عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 102

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از اهداف سازمان ملل متحد تشویق، پیشبرد و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی است. نهادهای این سازمان جهانی، هر یک در حوزه ی تحت صلاحیت خود، بایستی در پی نیل به این هدف باشند. در چارچوب مناسبات سازمان ملل متحد مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای حقوق بشر جدیدالتأسیس (کمیسیون حقوق بشر) در مقام مقایسه با ارکان دیگر اصلی و شورایی سازمان ملل متحد نقش برجسته تری در راستای ترویج، توسعه و حمایت از حقوق بشر ایفاء می کنند. مسئولیت مجمع عمومی در این خصوص کمک به تحقق حقوق بشر و ...

موضوع این پایان نامه به بررسی عوامل تحول در روابط ایران و سازمان ملل متحد پس از سال 1376 تا1390 اختصاص داردکه شامل پنج فصل می شود. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق می باشد. در فصل دوم مباحث نظری و تئوریک و فصل سوم پیشینه و چشم اندازهای سازمان ملل متحد تبیین گردیده است. فصل چهارم نیز به روابط ایران قبل ازانقلاب و ایران پس از انقلاب اسلامی با سازمان ملل می پردازد و بشکل موردی این روابط را بویژه پس از روی کار امدن اصلاحات در 1376تا دوره عدالت محوری در1390مورد بررسی قرارداده و با ت ...

شانزده سال پیش در رواندا ،باندهای هوتو در عرض یکصد روز بین حدود 800،000 نفر توتسی را قتل عام کردند. افراطیون هوتو با استفاده از نشستهای سری، و پخش برنامه های رادیویی تحریک آمیزی به ترس و نفرت از اقلیت توتسی دامن می زدند. آن ها از ماه ها پیش قتل عام را با دقت طراحی کرده بودند. سازمان دهندگان این عملیات قبلا جوخه های مرگ را آموزش داده بودند، لیستی از هوتوهای میانه رو نیز که می باید در کنار توتسی ها کشته شوند را آماده کرده، و ساطورهای قصابی ساخت چین را وارد و در محلات مختلف ب ...

بررسی تاثیر سیاست های توسعه ای سازمان ملل متحد بر توسعه آفریقای جنوبی به عنوان سئوال اصلی این پژوهش مطرح بود. در پاسخ به این سئوال این فرضیه مطرح گردید که سیاست های توسعه ای سازمان ملل متحد در آفریقای جنوبی طی دو دهه موجب شده است تا این کشور خود را به سطح کشورهای در حال توسعه برساند و به یک قدرت اقتصادی در جنوب آفریقا تبدیل گردد. لذا جهت اثبات فرضیه و پاسخ به سئوالات فرعی این پژوهش از شش فصل تشکیل گردید. و پژوهشگر طی فصول مختلف در تلاش بود تا به اثبات این موضوع بپردازد که ...

شورای امنیت، مهمترین رکن سازمان ملل متحد می باشد و مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را طبق منشور ملل متحد بر عهده دارد. با توجه به اهمیت شورای امنیت در عرصه بین المللی و تاثیر تصمیمات آن بر اعضای سازمان ملل متحد و تغییرات حاصله در عرصه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در جهان معاصر، لزوم تجدیدنظر در ساختار این نهاد بین المللی احساس می شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که مهمترین عوامل موثر در لزوم اصلاح شورای امنیت سازمان ملل طی سال های 1990 تا 2008 چه می باشد؟ ...

موفقیت در مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تمامی مظاهر آن به عزم جدی تمامی کشورها و نهادهای مسئول برقراری نظم و امنیت بین‌المللی همچون شورای امنیت سازمان ملل متحد و اجماع بر تعریف جامعی از تروریسم و عدم تبعیض بستگی دارد. تا پیش از سال 2001، موضوع تروریسم عمدتاً در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار داشت. محوری‌ترین مسئله‌ای که مجمع عمومی با آن مواجه بوده، مسئله تعریف تروریسم است و این که چگونه باید موضوع تروریسم را به عنوان یکی از مناقشه‌ برانگیزترین موضوعات، تبدیل به موض ...

سابقه تاسیس سازمان ملل به جنگ دوم جهانی باز می گردد. در این راستا تلاش و کوشش آمریکا در تاسیس سازمان ملل غیر قابل انکار است. در واقع از همان هنگامی که ایده های ودرو ویلسون برای تحقق ارزش های لیبرالی مورد نظر آمریکا در طرح جامعه ملل به واقعیت وحقیقت منجر نشد،طرح تاسیس سازمان ملل به عنوان یک ضرورت برای نخبگان سیاست این کشور مطرح گردید. تعقیب رویکرد هایی چون: سقوط ارزشی و هنجارهای کمونیسم جهانی به رهبری شوروی، تامین بیشتر قدرت و منافع ملی، مشروعیت بخشی به رفتارهای بین المللی، ک ...

با وجود فعّالیت‌های مثبت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متّحد، انتقادات بسیاری بر عملکرد آن وارد بود که اعتبار کمیسیون را خدشه‌دار کرده بود تا اینکه در پرتو فرآیند اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد، پس از تصویب قطعنامه ایجاد شورای حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متّحد، کمیسیون حقوق بشر، شصت و دوّمین و آخرین جلسه‌اش را در مارس 2006 برگزار کرد و خاتمه کار خود را اعلام نمود. شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متّحد انجام وظیفه کرده و 46 عضو دارد. پس از گذشت حدود ...

سرنوشت مشترک انسانها، برنامه ریزی برای جهان را در جایگاهی ویژه قرار داده است که تفاوتهای ذاتی آن با برنامه ریزی برای شرکتها، موسسات غیر انتفاعی و سازمانهای بین مللی و جهانی، کنکاش بیشتر را ضروری کرده است. شناخت روند فعلی برنامه ریزی برای جهان، گام نخست در این مسیر بود که تحقیق حاضر(با توجه به کمبود نظریه در این زمینه)، در راستای چنین هدفی انجام گردید. با بررسی روشهای تحقیقی که قادر به تبیین فرآیند و تولید نظریه بودند، روش تحقیق نظریه مبنایی نظام مند، مناسب تشخیص داده شد و بر ...