عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت مقاومت پیوستگی بین بتن پایه و ملات تعمیری در رفتار و عملکرد ملاتهای تعمیری، در این پروژه مقاومت پیوستگی دوازده نوع ملات تعمیری سازه های بتنی، مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است. و تاثیر متغیرهایی نظیر وجود میکروسیلیس، استفاده از مواد پلیمری (اکریلیک و ‏‎SBR‎‏) ، نسبت اختلاط، روش عمل آوری و نوع سنگدانه ها به همراه استفاده از الیاف مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با توجه به اهمیت شرایط سطحی، در این پروژه از بیست حالت سطحی مختلف برای بررسی اثر شرایط س ...

با توجه به اهمیت جمع شدگی در رفتار ملات های تعمیری، در این پروژه جمع شدگی در حالت آزاد و مقید شش نوع ملات تعمیری مورد آزمایش قرار گرفته است. تاثیر متغیرهایی از قبیل وجود میکروسیلیس، وجود لاتکس، پودرهای جبران کننده جمع شدگی و نسبت آب به سیمان و نوع سنگدانه مورد توجه بوده است. برای جمع شدگی در حالت مقید، چهار سطح تماس مختلف در نظر گرفته شده است. همچنین برای هریک از سطوح تماس، میزان جمع شدگی در سه ناحیه مختلف مورد بررسی قرار گرفت. روز اول اندازه گیری جمع شدگی، روز پایان عمل آوری ...

اصولا سیستم تعمیر سازه های بتنی شامل نوع مواد و روش تعمیر تابع عمق و وسعت آسیب دیدگی می باشد . بطور کلی مواد تعمیری به سه گروه پایه سیمانی ، پایه سیمانی با پلیمر و رزینها تقسیم می شوند . معمولا رزینهای پلیمری برای ضخامت و وسعت بسیار کم تعمیر مورد استفاده قرار می گیرد و ملاتهای سیمانی و سیمانی اصلاح شده با پلیمر برای ضخامت و وسعت متوسط قابل استفاده است . چنانچه ضخامت و وسعت تعمیر در حد قابل ملاحظه باشد باید از بتن یا بتن اصلاح شده با پلیمر استفاده شود . از طرف دیگر روش تعمیر ...

سیستمهای مورد استفاده در تعمیری سازه های بتنی ( شامل نوع مواد و روش تعمیر ) تابع عمق و وسعت آسیب دیدگی می باشد. بطور کلی مواد تعمیری به سه گروه پایه سیمانی ، پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر و رزینی تقسیم می شوند . معمولا ملاتهای رزینی یا پلیمری برای ضخامت و وسعت بسیار کم تعمیر مورد استفاده قرار می گیرد و ملاتهای سیمانی وسیمانی اصلاح شده با پلیمر برای ضخامت کم و وسعت متوسط قابل استفاده می باشد.چنانچه ضخامت و وسعت تعمیر در قابل ملاحظه باشد باید از سیستم شاتکریت استفاده شود . د ...