عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح کتابشناسی و مقاله نامه‌های ورزشی در سال 1367 با هدف بازشناسی گردآوری مشخصه‌ها و ویژگی کتابها و مقالات ورزشی به عنوان مرجعی برای اصل تحقیق و مطالعه در ورزش و تربیت بدنی در دو کتاب کتاب‌شناسی ورزشی مقاله‌شناسی ورزشی مطرح و به تائید و تصویب رسید کتاب نخست که تکمیل و تدوین گردید و در دو بخش مجزا کل کتابهایی را که از ابتدا حضور ورزش در ایران چاپ و منتشر شده‌اند و حدود یک هزار و دویست عنوان بوده‌اند را در بر می‌گیرد کار به صورت گروهی به طریق فیش برداری از کتابهای موجود در کتابخ ...
نمایه ها:
ورزش | 

طرح مذکور جمع‌آوری مشخصات کتابها و مقالات موجود مربوط به ورزش وعلوم وتربیت بدنی ازقبیل فیزیولوژی ورزشی ،تغذیه ورزشی ،روانشناسی ورزشی ،رشته های مختلف ورزشی و... میباشدکه دریک مجموعه کامل دردوجلدعرضه خواهدشدجلداول کتابشناسی ورزشی وتربیت بدنی وجلددوم مقاله نامه ورزشی و تربیت بدنی می باشد. ...

طرح مقاله نامه ورزشی در سال 1367 با هدف گردآوری مقاله نامه‌های ورزشی تدوین گردید با توجه به افزایش روزافزون حجم اطلاعاتی که به صورتهای گوناگون مثل کتاب و نشریه تولید و منتشر می‌شود فقط با مراجعه به منابع راهنما می‌توان از وجود اطلاعات مورد نیاز آگاه شد. منابع راهنما به استفاده کننده پاسخ قطعی و معین نمی‌دهند بلکه وی را به منبعی برای پاسخ‌یابی هدایت می‌کنند از آنجا که دانش ورزش روز به روز در حال توسعه است و نیاز جامعه به آن بیش از هر زمان احساس می‌شود باید در این زمینه تحقیقات ...
نمایه ها:
ورزش | 

شامل 8 مقاله است که به بررسی برخی ازمسائل اقتصادی ،اجتماعی استان فارس می پردازد. عناوین مقالات عبارتست از -1 نظری اجمالی به وضعیت اقتصادی صنایع استان فارس -2 توزیع امکانات اقتصادی - اجتماعی شهر شیراز -3 آب آشامیدنی شهر شیراز -4 ارزیابی شاخس‌های بهداشتی ابتلا و مرگ ومیراستان فارس -5 بررسی تغییرات کشت محصولات کشاورزی استان فارس -6مرغ‌داری های صنعتی استان فارس -7 هزینه ودرآمد خانوارهای استان فارس -8 فعالیتهای ساختمانی در مناطق شهری استان فارس . ...

1 - واحدهای پیش از متن: فهرستها ، مقدمه 2 - متن: مقالات درباره کودکان و نوجوانان. نوشته و مطالب برای کودکان و نوجوانان 3 - واحدهای پس از متن: نمایه نامه‌های کنفرانسها ، نمایشگاهها ، جشنواره‌ها ، مسابقات و اردوها .... نمایه‌های معرفی آثار و نقد آنها اعم از شعر ، کتاب ، تئاتر و .... نمایه‌های موضوعات . نمایه‌های ممالک ، شهرها ، سازمانها ، محلها و .... نمایه‌های مولفان و مترجمان. لیست جراید فهرست شده. ...
 
مقاله‌های علمی و فنی از منابع مهم تحقیق به شمار می‌آیند. دستیابی به انبوه مقاله‌های مندرج در مجله‌ها تنها با در اختیار داشتن اطلاعات کامل کتاب شناختی آن ممکن می‌گردد. به همین منظور مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران اقدام به انتشار چکیده مقالات علمی و فنی نموده‌است . این نشریه شامل اطلاعات کتاب شناختی 1000 مقاله علمی و فنی مندرج در مجله‌های فارسی در زمینه‌های علوم پایه ، فنی - مهندسی ، پزشکی و کشاورزی است که در سال 1371 منتشر شده‌اند. چکیده‌های این نشریه ، از خود مجله‌ها که تحت ...

این نشریه با حداقل 4 مقاله در هر شماره منتشر می‌شود و سعی بر آن است که بیش از دوباره در سال منتشر گردد . این نشریه در زمینه‌های مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، فنی ، فرهنگی ، ادبی ، تاریخی ، جغرافیایی و هنری به چاپ مقاله مبادرت می‌ورزد بحث در هر یک از این زمینه‌ها می‌تواند شامل مبانی نظری ، عملی ، روش‌شناسی ، سیاست‌گذاری و ... انجام شود . از آثار جدید منتشر در جهان نیز می‌تواند ترجمه ارائه گردد ...

چکیده ندارد.