عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 117

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق در علوم اجتماعی مساله گراست و بر این اساس ، تعریف دقیق مساله و تبیین اهمیت آن لازم است . این تعریف و تبیین باید سهم پژوهش را در ایجاد دانش مورد تاکید قرار داده ، سوالات اساسی را مشخص کند . اگر پژوهش برای حل یک مساله ویژه و یا داخل سازمانی طرح شده باشد ، بحث در مورد علت و چگونگی انجام پژوهش و نیز بیان اهمیت آن افراد بیرون از حیطه آن سازمان ضرورت دارد . نسخه دست نویس یک مقاله پژوهشی باید ساخت یافته بوده ، ارائه مطالب در آن منظم و منطقی باشد ، ضمنا خوانا بودن و نگارش منسجم ...
نمایه ها:
نگارش | 
  
چاپ مقاله در مجلات بین المللی چالشی را فراروی محققین غیر انگلیسی زبان قرار داده است. برای رفع معضلاتی از این دست، مطالعات مبتنی بر تجزیه و تحلیل متن به مقایسه مقالات پژوهشی نگارش شده به زبان انگلیسی و مقالات پژوهشی نوشته شده به زبانهای دیگر پرداخته اند تا دریابند که آیا متون مقالات اشاره شده در زبانهای مختلف از نظر سازمان دهی متنی مشابه یا متفاوت هستند و بدینگونه به افرادی که در آینده قصد چاپ مقالات در سطح بین المللی دارند، یاری رسانند. در ایران، دانشگاه ها با ملاک قرار دادن ...