عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی چکیده مقاله‌های علمی و پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از نظر میزان همخوانی با استاندارد 39.14Z بود. روش پژوهش ارزیابانه و از نوع کاربردی بود. جامعه پژوهش را 9 مجله علمی و پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از زمان کسب رتبه علمی و پژوهشی تا پایان سال 1390 تشکیل می‌دادند. جامعه پژوهش شامل 1052 چکیده مقاله بود که حجم نمونه بر پایه جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 250 چکیده مقاله تعیین شد. از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی استفاده شد. به این دل ...

در دهه های اخیر، جامعه ادبی ما شاهد توجه روزافزون جوانان و دوستداران ادبیات به مباحث ادبیات داستانی است، که نقدها و مقاله های نوشته شده در حوزه ادبیات داستانی، به ویژه از نشانه های این توجه است که خود حجم گسترده ای از مطالب نشریات علمی ـ پژوهشی را به خود اختصاص داده است. ما در این پژوهش، با تهیه نشریات علمی ـ پژوهشی و استخراج مقاله های مرتبط با ادبیات داستانی مندرج در این نشریه ها از 1380تا1390، و مطالعه دقیق متن این مقاله ها با تأکید بر موضوع های تخصصی ادبیات داستانی، به طب ...

پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا، به شناسایی و استخراج واژه‌های بازدارنده موجود در متن و چکیده مقالات مجلات علمی- پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پرداخت. هدف پژوهش تهیه سیاهه‌ای سیستماتیک از این واژه‌های بازدارنده براساس الگوی آماری زو و قانون زیف بود. هم‌چنین در این پژوهش از دو شیوه «اول یا قبل از تعدیل» و «دوم یا بعد از تعدیل» استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه مقاله‌های چاپ شده در آخرین شماره‌ منتشر شده سال 1389 مجلات علمی- پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی بود. در این پژوهش ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت انتشار و تحلیل استنادی مقالات علمی ایران در حوزه علوم انسانی از نوع تحقیقات علم‌سنجی بوده و با روش تحلیل استنادی انجام گرفته است. در این پژوهش تعداد 4831 مقاله نمایه شده توسط نویسندگان ایرانی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در پایگاه اسکوپوس طی سال های 2001 – 2010 مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات کتابشناختی مقالات از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس و با مشاهده حضوری مقالات استخراج شد. برای پاسخگویی به پرسش ها و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزار excel و spss و ...

هدف این تحقیق بررسی, وضعیت کمی کلیه پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد و همچنین مقالات چاپ شده رشته تربیت بدنی کشور است. در اين تحقيق از روش توصيفي و تحلیل استنادی استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات تحقیق چک لیست محقق ساخته ای درباره ویژگی های کمی مقالات و پایان نامه ها بود. در تحقیق حاضر تمامی مقالات چاپ شده در سه نشریه پژوهش در علوم ورزشی، المپیک و حرکت از سال 1374 تا 1389 (1405 مقاله) و نیز تمامی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ثبت شده در پنج ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی پژوهش های منتشر شده در هفت مجله از مجلات در حوزه ی علوم تربیتی کشور و یافتن شکاف های موجود میان مقالات و اولویت های پژوهشی در این حوزه و بررسی دلایل احتمالی آن انجام شده است. جهت حصول به این هدف تعداد 7 فصلنامه از مجموعه فصلنامه های حوزه علوم تربیتی که 4فصلنامه از آنها از فصلنامه های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و 3 فصلنامه از فصلنامه های غیر وابسته به وزارت آموزش و پرورش بودند، انتخاب شد. سپس عناوین مقاله ها با روش تحلیل محتوا بررسی شده و با اولویت ه ...

در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه بسامد عبارتهای احتیاط آمیز در مقالات علمی و پژوهشی زبان فارسی در رشته های شیمی و ادبیات پرداخته شده است. استفاده از عبارتهای احتیاط آمیز نقش عمده ای در گفتمان علمی داشته و در واقع ابزاری است که بیانگر تردید نویسنده و عدم قطعیت گزاره بوده و نویسنده با استفاده از آنها می تواند عدم پایبندی کامل به ارزش صدق یک گزاره را نشان دهد . پیکره مورد بررسی شامل 114 مقاله (57 مقاله شیمی،57 مقاله ادبیات) می باشد.تعداد کل واژه ها در بخش بحث مقالات شامل 103371 ...

بررسی کمی بروندادهای علمی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تولید علم شناخته می‌شود، زیرا تعیین ظرفیت تولیدات علمی یک کشور به این شاخص وابسته است. در این میان، سهم کمی و کیفی فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی (به عنوان سرمایه انسانی) در رشد علمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین تعداد فارغ‌‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی حوزه‌های مختلف علمی ("علوم انسانی"، "علوم پایه"، " فنی- مهندسی"و "کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی") با تعداد مقالات منتشر شده در ...

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای مقالات تألیفی فارسی مجلات کتابداری و اطلاع‌رسانی طی سال‌های 1384-1388 می‌باشد. این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه‌ی پژوهش شامل 942 مقاله است. روش گردآوری داده‌ها سیاهه‌ی وارسی و مشاهده‌ی اسنادی بود. نتایج نشان داد که پراکندگی موضوعی مقالات یکسان نبود و موضوع "کتاب‌سنجی، علم‌سنجی، و وب‌سنجی" با 17/30 درصد و موضوعات "پیشینه‌های کتابشناختی" و "دانش و آموزش" با 0/12 درصد به‌ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین گرایش‌ها را بین مقالات تألیفی فارسی داش ...