عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه، برآورد تابع رگرسیون یک یا چندین متغیر توضیحی را در نظر می گیریم به‌طوری که تابع رگرسیون به-صورت ترکیب خطی از خانواده‌ای از توابع پایه مدل‌سازی می‌شود. با توجه به‌این‌که شبکه عصبی تابع پایه شعاعی می‌تواند به‌صورت یک الگوی رگرسیون غیرخطی در نظر گرفته شود، آن را به‌عنوان برآورد تابع رگرسیون به‌کار می‌بریم. در واقع می‌خواهیم رگرسیون غیرخطی را برای داده‌هایی با ساختار پیچیده و نویزی بر اساس یک شبکه عصبی تابع پایه شعاعی الگوسازی نماییم. برای کار نخست توابع پایه ش ...