عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وضعیت تولید مفتول مس هشت میلی‌متری کارخانه‌های کشور در سال 74، وضعیت تحویل مفتول مس هشت میلی‌متری در 12 ماهه سال 74 و بررسی تولید، توزیع، قیمت سیم و کابل در کشور در سال 74. ...
نمایه ها:
مفتول | 
تولید | 
1374 | 
مس | 
سیم | 
کابل | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گرما | 
کرنش | 
مفتول | 

نگرشی بر واحدهای تولید کننده سیم و کابل و انواع سیم و کابل تولیدی توسط این واحدها، نگاهی بر هادیها در صنعت سیم و کابل، نحوهء سهمیه‌بندی و وضعیت تحویل مفتول مس و آلومینیوم در سال 74 نحوهء تامین مواد پلی‌مری، بررسی تولید، توزیع و مقایسه سال 74 با سالهای قبل، ارزبری و تامین مواد اولیه در صنعت سیم و کابل و بررسی صادرات ، واردات و قیمت سیم و کابل در 1 ماهه سال 74. ...
نمایه ها:
مفتول | 
تولید | 
1374 | 
مس | 
سیم | 
کابل | 

نگاهی به مشخصات سیم و کابل و مواد اولیه شامل هادیها، عایقها، و استانداردهای سیم و کابل و همچنین وضعیت تولید مفتول مس در ایران. بررسی تولید، قیمت ، واردات و صادرات سیم و کابل دستگاهی به سیم و کابل غیراستاندارد در ایران. ...
نمایه ها:
هادی | 
مفتول | 
مس | 
ایران | 
سیم | 
کابل | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.