عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعریف مسئله:باتوجه به ساختار جدید نظام آموزشی و نقش بسیار حساس و سرنوشت ساز آموزش و پرورش در رابطه با معضلات اجتماعی و وجود فقر فرهنگی و فقر مالی و سایر کمبودها دراستان که عامل بسیار مهمی بشمار می‌رود دراین استان برای جلوگیری از افت تحصیلی تمهیدات لازم و برنامه‌ریزیهای مناسب تدارک دیده زیرا تکرارکنندگان پایه‌های مختلف تحصیلی هزینه‌های گذرانی را بردوش آموزش و پرورش می‌باشد. و همچنین مهمترین عواملی که در میزان افت تحصیلی سهیم هستند برشمرد زیرا بعینه مشخص شده است علاوه برآنکه هم ...

هدف پژوهش بررسی وضعیت اقتصادی - خانوادگی دانش‌آموزان تحت پوشش تغذیه رایگان در دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی استان فارس و همچنین تاثیر تغذیه رایگان بر بهبود وضعیت تحصیلی و نیز کمیت و کیفیت تغذیه‌هایی که به آنها داده می‌شود بوده است . حجم نمونه دانش‌آموزان دختر و پسر کلاسهای چهارم و پنجم ابتدایی و اول تا سوم مقطع راهنمایی تحصیلی پنج شهرستان که بصورت تصادفی از بین پنج منطقه استان که براساس جهات جغرافیایی دسته‌بندی شده‌اند بوده است . وسیله جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای 27 سوالی ب ...

بررسی چگونگی استفادهء معلمان درس علوم تجربی دورهء ابتدایی و راهنمایی از طراحی درسی با هدف فعال کردن تدریس الف) هدف از این تحقیق بررسی چگونگی استفادهء معلمان درس علوم تجربی دورهء ابتدایی و راهنمایی از طراحی درسی به منظور بهرمندی از روش تدریس فعال می‌باشد در این تحقیق از روش زمینه‌یابی استفاده شده است در این راستا پژوهشگر از نزدیک روش تدریس علوم تجربی معلمان مورد مشاهده قرار داده است به همین منظور از یک برگ مشاهده (چک لیست) که منعکس‌کنندهء شاخصهای روش تدریس فعال بوده، استفاده گ ...

تحقیق حاضر به بررسی کمی و کیفی آموزش و پرورش ابتدایی استان هرمزگان از بعد دانش‌آموز، نیروی انسانی آموزشی و فضایی آموزشی در فاصله بین سال‌های 1368-1372 پرداخته و سپس با شاخص‌های برنامه اول توسعه به منظور ارائه پیشنهادات و استراتژی‌های مناسب جهت بهبود روند برنامه دوم توسعه مقایسه شده است . در این تحقیق چهار هدف کلی و 8 فرضیه که دربرگیرنده شاخص‌های برنامه اول است مورد نظر بوده که عبارتند از: -1 بررسی کمی و کیفی آموزش و پرورش مقطع ابتدائی استان هرمزگان از بعد دانش‌آموز، نیروی انس ...

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر آموزگاران زن بر دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی در الگویابی جنسیتی آنان انجام گرفته‌است . گروههای شرکت کننده دراین بررسی دو گروه بودند : گروه اول گروهی بودند که حداقل سه سال در دوره ابتدایی آموزگار مرد داشته‌اند که تعداد آنها (102 نفر) بوده‌است و گروه دوم گروهی بودند که حداقل سه سال در دوره ابتدایی آموزگار زن داشته‌اند که تعداد آنها نیز (90 نفر) بوده‌است . ضمنا مادران هردوگروه نیز به آزمون پاسخ گفته‌اند. که پاسخهای مادران با فرزندان آنها مقایسه شد ...

تعیین سطوح شناختی پرسشها و تکالیف کتب علوم دوره ابتدائی در وضع موجود و اعتلای این سطوح به وضع مطلوب بر اساس طبقه‌بندی بلوم و استفاده از چهار خانواده الگوهای تدریس . این پژوهش شامل تعداد 581 سوال از پرسشها و تکالیف کتب علوم در پنج پایه مقطع ابتدائی در دو گروه :" به این پرسشها پاسخ دهید" و "آیا میدانید که " میباشد و ملاک مقایسه، طبقه‌بندی هدفهای پرورشی بلوم در حیطه شناختی است که شش سطح دانش ، درک ، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی را در بر میگیرد. این تحقیق از نوع توصیفی ...

تعریف مسئله :رفتار عبارتست از کلیه واکنشهایی که در مقابل محرکهای درونی و یا بیرونی از فرد سرمی‌زند قابل مشاوره و اندازه‌گیری می‌باشد. فرضیات :چه نوع مشکلاتی بالاترین فراوانی را درهرگروه سنی دارد درصد مشکلات دانش‌آموزان ایران چقدراست . آیا مشکلات دانش‌آموزان دختر و پسر متفاوت است . تفاوت مشکلات رفتاری در مقاطع سه‌گانه چگونه است . ...

چکیده ندارد.

آذربایجان بعنوان بخشی از کشور پهناور ایران جهت تحقق آرمانهای ملی و اسلامی همچون دیگر نقاط کشور نیاز به توجه خصوصا" از لحاظ آموزشی دارد. مشکلات آموزشی این منطقه از ابعاد گوناگونی خصوصا" به لحاظ فاصله زبان اصلی منطقه با زبان رسمی و آموزشی کشور قابل‌بررسی است . دانش آموزان ترکی آذری زبان در اولین برخورد با مدرسه به لحاظ تفاوت زبانی با زبان مدرسه با مشکلات شناختی و عاطفی مواجه می‌شوند که بصورت افت تحصیلی و مردودی نمود پیدا میکند. جهت حل این مشکل راه‌حلهای متفاوتی وجود دارد که بنظ ...