عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نعناع را در اکثر نقاط کشور می توان کشت کرد اما مناطق سرد و خیلی سرد برای کشت این گیاه مناسب نمی باشد. درجه حرارت مطلوب برای رشد نعناع 10 درجه سانتی گراد است. بنابراین یکی از عوامل محدودکننده رشد این گیاه در مناطق سردسیر، مقاومت کم به دماهای پایین است. آزمایشی در دو شرایط مزرعه ای( شاهد) و آزمایشگاهی( گلخانه وانکوباتور) انجام گرفت. شرایط آزمایشگاهی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار و روی 8 ژنوتیپ نعناع طبس، قزوین، فلفلی اصفهان و فلفلی کرمانشاه (Mentha pipertia L. )، پونه ...

در سال‌های اخیر استفاده از بتن با مقاومت بالا در سازه‌ها به علت داشتن مقاومت بالا و اقتصادی‌تر بودن مورد توجه بسیاری از مهندسین سازه قرار گرفته است. بسیاری از مهندسین بتن با مقاومت بالا را به علت داشتن ویژگی‌های بسیار خوب از زیر مجموعه‌های بتن توانمند می‌داند. اما در سال‌های اخیر در آتش سوزی‌های بسیاری که در سازه‌ها به خصوص در تونل‌ها اتفاق افتاد مشخص شد که بتن با مقاومت بالا از توانمندی بسیار کمی در برابر آتش برخوردار است. لذا محققین به بررسی دلایل ضعف این نوع بتن در برابر آ ...

در این تحقیق اثر تیمار TSP (سوپر فسفات تریپل) بر ویزگی‌های فیزیکی و مکانیکی و هم‌چنبن خواص مقاومت به آتش مواد مرکب چوب‌پلاستیک مورد بررسی قرار گرفت. الیاف مورد نظر در دمای محیط, به روش غوطه‌وری در محلول با 10% TSP تیمار گردیدند. PS (پلی‌استایرن) بازیافت شده در نسبت‌های وزنی 28, 38, و 48% با 2% MAPP و الیاف تیمار شده و بدون تیمار با نسبت‌های 70, 60 و 50% بوسیله مخلوط کننده داخلی و با دمایOC 180 مخلوط شدند و سپس نمونه‌های آزمونی با پرس گرم در دمای OC180 ساخته شدند؛ و خواص خواص ...

9هفته آزمایش تغذیه ای برای تعیین تاثیر سطوح مختلف ویتامین C و E بر شاخص های رشد و هماتولوژی و پاسخ به تنش دمایی در بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان در دو تراکم مختلف انجام شد برای این منظور سه جیره غذایی با سه سطح ویتامینc (100، 200، 1000میلی گرم بر کیلوگرم ) و سه سطح ویتامینE (100، 200، 1000میلی گرم بر کیلوگرم )ویک جیره بدون ویتامین Cو Eبه عنوان جیره شاهد مورد تغذیه بچه ماهیان قزل آلا در گروههای سه تایی قرار گرفت . وزن اولیه بچه ماهیان قزل آلا1/0± 1/2 بود. هر جیره غذایی ...

آئین نامه های طراحی جدید برخلاف آئین نامه های قبلی، هدف و ابزار طراحی در برابر آتش را بر پایه یک روش مناسب تر فراهم کرده اند و راهنمایی هایی را بر اساس رفتار سازه های تحت آتش سوزی، برای پیش بینی رفتار اعضای تحت آتش سوزی ارائه داده اند. در حال حاضر برای تعریف بخش های آتش می توان از منحنی های آتش پارامتریک استفاده کرد. این مدل های آتش، توسعه یافته منحنی های دما-زمان استاندارد نیستند. منحنی های پارامتریک مدل های تحلیلی ای هستند که بر پایه رفتار آتش طبیعی می باشند. دمای بخش آتش ...

DNAپلیمرازها، آنزیم های مسئول حفظ، همانندسازی و انتقال اطلاعات ژنتیکی در تمام ارگانیسم ها می باشند. هم یوکاریوت ها و هم پروکاریوت ها چندین آنزیم DNA پلیمراز مختلف دارند که بعضی از آنها در همانندسازی ژنوم، بعضی در ترمیم و بعضی دیگر در فرایندهای جانبی مختلف دخالت دارند. بیشتر بیولوژیDNA پلیمراز ها از مطالعات گوناگون بر روی اولین DNA پلیمراز شناخته شده- DNA پلیمراز І باکتری E. coli- بدست آمده است. با شناسایی اولین آنزیم DNA پلیمراز مقاوم به حرارت- Taq DNA polymerase- و کاربرد آ ...

این پژوهش با هدف ارزیابی مکانیسم تحمل به تنش سرما در ارقام بهاره بر روی دو رقم کلزای بهاره مقاوم به سرما زرفام و حساس به سرما Option 500 در قالب یک آزمایش فاکتوریل سه عاملی با طرح پایه کاملا تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت. گیاهچه ها تا مرحله 4 برگی در C 22/16 (شب/ روز) رشد کردند، نیمی از گلدان ها در همین شرایط نگهداری شدند (تیمار شاهد) و نیم دیگر به اتاق سرما با C 10/3 به مدت 7 روز منتقل شدند (تیمار سرمایی). نمونه برداری از گیاهچه های شاهد و تحت تنش سرما در روزهای 0، 2، 4 و 7 ص ...

آنزیم‌های آمیلاز و پروتئاز در همه موجودات زنده وجود دارند و برای رشد و تمایز سلول‌ها ضروری می‌باشند. آنزیم‌های خارج سلولی دارای کاربردهای متعدد و با ارزشی در بخش‌های صنعتی مختلفی هستند. اگرچه منابع باکتریایی زیادی برای تولید آمیلاز و پروتئاز وجود دارد، اما تعداد بسیار کمی به عنوان تولید‌کننده‌های تجاری تشخیص داده شده است. جدایه‌های باکتریایی از منابع مختلف به منظور بررسی فعالیت آنزیم‌های خارج سلولی مانند آمیلاز و پروتئاز جداسازی گردید. بیشتر جدایه‌های باکتریایی قادر به تولید ...

دماهاي پايين يکي از مهمترين فاکتورهاي غیر زنده محدود کننده رشد و نمو و توزيع گياهان است‌. بادمجان يکي از محصولات حساس به سرما است که دماي پايين در مراحل اوليه رشد، بر روي رشد و توليد محصول اين گياه تاثير مي‌گذارد. براسينواستروئيدها گروهي از هورمون‌هاي استروئيدي ضروري براي رشد و نمو گياهان هستندکه مي‌توانند تحمل گياه را به انواع تنش‌ها، از جمله سرما افزايش دهند. به منظور بررسي تاثير 24-اپي‌براسينوليد بر بهبود جوانه‌زني‌، رشد گياهچه ‌بادمجان تحت تنش سرما و شرایط شاهد‌، آزمايشي ...