عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 743

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گسترش بی رویه جمعیت، توسعه کشاورزی و رشد سریع صنایع، هر روز تقاضای آب را افزایش می دهد. محدود بودن آب های قابل کنترل و افزایش مداوم نیازها وجود برنامه ریزی صحیح به منظور مدیریت منابع آب و بهره برداری بهتر این منابع محدود را طلب می کند. در صورتی که از منابع موجود به شکل بهتری بهره برداری شود، می توان نیاز فعلی و حتی آینده نزدیک را مرتفع ساخت. در یک منطقه مدیریت بهره برداری بهینه همزمان منابع آب سطحی و زیر زمینی موثرترین گام در حفظ منابع آب جهت جلوگیری با مواجه شدن چالش های م ...

در این مطالعه، روند تراز آب زیرزمینی 33 ایستگاه پیزومتری در مقیاس ماهانه در دشت نجف آباد در دوره آماری 1391-1374 با آزمون ناپارامتری مان- ‌کندال مرتبه 1، 2 و 4 مورد بررسی قرار گرفت. برای هر سری زمانی شیب خطّ روند با استفاده از روش تخمین‌گر Sen محاسبه شد. همگنی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی با روش وان بل و هوقس مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که در همه ایستگاه‌های نزدیک رودخانه زاینده رود تراز آب زیرزمینی (به جز ایستگاه‌شرق تیران) دارای روند منفی است. در بیش از 48 درصد ای ...

يكي از مسايل موجود در مديريت منابع آب، تخصيص بهينه آن بين بخش ها و مصارف مختلف مي باشد. اين مسأله با افزايش جمعيت و تقاضا روز به روز حادتر مي شود. لذا به منظور دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب و توسعۀ آن، بویژه در مناطقی که با کمبود منابع آبی مواجه اند، مهم ترین راهکار را می توان اشتراک گذاشتن این منابع دانست که بر مبنای اولویت ها و حقابه های موجود شرایط برداشت آب را ممکن می سازد، بطوریکه نظام کلی مدیریت تخصیص آب باید بشکلی طراحی گردد که تمامی کشاورزان، تمایل به مشارکت در به ...

در یک حوضه آبریز سیستم‌های مختلف طبیعی و انسانی وجود دارند که در اندر‌کنش با یکدیگرند، به همین دلیل در مدیریت جامع منابع آب در سطح حوضه آبریز، اندر‌کنش اجزای درونی هر سیستم و نیز اندر-کنش سیستم‌های مختلف با یکدیگر باید به طور فراگیر در نظر گرفته شوند. امروزه هدف تکنیک‌های شبیه-سازی تنها شرح سیستم‌های پیچیده بر اساس واقعیت نیست، بلکه دخالت کاربر در توسعه مدل و جلب اطمینان وی در فرآیند مدل‌سازی از جمله ملزومات روش‌های شبیه‌سازی به شمار می‌رود. تحلیل پویایی سیستم‌ها روشی است بر ...

خشکسالی یکی از پدیده‌های آب و هوایی است که بخش‌های مختلف محیطی را در طول دوره وقوع خود تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از بخش‌های متأثر شده از شرایط بلند‌مدت خشکسالی منابع آب‌های زیرزمینی است که متأسفانه کمتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته است‌. تحقیق حاضر با هدف رفتارسنجی کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی آبخوان دشت فسا در مقابل خشکسالی‌ انجام شده است‌. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) و دیگر معیار‌های مشتق شده از آن (از قبیل مجموع بزرگی خشکس ...

از اساسی‌ترین موارد در مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی تخمین کیفی آب با استفاده از داده‌های برداشت شده از شبکه چاه‌های مشاهده‌ای می‌باشد. با توجه به برداشت سطح آب زیرزمینی در دشت‌ها به صورت نقطه‌ای در محل چاه‌های مشاهده‌ای، ضرورت دارد برای محاسبه مقدار متوسط مقادیر کیفی آب زیرزمینی در دشت و تخمین مقادیر کیفی آب، اطلاعات حاصل از برداشت نقطه‌ای به سطح تعمیم داده شود. کاربرد مدل‌های زمین آماری همواره با خطا همراه بوده است چرا که در اکثر موارد تابع برازش داده شده شامل کلیه نقاط تجر ...

حوضه آبریز رودخانه قزل‌اوزن- سفیدرود از حوضه‌های آبریز با رودخانه‌ای مرزی می‌باشد که از ویژگی‌های منحصر به فرد آن می‌توان به حضور 8 ذینفع در آن اشاره نمود که استان‌های کردستان، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل، همدان، قزوین، تهران و گیلان را شامل می‌شود. در این حوضه طرح‌های توسعه بسیاری نظیر ساخت چندین سد در استان‌های بالادست در حال انجام می‌باشد که برخی از آنها در دست ساخت و برخی در حال مطالعه می‌باشند. اجرایی شدن هر یک از این طرح‌ها اثرات سوئی را بر میزان منابع آب قابل دسترس ا ...

در عصر کنونی، منابع آب به عنوان نیاز اولیه تمدن بشری از حساسیت ویژه ای برخوردار است و مطالعه منابع آب از جمله منابع آب زیرزمینی، و مدیریت مصرف آن به دلیل کمبود منابع مذکور، اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا به کار گیری شیوه های ریاضی و استفاده از مدل های بهینه مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی تا حد زیادی می‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند موثر واقع گردند. جنوب غرب دشت تهران شامل مناطق مسکونی و زمین های زراعی و مناطق صنعتی مختلف است این منطقه شامل محدوده ای از مناطق 17 و 18 و 19 شهرداری ته ...

کارست به عنوان یک سیمای پیچیده زمین شناسی به پهنه هائی با خصوصیات هیدرولوژیکی بسیار ویژه اطلاق می شود. به عبارت دیگر در اصطلاح فنی به پدیده خوردگی و انحلال توده سنگ‏های کربناته (آهک و دولومیت) کارست گفته می شود. با توجه به رشد جمعیت و به تبع آن کمبود منابع آب شرب اهمیت مطالعه بر روی آبخوان های کارستی دوچندان می‌شود. بنابراین شناخت اشکال و هیدروژئولوژی کارست می‎تواند نقش شایانی در توسعه منابع آب زیرزمینی ایفا کند. روش مورد مطالعه به صورت مطالعات صحرایی شامل شناسایی سازند ها و ...