عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تصحیح نسخه‌های خطّی از آن‌چنان اهمیّتی برخوردار است که بخش اعظم پیشرفت علم به ویژه در حوزه‌ی علوم انسانی را باید مرهون زحمات مصحّحین نسخه‌های خطّی دانست و اگر مطالبی را که علما و دانشمندان به صورت گفتاری و نوشتاری ارائه می‌دهند به علوم ماضی متّصل نباشد، حائز ارزش چندانی نخواهد بود. آنچه که باعث اتّصال علوم گذشته و حال می‌شوند، نسخه‌های تصحیح شده می‌باشند. معین‌الدّین جوینی که به اقرار تذکره‌نویسان از شعرا و نویسندگان بنام قرن هفتم و هشتم می‌باشد، تألیف نگارستان را در سا ...