عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 318

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زبان همچون تمامی نظامها، دارای لایه‌های مختلف ساختاری است که کارکردی مخصوص به خود دارند و افزون بر این، در تعامل با یکدیگرند. دستیابی به الگوهای عملکرد این نظامهای درون‌زبانی برای درک کارکرد زبان و ایجاد امکان مدلسازی آن حائز اهمیّت است، به ‌ویژه الگوهایی که بتوانند عملکرد سطوح مختلف را فارغ از نظام یک زبان خاص توضیح دهند. ریاضیات به عنوان علمی که روابط و مفاهیم پیچیده را با علائم و قراردادهای صوری بیان می‌کند، قادر به ارائه‌ی ابزار مشابهی در زبانشناسی است، که امروزه در حوزه‌ ...

واژه‌یmetaphor (استعاره)،از واژهی یونانی metaphora گرفته‌شده که خود مشتق است، از meta به معنای «فرا» وpherein به معنای «بردن». مقصود از این واژه دستهی خاصی از فرایندهای زبانی است که در آن‌ها جنبههایی از یک شی به شی دیگر فرا برده یا منتقل میشوند، به نحوی که از شی دوم به گونهای سخن میرود که گویی شیِ اول است. (هاوکس،11:1380). استعاره از مباحثی است که از گذشتهی دور ذهن متفکران را به خود مشغول کرده است. در آغاز فیلسوفان، منطقیون و منتقدان ادبی به استعاره پرداختند و بعدها زبانشن ...

بحث در دلالت الفاظ زبان عربي، تحوّل و تطور معنايي و علل آن ها، شناخت قوانين اين زبان و سنّت هاي حاكم بر آن، ما را در فهم عميق زبان قرآن ياري مي رساند. از اين رو بازشناسي ريشه و بُن واژه ها و تفاوت هاي معنايي كه اشتقاقات مختلف پديد مي آورد، هوشمندي در تمييز و تشخيص معنا در مشتركات لفظي، اضداد و مترادفات، عوامل مهمي در امر تفسير محسوب مي شوند. پژوهش حاضر در نظر دارد به « بررسي جنبه هاي لغوي تفسير قرطبي » بپردازد. لذا مي كوشد تاضمن بيان اهميت لغت در تفاسير، به تشريح ميزان ارتباط ...

در دین اسلام تبرّی ، به عنوان یکی از فروعات دین مورد تأکید ویژه قرار گرفته است. اهمیت این مسأله در قرآن و آموزه های دین، شناخت دشمن را برای ما ضروری می‌نماید. بر این اساس، معنی شناسی واژه ی عدو، یکی از راه‌های رسیدن به این شناخت و کشف مولفه های معنایی دشمن در قرآن است. معنی شناسی، شیوه ای نو و البته کارآمد در فهم مقصود قرآن پیرامون موضوعات مختلف است؛ که با در نظر گرفتن بافت کلامی و موقعیتی و بررسی روابط همنشینی، جانشینی و تقابل میان واژه ی کانونی و سایر واژه های یک حوزه ی مع ...

پایان‌نامه حاضر به بررسی استعاره های درد در گویش کردی کلهریِ ایلام از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی می‌پردازد. از منظر زبان شناسی شناختی، استعاره جایگاه مهمی در نظام شناختی و مفهوم‌سازی ذهنی بشر دارد و فقط منحصر به حوزه ادبیات نیست. به‌طوری که بسیاری از بنیادی‌ترین مفاهیم در نظام مفهومی ذهنی بشر از طریق فرایند شکل‌گیری استعاره مفهومی درک می شود. کووچش (2002) معتقد است استعاره نه تنها در زبان برای بیان عواطف به کار می‌رود، بلکه نقشی مهم در درک جنبه‌های پیچیده تر مفهوم‌سازی عواطف و ...

گونه شناسی روایات تفسیری معصومان (ع) به دلیل جایگاه خاص سنت در تبیین قرآن، از اهمیّت ویژه ای برخوردار است و از آنجا که عصر امام حسن عسکری (ع) توأم با خفقان سیاسی، انزوای شیعیان و انحراف های دینی بود، بررسی انواع گونه های روایی ایشان در تبیین آیات قرآن کریم، نگاه ویژه ای را می طلبد. امام حسن عسکری (ع) در عصر خود سیاست تقیّه را در پیش گرفت و به فعالیت های آموزشی روی آورد و در حوزه تفسیر با تطبیق آیات بر شرایط زمان، به تبیین جایگاه اهل بیت (ع) پرداخت. آن حضرت در تفسیر آیات، علاو ...

عبدالقاهر جرجانی نخستین دانشمند نحو وبلاغت و از منتقدان برجسته ی ایرانی واسلامی در قرن پنجم هجری می باشد. او اساس نظریه ی خود را در باب دریافت معنی و زیبا شناسی عبارت در قالب " نظریه ی نظم " بنا نهاد. با توجه به اینکه معنی شناسی به عنوان شاخه یی از شاخه های زبان شناسی محسوب می شود ،نقش عمده یی را درمسائل عملی زبان شناسی مثل شیوه های ارتباط ، آموزش زبان و ترجمه ایفا می کند. بنا بر این در سالهای اخیر دانشمندان زیادی با فرهنگها و گرایشهای مختلف به مسأله ی معنی پرداخته اند ؛ فیلس ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی قابلیتهای هستیشناسی در مقایسه با اصطلاحنامه در ساختار سنتی آن است. به منظور ارائه مدلی از هستی‌شناسی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی و با هدف گسترش این ابزار به عنوان ابزار معناشناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم حوزه، با روش تحلیل حوزه به ساخت نمونه اولیه‌ای از هستی‌شناسی در حوزه «نمایه‌سازی» با عنوان ASFAOnt پرداخته شد. هستی‌شناسی طراحی شده، حاصل تبدیل مفاهیم حوزه «نمایه‌سازی» اصطلاحنامه اصفا به هستی‌شناسی است که در چهار مرحله شامل گردآوری مف ...

اين پايان‌نامه محركهاي پيش‌انگار‌ساز در زبان فارسي را از ديدگاه معني‌شناسي ساختگرا مورد مطالعه قرار مي‌دهد. معني‌شناسي ساختگرا شاخه‌اي از معني‌شناسي است كه به مطالعه‌ معني از طريق روابط معنايي مانند هم‌معنايي و تضاد معنايي مي‌پردازد (كريستال، 411:2003). محركهاي پيش‌انگاري عناصري كاملاً صوري هستند كه باعث برانگيخته شدن پيش‌انگاري در ذهن مخاطب مي‌شوند (لوينسون، 179:1983). اين تحقيق كه از نوع كاربردي مي‌باشد با استفاده از روش تحليل محتوا محركهاي پيش‌‌انگارساز در زبان فارسي را با ...