عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 160

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین معنویت، سرسختی و کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه انجام شد.برای این منظور 200 نفر دانش آموز با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. جهت اندازه گیریو سرسختی اهواز استفاده شده (SF- متغیرهای پژوهش از پرسشنامه نگرش سنجش مذهبی براهنی، کیفیت زندگی ( 36است. نتایج نشان داد رابطه بین معنویت، کیفیت زندگی و سرسختی دانش آموزان پسر مقطع معنادار بوده است. معنویتو سرسختی قادر به پیش بینی کیفیت زندگی دانش آموزان متوسطه می باشند. هم چنین مولفه ...
نمایه ها:

فطرت جداجوی انسان و احساس کمبود و سرگشتگی او در قرن حاضر و در نتیجه گرایش انسان معاصر به سمت معنویت، امری است که به وضوح در همه‌ی دنیا مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد که انسان به تنهایی و عدم آرامش خود در دنیا پی برده است و به این مفهوم رسیده است که گمشده‌اش آرامش است و نه فقط آسایش. و به همین خاطر است که به نظر برخی از صاحبنظران ما در آستانه‌ی رنسانس معنوی هستیم. برنامه‌ی درسی نیز حرکتش را به همین سو آغاز کرده است و در آستانه وارد کردن معنویت در طراحی و اجرای خود است. اما نکته ...

با توجه به حضور گسترده سازمان‌ها در جوامع و پیامدهای خواسته و ناخواسته‌ای که سازمان‌ها منشأ شکل‌گیری آن‌ها هستند، حضور معنویت در حوزه سازمانی ناگزیر می‌نماید. مدیران و رهبران سازمان‌ها می‌توانند با به وجود آوردن معنویت در محیط‌های کاری و بهره‌گیری از ابزارهای غیر‌مادی، در نیروی انسانی این احساس را ایجاد کنند که کارشان با معنا و هدف‌‌دار و چالش برانگیز است و زمینه رشد و پیشرفت را برای سازمان فراهم آورند. تحقیق حاضر با به کارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند در ...

برخی از مادرانی که کودکانشان به سرطان مبتلا می شوند از افسردگی رنج برده و با بحران های وجودی مواجه خواهند شد که بیشتر آنها جهت مقابله با آن از معنویت و تصوری که از خدا در ذهن خود دارند، بهره می برند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی شناخت درمانی معنویت محور بر کاهش علائم افسردگی مادران کودکان مبتلا به سرطان می باشد. در این پژوهش از طرح مطالعه تجربی تک آزمودنی از نوع A-B استفاده شده است. جمعیت آماری پژوهش حاضر را مادران مراجعه کننده به بخش آنکولوژی بیمارستان کودکان مفید تهران، ...

پژوهش حاضر در صدد ساخت و بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه معنویت با 29 گویه در جامعه شهروندان شهر تهران و با تکیه بر 382 نفر از ساکنین این شهر است.پرسشنامه هوش معنوی ( ناسل،2004) و هوش معنوی (عبدالله زاده و همکاران ،1378) به منظور بررسی روایی همگرا ی با پرسشنامه معنویت در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش روانسنجی کلاسیک بهره گرفته شد. اعتبار زیر مقیاس شناخت و تجربه من از ارتباط با خداوند 848/0 ، مراقبت و حمایت خداوند 765/0 ، تنظیم رفتارهای فرد در رابطه ...
نمایه ها:
ساخت | 
روایی | 
هنجار | 

پژوهش حاضر درپی پاسخ به این سوال است که آیا معنویت، ادراک حمایت اجتماعی و عاطفه مثبت می‌توانند تاب‌آوری ‏پسران مردان وابسته را پیش‌بینی کنند؟ نمونه به شیوه‌ی گلوله برفی انتخاب شد که شامل 91 پسر 15 تا 24ساله ساکن ‏شهر سراوان از اردیبهشت تا اسفند1390 که دارای پدر وابسته به مواد مخدر بودند . 31 نفر از گروه نمونه وابسته به مواد و ‏بقیه سالم بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه معنویت ، مقیاس ادراک حمایت اجتماعی، مقیاس عاطفه مثبت و ‏منفی بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ...

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای معنویت، سبک‌های مقابله‌ای و تاب آوری در افراد با سابقه مصرف الکل و افراد مصرف کننده الکل بود. جامعه آماری شامل تمامی افراد با سابقه مصرف الکل و افراد مصرف کننده الکل شهر شیراز و حجم نمونه شامل 100 نفر (50 نفر افراد با سابقه مصرف الکل و 50 نفر افراد مصرف کننده الکل) بود که از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سنجش معنویت هال و ادواردز (1996)، شاخص مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر (1990) و مقیاس تاب‌آور ...

امروزه نیروی رقابتی جهان، سازمان ها را مجبور کرده است که بعد از ده ها سال پیگیری روش ها و رویه های کاری ثابت خود، روش های کاری جدید را در پیش بگیرند. از آن جمله موضوع معنویت است که روند رو به رشد تحقیق و پژوهش در باره آن در میان دانشگاهیان، پژوهشگران و نظریه پردازان حوزه مدیریت غیر قابل انکار است. در این پژوهش "معنویت" به عنوان یکی از نیرو های بسیار قوی که می تواند ظرفیت لازم را برای تعمیق روابط انسانی و بروز تمام عیار انسانیت در سطح سازمان را دارا باشد، در فعالیت های سازمانی ...
نمایه ها:

هدف پژوهش حاضر ارزیابی روابط ساختاری بین فعایت مذهبی؛ تقلای مذهبی, نگرش به مواد, الگوگیری اجتماعی, بهزیستی معنوی, انگیزه های مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان بود.504 دانشجوی دختر و پسر از دانشگاه های خوارزمی, پردیس کشاورزی و آزاد کرج که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند, پرسشنامه های بهزیستی معنوی, فعالیت مذهبی, تقلای مذهبی, الگوگیری اجتماعی, عقاید منفی درباره مواد, انگیزه های مصرف و بخش دخانیات از پرسشنامه رفتارهای پرخطر را پاسخ دادند. با تغییراتی در مدل پیشنهادی اول ...