبو ...

محدوده مطالعاتی مهیار شمالی در حوضه آبریز باتلاق گاوخونی و در 30 کیلومتری جاده اصفهان – شهرضا قرار دارد. بزرگترین ناحیه مسکونی این محدوده روستای مهیار، افتخاریه و ویلا دره می باشد. وسعت کل حوضه 279 کیلومتر مربع است که حدود 120 کیلومتر آن را دشت شامل می شود. مناطق هم جوار این محدوده در شمال شامل: شهرستان مبارکه، و در جنوب شامل: شهرستان مهیار جنوبی و شهرضا می باشد. میانگین بارش ده ساله (1389-1379) منطقه مورد مطالعه 150 میلی متر و متوسط درجه حرارت آن 15 درجه سانتی گراد می باشد ...