عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بر خلاف دوام ذاتی بتن، سازه های بتنی زیادی یافت می شوند که خصوصیات خوبی از لحاظ دوام در مقابل یخبندان از خود نشان نمی دهند. یکی از دلایل اصلی تخریب بتن در نواحی سردسیر ایران بخصوص در مناطق غربی و شمال غربی ناشی از سیکل های یخ زدن و آب شدن می باشد. مقاومت بتن در برابر سیکل های انجماد و ذوب به تنش های بالای درون بتن وابسته است بویژه در زمانی که آب داخل سنگدانه ها منجمد گشته و باعث تغییر حجم بتن در آب و هوای سرد می شود. این تغییر حجم سبب ایجاد ترک خوردگی های ریز در بتن می شود که ...

تنش‌هاي محيطي يکي از عواملي بوده که بر رشد و نمو غلات اثرات عمده‌اي مي‌گذارد. دماي پايين يکي از سخت‌ترين تنش-هاي محيطي بوده که رشد و توليد گندم را محدود مي‌کند. انتخاب بر اساس ژن‌هاي مقاومت يخ‌زدگي مي‌تواند در تسريع برنامه‌هاي اصلاحي کمک شاياني داشته باشد. در تحقيق حاضر 14 لاين پيشرفته گندم با استفاده از طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي مورد بررسي قرار گرفته و براي شناسايي مکانيزم‌هاي مقاومت يخ‌زدگي با استفاده از اندازه‌گيري LT50و FSI و ارتباط آن با 4 نوع پروتئين ذخيره‌اي بذر شامل ...

به منظور بررسی تحمل به یخ‌زدگی در 18 اکوتیپ از سه گونه آژیلوپس شامل 12 اکوتیپ از گونه Ae. triuncialis، چهار اکوتیپ از گونه Ae. biuncialis و دو اکوتیپ از گونه Ae. umbellulata به همراه دو رقم گندم نان و یک رقم گندم دوروم به عنوان شاهد آزمایشی در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. طوقه‌ بوته‌ها در مرحله 4 تا 6 برگی پس از گذراندن دوره خوسرمایی در اتاقک سرما با دمای ثابت 2 ± 4 درجه سانتی‌گراد جدا شده و جهت اعمال تیمار یخ‌ ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر دو تنظیم کننده رشد بر میزان مقاومت به یخ‌زدگی شکوفه‌های زردآلوی ارقام تبرزه، عسگرآباد و شکرپاره انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل با سه تیمار دمایی (صفر، 1/5- و 3- درجه سانتی‌گراد) و دو تنظیم کننده رشد [پروهگزادیون کلسیم (40 و 60 میلی‌گرم در لیتر) و اسید سالیسیلیک (0/5 و 1 میلی مولار)] به همراه شاهد بر پایه طرح کاملا? تصادفی در سه تکرار صورت گرفت. صفاتی نظیر درصد مادگی سالم، درصد جوانه‌زنی دانه گرده، درصد نشت یونی، غلطت پرولین آزاد و میزان فعال ...

این پژوهش به منظور بررسی نیاز سرمائی و اثرات یخ زدگی در طول فصل رکود روی چهار رقم انگور، در سال 1389 با همکاری مجتمع کشت و صنعت جوین، در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. آزمایش اوّل بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو عامل تیمار دمایی (بدون قرار گرفتن در معرض یخ زدگی (شاهد)،10-، 12-، 14-، 16-، 18-، 20- و 22- درجه سانتی گراد) و رقم (کلاهداری، کشمشی قرمز، کشمشی سفید، یاقوتی) با 3 تکرار و4 مشاهده در هر تکرار، اجرا شد. قلمه گیری در سه زمان سال 1389: اواخر پائیز (20 آذر) ...

انتخاب ارقام مقاوم به یخ زدگی و درک مکانیسم های مقاومت به یخ زدگی می تواند باعث بهبود مقاومت به یخ زدگی در زیتون شود. اگرچه زیتون در بین میوه های نیمه گرمسیری مقاوم به یخ زدگی است تفاوت در کالتیوارهای زیتون به یخ زدگی به دلیل اختلاف در اندام های آن در تحمل به یخ زدگی می باشد.هدف از این تحقیق غربال گری ارقام مختلف زیتون با استفاده از تراکم روزنه ای، نشت یون ها و نشت پتاسیم برگ های جدا شده از شاخه و گیاهان گلدانی که در معرض یخ زدگی قرار گرفته اند می باشد.آزمایش اول برای تعیین م ...

در این پژوهش ارتباط بین ویژگی‌های بیو‌شیمیایی و مولکولی با میزان تحمل به تنش یخ‌زدگی 11 رقم زیتون تجاری از طریق نمونه‌های برگ، شاخه‌های جدا شده و نهال بررسی شد. بعلاوه، اثر کاربرد خارجی سالیسیلیک اسید (SA) بر میزان تحمل به یخ‌زدگی نهال‌های زیتون رقم زرد نیز ارزیابی شد. برای این منظور، چهار آزمایش مختلف طراحی و اجرا شد. آزمایش اول، ارتباط بین ویژگی‌های بیو‌شیمیایی با میزان تحمل به یخ‌زدگی (LT50) 11 رقم مختلف زیتون در مرحله سازگاری و عدم سازگاری به سرما از طریق نمونه‌های برگ ار ...

کلزا (Brassica napus L.) یکی از مهم ترین گیاهان دانه روغنی است که در سراسر جهان زراعت می شود. سبز شدن ضعیف گیاهچه ها و آسیب های ناشی از سرمای زمستان، از مشکلات عمده ای است که عملکرد این گیاه زراعی مهم را در مناطق شمال غرب ایران محدود می سازد. در راستای رفع مشکلات، در این پژوهش اثرات قدرت بذر و دوره خوگیری به سرما بر قابلیت تحمل دماهای یخ زدگی توسط کلزای پاییزه (رقم اوکاپی) در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی آزمایشگاهی به صورت فاکتوریل در قالب طر ...

برای ارزیابی مقاومت به یخ‌زدگی و بررسی میزان تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های جو از لحاظ صفات مورفوفیزیولوژیک، نشانگرهای پروتئینی و مولکولی و بررسی ارتباط آن‌ها، 20 ژنوتیپ جو در مزرعه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه واریانس صفات تنوع قابل ملاحظه‌ای را بین ژنوتیپ‌ها نشان داد. تاثیر دمای خوگیری بر روی تغییرات میزان پرولین، حداکثر عملکرد کوانتومی فتوسیستم II، میزان کلروفیل و میزان قندهای محلول بررسی شد. سپس تیمار یخ‌زدگی در دماهای 4-، 7-، 10-، 13- و 16- اعمال و دمای 50% کشندگی (LT50) ...