عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق اثر آرماتور جانبی (خاموت ) در ظرفیت پیوستگی وصله‌های تعبیه شده در تیرهای بتن‌آرمه مطالعه می‌شود. کلیه وصله‌ها اعم از محصور شده و غیرمحصور در آماتور جانبی مورد توجه قرار گرفته معادله‌ای برای تعیین ظرفیت پیوستگی آنها ارائه می‌گردد. این معادله برای تیرهای ساخته شده از بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا قابل استفاده خواهد بود. برای تعداد 138 نتیجه آمایشگاهی موجود در مورد بتن با مقاومت معمولی، میانگین نسبت ظرفیت پیوستگی به محاسباتی برابر 1/004 با انحراف معیار 0/101 می‌با ...

با توجه به اهمیت مقاومت پیوستگی بین بتن پایه و ملات تعمیری در رفتار و عملکرد ملاتهای تعمیری، در این پروژه مقاومت پیوستگی دوازده نوع ملات تعمیری سازه های بتنی، مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است. و تاثیر متغیرهایی نظیر وجود میکروسیلیس، استفاده از مواد پلیمری (اکریلیک و ‏‎SBR‎‏) ، نسبت اختلاط، روش عمل آوری و نوع سنگدانه ها به همراه استفاده از الیاف مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با توجه به اهمیت شرایط سطحی، در این پروژه از بیست حالت سطحی مختلف برای بررسی اثر شرایط س ...

در اغلب قطعات بتن مسلح بارهای وارده مستقیماً بر سطح بتنی اعمال شده و لذا میلگردهای موجود در قطعه بواسطه اتصال و پیوستگی بین بتن و فولاد تحت تنش قرار می گیرند.با توجه به اینکه ظرفیت کششی محوری فولاد به مراتب بیش از مقاومت بتن است، انتقال نیرو تنها بوسیله طول های انتهایی صورت نگرفته و بر اثر پدیده چسبندگی در تمام سطح جانبی فولاد صورت می گیرد. در این ارتباط تنش پیوستگی به صورت نسبت تغییرات نیروی محوری در واحد طول به محیط موثر میلگردهای انتقال دهنده نیرو تعریف می گردد. ...

موضوع عمل‌آوری داخلی در یک دهه گذشته بعنوان یک تکنولوژی جدید جهت ساخت بتن با مقاومت بالا در برابر ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی اولیه بتن مطرح شده است. به ویژه در ساخت سازه‌های بتنی با دوام بسیار زیاد، این تکنولوژی بسیار کارآمد می‌باشد. در این کار تحقیقاتی، دو عامل مورد توجه قرار گرفته است: 1) تاثیر استفاده از مصالح خرده آجر بازیافتی در مقاومت فشاری بتن و مقاومت پیوستگی آرماتور و بتن. 2) نقش مصالح خرده آجر بازیافتی در عمل‌آوری داخلی بتن. با در نظر گرفتن موارد فوق، در این کار ...

مبحث تعمیر و تقویت سازه‌های بتن مسلح از مهمترین مسائل روز مهندسی سازه محسوب می‌شود. از طرف دیگر در سازه‌های تعمیر شده، ضعیف‌ترین بخش از نظر تحمل تنش، سطح تماس بتن قدیم و مصالح تعمیراتی می‌باشد. بنابراین مبحث مقاومت پیوستگی در مرز اتصال اهمیت خاصی می‌یابد. روشهای زیادی برای ارزیابی این مقاومت پیوستگی ارائه شده‌اند. اگر چه به همه این مقاومتهای اندازه‌گیری شده، مقاومت پیوستگی اطلاق می‌گردد، اما این مقادیر به هیچ وجه در یک حدود بزرگی نیستند و محدوده کاربرد هر روش مشخص نمی‌باشد. د ...

با توجه به روند رو به رشد ساخت سازه‌های بتنی و اهمیت کاهش وزن مرده این نوع سازه‌ها، تحقیقات زيادي در زمینه تکنولوژی بتن سبک سازه‌ای انجام شده است. افزایش مقاومت سبکدانه‌ها از یک سو و کاهش وزن سبک‌دانه‌ها و قابلیت تولید انبوه آن‌ها از سوی دیگر، باعث شده است تا ساخت سازه‌ها با بتن سبکدانه گسترش چشمگیری داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف بتن‌های سبک سازه‌ای که باعث شده است تاکنون بتن سبک سازه‌ای جایگاه خود را در ساخت سازه‌های بتنی پیدا نکند، می‌توان به مقاومت پیوستگی کمتر میل ...

به منظور بهبود رفتار تردی و شکنندگی بتن خالص (غیرمسلح)، چند دهه‌ای است که از انواع الیاف مختلف در بتن استفاده می‌گردد. افزودن الیاف به بتن خالص ، باعث تغییر در مقاومتهای مختلف آن گردیده است . در این مجموعه تاثیر سه نوع الیاف تولید داخلی شامل الیاف نایلون، پلی‌پروپیلن و فولادی، بر روی مقاومتهای فشاری، برشی، کششی، خمشی و همچنین مقاومت پیوستگی بتن فولاد و بتن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است . با افزودن درصدهای مختلف از هر کدام از الیافهای مذکور به بتن خالص ، نمونه‌های لازم سا ...

در این تحقیق اثر آب زاهدان بر مقاومت پیوستگی موضعی بتن با استفاده از روش اجزای محدود و با نرم افزار آنسیس مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور 46 نمونه مکعبی بتنی بدون میل گرد، 46 نمونه مکعبی با میلگرد، 18 نمونه استوانه ای با استفاده از آب آشامیدنی و آب شور زاهدان ساخته شد. و در آنها از سیمان پوزولانی، نوع2 و نوع 5 استفاده شد. این نمونه ها در شرایط نرمال و غیر نرمال نگهداری و در سنین 28 و 56 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج آزمایشات نشان می دهد نمونه هایی که با سیمان نوع ...