عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با فرض اینکه پیشرفت تحصیلی لیسانسیه‌های کتابداری در ادامه تحصیل رشته کتابداری بیش از لیسانسیه‌های غیرکتابداری است و این فرض که دانشجویان دارای سابقه اشتغال در کتابخانه موفق‌تر از سایر دانشجویان هستند. انجام شده اهداف اصلی دراین پژوهش تعیین سوابق مرتبط و شناخت نوع ارتباط این سوابق با پیشرفت تحصیلی استفاده احتمالی برنامه‌ریزان آموزشی از نتایج حاصل از این بررسی در گزینش و آموزش دانشجویان این رشته در این مقطع تحصیلی است . جامعه مورد پژ ...

با توجه به اینکه سالانه درصدی از ظرفیت پذیرش دانشگاههای کشور به ایثارگران اختصاص می‌یابد ضرورت بررسی و تعیین نحوهء بهره‌برداری بهینه از این سهمیه برای مسوولان و دست‌اندرکاران آموزش عالی وجود دارد تا در مورد نحوهء برخورد با این موضوع تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. این تحقیق که از نوع "موردی و زمینه‌ای" است با عنوان "بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایثارگر و آزاد در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی شهر تهران" صورت گرفته، با هدف تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارش ...