عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منابع آب های داخلی یکی از ذخائر قابل کنترلی هستند که به منظور اعمال مدیریت های بهره برداری و دستیابی استاندارد های مختلف زیستی بر اساس دیدگاه های کارشناسی به عنوان یک اکوسیستم با ارزش مورد توجه می باشد. شهرستان سوادکوه واقع در استان مازندران به لحاظ موقعیت کوهستانی و بارش باران های فصلی و برف فراوان دارای اکوسیستم های آبی مختلفی است و مجموعه زیستی آن ها نیز تحت تاثیر خاص اقلیمی وسعت و نوع تفاوت های مخصوص را دارا می باشند در این مطالعه تا حد ممکن تعداد اکوسیستم های آبی منطقه ش ...

بررسی امکان معرفی بچه ماهیان خاویاری در آبهای داخلی استان آذربایجان‌شرقی - فاز اول (بررسی لیمنولوژیکی) ...

هدف از اجرای طرح مدیریت منابع آبی و پیشنهاد طرح های تفضیلی آبخیزداری به جهت مهارسیلاب می باشد . ...

به طور خلاصه عبارتند از: عامل شیب و ارتفاع از سطح دریا بر روی تاج پوشش موثر بوده و بر روی تولید فاصله از منبع آب و همچنین درصد تاج پوشش موثر است . از خصوصیات پوشش گیاهی مورد مطالعه، درصد تاج پوشش بیشتر از سایر خصوصیات تحت تاثیر متغیرهای فیزیکی بررسی شده قرار گرفت و کمترین تاثیر این متغیرها بر روی انبوهی بود. با افزایش فاصله بین منابع آب همبستگی بین متغیرهای فیزیکی با پارامترهای پوشش گیاهی افزایش می‌یابد عامل جهت شیب در سه آبشخور بررسی شده تاثیر چندانی بر روی انبوهی نداشت و تا ...

تهیه اطلس مصور رنگی بعنوان یک منبع مهمی برای معروفی ماهیان منابع آبی استان، شناخت بیشتر ظرفیتهای شیلاتی منابع آبی به منظور اعمال مدیریت صحیح ونیز قابل استفاده برای محققان ، دانشجویان ، دانش پژوهان علوم شیلاتی و زیست شناسی وغیره حائز اهمیت میباشد. وجود وحضور انواع گونه های ماهیان دریک منطقه بیانگر خصوصیات وشرایط حاکم برآن منطقه میباشد . هرمحیط آبی با توجه به شرایط فیزیکو شیمیایی حاکم فون ماهیان مخصوص بخود را دارد ودرگیرنده گروه یا گروههای خاصی از ماهیان میباشد. فراوانی مناب ...

گسترش فعالیت های صنعتی از یک سو و افزایش جمعیت از سوی دیگر باعث شده با کمبود منابع آبی سالم مواجه شویم. از یک سو افزایش جمعیت باعث شده تا دسترسی به آب شرب مناسب کم گردد و از طرف دیگر گسترش فعالیت های صنعتی باعث افزایش میزان پساب های صنعتی و آلوده شدن منابع آبی گشته است. از اینرو ارائه راهکارهایی برای تصفیه پساب و تولید آب شرب مناسب بسیار ضروری می باشد. از آنجایی که کشور ایران در یک منطقه خشک قرار گرفته با مشکلات بسیاری در تامین آب شرب مناسب علی الخصوص در مناطق خشک و جنوبی کشو ...

با توجه به گسترش روزافزون بهره گیری از سموم دفع آفات گیاهی و اهمیت آنها در آلایندگی منابع زیست محیطی در کنار منابع بیولوژیک آلاینده (به خصوص منابع آبی)، بدست آوردن و تخمین ضرایب بیولوژیکی و بیوشیمیایی، مانند سرعت تجزیه بیولوژیک، ضریب توزیع بین آب و اکتانل، انحلال پذیری در آب، مقادیرمتوسط سمیت و سایر موارد در حوزه گاورود استان کرمانشاه موضوع این بررسی از نکات ارزشمند و حیاتی این مطالعه است. با توجه به نتایج این بررسی ها و گسترش مطالعات در این حوزه، آگاهی از نتایج این مطالعه (ب ...

مقدمه و اهمیت موضوع: گسترش شهرنشینی، توسعه صنایع، معادن و کشاورزی موجب آلودگی محیط زیست از جمله منابع آبی موجود در کره زمین شده است از جمله این آلاینده ها که با ورود به منابع آبی خطرات عمده ای بر محیط زیست برجای گذاشته فلزات سنگین می باشد. که با توجه به اهمیت و نقش عمده فلزات سنگین در سلامت عموم هدف از مطالعه حاضر مروری بر مطالعات گذشته در خصوص وضعیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی ایران از نظر غلظت فلزات سنگین در یک دوره 20 ساله می باشد، تا بدین ترتیب با داشتن اطلاعات منسجم در ا ...

با توجه به محدود بودن منابع آب و خاک، استفاده غیر منطقی انسان از سرزمین بر این محدودیت اثر دوچندانی داشته است یکی از پیش شرط‌های اصلی برای استفاده بهینه از زمین، اطلاع از الگوهای کاربری اراضی (کشاورزی، باغات، مسکونی و ...) و میزان منابع آبی در دسترس (سطح آبهای زیرزمینی، میزان آبهای سطحی و ...) و تغییرات آن در طول زمان است. این مطالعه در دو بخش کاربری اراضی و منابع آبی انجام شد. در مطالعه حاضر نقشه کاربری اراضی در دشت سراب با استفاده از داده‌های ماهواره Landsat در سال‌های 2 ...
نمایه ها:
روند |