عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي (TYLCV)، يكي از مهم‌ترين ويروس‌هاي گوجه فرنگي در مناطق گرمسيري و نيمه‌گرمسيري است که از مناطق مختلف کشت گوجه فرنگي ايران نيز گزارش شده است. روش رايج مبارزه با اين بيماري، کنترل شیمیایی حشره ناقل (Bemisia tabaci) مي-باشد که با توجه به خطر آلودگي محيط زيست، هزينه بالا و کارايي پايين آن، در حال حاضر بهترين روش کنترل بيماري، به کار بردن گياهان مقاوم است. از طرف دیگر همه‌ي ارقام گوجه فرنگي تجاري به TYLCV حساس وتعدادی از گونه‌هاي وحشي به اين ويروس م ...

رمان حکایت ندیمه مارگارت اتوود تصویری حرمان شهر مانند از یک رژیم توتالیتر بنیاد گرا را ارائه می کند که در آینده ای نزدیک به روی کار آمده است. دنیای داستان که بستری مناسب برای ظهور بسیاری از ایده های مایکل فوکو نظیر دنیای سراسربین را فراهم می آورد. در دنیای داستان، قدرت انضباطی آن در تلاش است تا بدن را به عنوان منبع تولید و تکثیر تبدیل کند؛ بدنی که بوسیله فرآیند مطیع سازی فرمانبردار شده است. در نتیجه، هرگونه احتمال بروز مقاومت از بین می رود. اما همانگونه که فوکو گاهگاهی سخن ...

این کار تحقیقاتی به عملکرد جوی سییستمهای پایه / اکریلیک ملامین حاوی درصدهای مختلف از نانو ذرات نانو سیلیکا می پردازد. بررسیهای اولیه مقاومت به خراش روکش اکریلیک ملامین نشان داد که اگر چه استفاده از افزودنی نانو سیلیکا به طور قابل توجهی مقاومت به خراش روکش شفاف بر پایه اکریلیک ملامین را افزایش داد، ولی با تأثیر منفی روی فرایند پخت، منجر به کاهش دانسیته پیوندهای عرضی روکشهای حاوی ذرات نانو شد. بنابرانی در پروژه فعلی، پس از تغییر در فرایند پخت روکشها،‌عملکرد جوی روکشهای حاوی درص ...

زنگ قهوه ای یا زنگ برگ یکی از مهم ترین بیماری های گندم است که تقریباً در تمام مناطق کشت این گیاه وجود داشته و باعث کاهش عملکرد محصول می گردد. به منظور تولید ارقام مقاوم باید ژن های مقاومت در منابع ژنتیکی شناسایی شده و از طریق ترکیب این ژن ها در یک پایه ژنتیکی مطلوب، مقاومت پایدار نسبت به عامل بیماری زا ایجاد گردد. در این پژوهش به منظور شناسایی حضور یا عدم حضور ژن های مقاومت به زنگ قهوه ای Lr9، Lr26، Lr28، Lr34 و Lr35 با استفاده از نشانگرهای مولکولی STS و SCAR در 84 ژنوتیپ مخت ...

موزائیک رگه‌ای گندم بیماری جدی و خطرناک گندم زمستانه و بسیاری از گیاهان خانواده گراس‌هاست. توسعه ارقام مقاوم به ویروس موزائیک رگه‌ای گندم موثر‌ترین روش کنترل بیماری است. این مطالعه بر روی نسل F1 یک مجموعه تلاقی دی‌آلل گندم نان انجام شد. هیبرید‌های حاصل و والدین در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار کشت شدند. تجزیه داده‌ها به دو روش گریفینگ و هیمن صورت گرفت. تجزیه واریانس قابلیت‌های ترکیب پذیری به روش گریفینگ نشان داد که واریانس‌های GCA و SCA برای صفت مورد مطالعه بسیار معنی‌د ...

تریپس پیاز (Thrips tabaci L.) یکی از آفات عمده مزارع تره ایرانی (Allium ampeloprasum Tareh group) است که سبب خسارت، کاهش عملکرد و از دست دادن کیفیت می‌شود. این آزمایش برای تخمین مقدار مقاومت به تریپس در 14 توده تره ایرانی، در مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه های گروه باغبانی دانشگاه بوعلی سینا در همدان انجام شد. برای مقایسه بین توده ها، فاکتورهای خسارت (خسارت ظاهری روی برگهای توده ها، تعداد حشرات بالغ و لارو تریپس) تعیین شد. در ادامه برخی ویژگی های مورفولوژیکی (زاویه بین برگی، ضخام ...

یکی از بهترین مکانیسم های مقاومت در سراسر جهان در انتروباکتریاسه ها، بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) می باشند. در دهه اخیر، نوع CTX-M از ESBLs شیوع زیادی پیدا کرده و به عنوان یکی از شایعترین نوع ESBLs در سراسر جهان مطرح شده و غالباً در جدایه هایی یافت شده اند که مسبب مهم عفونتهای جریان خون و از آن جمله عفونت ناحیه ادراری هستند. غالباً ارگانیسم های تولید کننده ESBL نسبت به چندین آنتی بیوتیک مقاومت دارند. هدف از این مطالعه بررسی الگو مقاومت به آنتی بیوتیک و شیوع بنالاکتاماز ...

بیماری پاخوره گندم با عامل قارچی Gaeumannomyces graminis var. tritici ریشه و طوقه گیاه را مورد حمله قرار می‌دهد و در مراحل آلودگی شدید، موجب سبزخشکیدگی گیاه می‌گردد. تاکنون ژنوتیپ مقاومی در مقابل این بیماری در ژرم‌پلاسم گندم نان شناسایی و معرفی نشده است، بر این اساس این پژوهش در سه بخش مختلف انجام گرفت. در بخش اول که شامل ارزیابی و غربال ژرم‌پلاسم، مقابل بیماری پاخوره، بخش دوم مطالعه روابط مقاومت به بیماری پاخوره و صفات زراعی و عناصر معدنی در بذر و بخش سوم بررسی الگوی آنزیمی ...

یخ زدن و آب شدن های متوالی یکی از دلایل عمده خرابی های بتن می باشد، این نوع خرابی در مناطق سرد سیر ایران بخصوص در مناطق غربی و شمال غربی بسیار رایج است در این رابطه به منظور اعمال ضوابط فنی و رعایت اصول طراحی دوام سازه های بتنی، نیاز مبرمی به مدلهای ساده و کارا احساس میشود. با توجه به شرایط محیطی متفاوت و بطور کلی نیاز استفاده از سیمان در کاربردهای مختلف، امکان استفاده از فقط یک نوع مشخص سیمان میسر نیست. لذا شناسایی سیمانهای گوناگون و موارد کاربرد آنها در شرایط مختلف حائز اه ...