عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 200

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اگر به روند شکل گیری سکونتگاههای روستایی در گذشته نگاهی داشته باشیم خواهیم فهمید که یک روند ارگانیک در ایجاد سکونتگاهها وجود داشته است، معماری سنتی منبع غنی است که پتانسیل قابل توجهی به ما در فهم و طراحی و ساخت پایدار دارد. ساختمان های بومی از مصالح محلی در دسترس ساخته شده اند و به طبیعت احترام می گذارند، از آنجا که معماری پایدار نیز زندگی در طبیعت و با طبیعت است تا حدی بر اصول معماری بومی منطبق است. مخصوصاً در مساکن سنتی روستایی شمال کشور، که ظاهری متفاوت از دیگر نقاط دارد، ...

معماری پایدار یکی از جریان های مهم معماری معاصر است، جریانی که عکس العملی منطقی در برابر مسائل و مشکلات به وجود آمده عصر صنعت به شمار می رود. همانگونه که می دانیم با انقلاب صنعتی و پیشرفت های فنی - تکنولوژیکی در عرصه معماری، معماری بومی اقصی نقاط دنیا که با توجه به طبیعت و محیط پیرامون خود شکل می گرفت و همساز با اقلیم سر بی افراشت، به دست فراموشی سپرده شد. اینکه بسیاری از روش های متداول در معماری مدرن، در بلندمدت پایدار نیستند، مسأله جدیدی نیست. روش های نمونه ای در استفاده مو ...

کنفوسیوس: آیندگان مهمترین هستند . کمیسیون جهانی توسعه و محیط در سال 1987 توسعه پایدار را توسعه ای تعریف می کند که جوابگوی نیازهای امروز بوده و تهدیدی برای نسل آینده جهت رسیدن به نیازهایش ایجاد ننماید. مفهوم پایداری در سه مولفه: محیط، اقتصاد و اجتماع قابل بررسی است. و نیازهای انسان شامل: غذا، پوشاک، مسکن، اشتغال و امنیت به طور عمده می باشد. برای رسیدن به معماری پایدار باید مصرف منابع غیرقابل تجدید را کاهش داده و به غنی سازی محیط خود همت کنیم. معماری، زمانی به پایداری نزدیک می ...

عناوین سبز و پایدار در واقع صفاتی هستند که وجود سازگاری با محیط زیست و ماندگاری در یک موضوع با مصنوع مثلا ساختمان مشخص می کنند با این فرض که پایداری کل مجموعه کره زمین با پایداری قسمتهای سازنده و تشکیل دهنده آن امکان پذیر ا ست. بدین لحاظ معماران می توانند با طراحی معماری مناسب و هماهنگ با اقلیم و با استفاده از الگوهای معماری ایرانی که به شیوه های مناسبی انرژی های پایدار در طراحی معماری بهره گرفته اند و نیز با توجه به تکنولوژی و علوم جدید، فضای مناسب و با آسایش حرارتی مطلوب به ...

معماری پایدار از بحث برانگیزترین موضوعات معماری معاصر است، که در حوزه های مختلف از جمله؛ محیط زیست فعالیت دارد. از شاخص های معماری پایدار بهینه سازی مصرف انرژی است، از آنجا که مصرف انرژی در بخش صنعت ساختمان در کشور بین 46-42 درصد از کل انرژی است، ضرورت نقش توسعه پایدار را در مدیریت مصرف انرژی نیز دو چندان کرده است. توسعه پایدار نوعی آینده نگری است، که نیازهای نسل حاضر و آینده را برآورد می سازد و از حداکثر استعدادهای محیطی برای طراحی ساختمان های هوشمند با اتکاء به ابزارها و تک ...

مفهوم پایداری در دهه 70 میلادی، نتیجه آگاهی بشر نسبت به مسائل محیط زیست و مشکلات فرهنگی اجتماعی و اقتصادی می باشد. یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار، حفظ طبیعت و اصلاح نگاه به آن است و تجلی توسعه پایدار در حوزه محیط ساخته شده، معاری پایدار نامیده می شود. در این نوشتار طبیعت و معنای گسترده آن مورد بررسی قرار گرفته است، که می تواند تعیین کننده رابطه سه گانه انسان، طبیعت و معماری باشد. و با درنظر گرفتن نقش انسان و همچنین معماری به عنون یک فرایند که به پایداری ختم می شود از نکات ...

معماری پایدار عرصه ای گسترده را شامل بوده و جنبه ساختمانی توسعه پایدار محسوب می گردد که به دنبال بحران های انرژی و محیطی دهه هفتاد قرن بیستم میلادی برای ترفیع مسائل بناهایی که پس ا از انقلاب صنعتی بدون توجه به مسا ل اقلیمی و محیطی با سبک بین المللی روی صحنه آمدند و جایگزین بناهای بومی گشتند، به مجامع علمی وارد شد. این حوزه شامل موضوعات گوناگونی است که همگی در راستای ارتقا سطح کیفی زندگی انسان در مبحث ساختمان عمل می نمایند. معماری بومی به دلیل روند شکل گیری تجربی خود پاسخگویی ...

موضوع معماری پایدار و توسعه پایدار چندی است که مورد توجه مجامع علمی الخصوص، مجامع معماری قرار گرفته است، راهکارها و اهداف این معماری با درنظر گرفتن نقصان و کمبود انرژی های فسیلی برای هر جامعه ای مبرم و حیاتی است. لذا می بایست پایداری و م فهوم و م صداق آن و م عماری پایدار و اهداف آن بررسی گردد و با دقت نظر در طراحی بناها و ساختمان ها به کار گرفته شود. چنان که معماری بومی و اقلیمی ایران نیز با شناخت اقلیم های خود سعی در طراحی و ساخت بناهایی کرده است که کمترین استفاده از انرژی ه ...

انسان از دیرباز، برای تأمین مسکن خود، نیازمند توجه به عوامل مختلفی بوده است. در عصر حاضر با توجه به پیشرفت فن آوری و توسعه جوامع انسانی و به تبع آن توسعه ساخت و ساز، تولید مسکن نیازمند توجه به عوامل متعدد و متغیرهای گوناگون است. به عبارتی، معماری پایدار که معماری سازگار با عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی است و خود حاصل فرایند خلق فضا در معماری و طراحی است باید در ساخت و سازها مورد توجه قرار گیرد. هدف از معماری پایدار، تولید ساختمانهای پایدار است که حفظ انرژی، هماهنگی با اقلیم، ...