عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 683

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

کتابهای درسی مقاطع ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و دبیرستان کشور ایران از دیدگاه مباحث معماری و شهرسازی بررسی و مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته است و موارد اشتباه در ارائه عکس و متن و ایرادات و نواقص کتابها از این دو دریچه بررسی شده است. ...

در پژوهش حاضر یافته های جدیدی در حوزه دانش طراحی شهری حاصل شده است که موارد زیر را شامل می شود: 1 - با اتخاذ رویکردی پدیدارشناسانه به مفهوم زبان ، تعریف جدیدی برای مفهوم زبان طراحی شهری و اجزا تشکیل دهنده آن ارائه شده است . این تعریف اجزا محیط مصنوع را با محیط طبیعی در پیوند قرار می دهد و ابعاد تازه ای در مطالعه طراحی شهری می گشاید. 2- با استفاده از روشهای تحلیل زبانشناسی و در مقایسه باآن ، ساختار زبان طراحی شهری تعریف و خصوصیات آن تبیین شده اند. 3- واحدهای زبانی یا نشانه های ...
نمایه ها:

بافت های قدیمی شهری میراث و هویت شهرها را می سازند . آنچه در هسته های مرکزی شهرها بعنوان بافت های ارگانیک می بینیم کم کم و در طول زمان شکل گرفته و به عنوان مجموعه ای که در آن کلیه ارزشهای تاریخی ، معماری و فرهنگی شهر گردهم آمده اند واجد ارزش است . ورود مدرنیسم به ایران با اجرای طرحهای نسنجیده شهرسازی در دل بافت های قدیمی توام بود . زمانی که اتومیبل به عنوان مظهر نوگرایی به طور جدی وارد صحنه شهری ایران گردید همزمان اولین قوانین و پروژه های شهری به تصویب رسید که راه را برای ورو ...

بسمه تعالی چکیده این رساله کوششی است در جهت طراحی و بظهور رساندن « مرکز توسعه فیزیک » در قالب نظری علم اغتشاش. در واقع رابطه بین علوم مختلف و هنر و فلسفه, همواره در طول قرون گذشته, توانسته باعث پیشرفت و گسترش دانش بشری شود. و این تعامل, می‌تواند اگر با داشته‌های موجود در یک فرهنگ همسو شود, بیافریند و خلق کند, آنچه را که باعث سرافرازی علمی و هنری آن ملت می‌شود. معماری نیز به عنوان هنر و دانشی است که همواره ریشه در فرهنگ و گذشته داشته و دارد. در مرکز توسعه فیزیک, سعی بر این بو ...
نمایه ها:
فیزیک | 

در دوره معاصر روش های مختلفی برای تحلیل فضای معماری به کار گرفته شده است. روش شکلی (فرمال)، تاریخی و اقلیمی برخی از آن ها می باشند. روش اسپیس سینتکس که در اینجا به "نحو فضا" ترجمه شده است قرابت موضوعی و مفهومی به شیوه دسته بندی واژگان در ادبیات داشته که آن را نحو می نامند. به کارگیری این روش از اوایل دهه هفتاد در انگلستان رواج یافت. به مدد این روش که اولین بار از سوی استیدمن بیل هیلیر و جولیان هانسن مطرح شد، باب تازه ای از مبحث ریخت شناسی در معماری گشایش یافت. هدف اصلی محققین ...
نمایه ها:
مفهوم | 
  
چنانکه از عنوان رساله (نقد و شبه‌نقد-تاملی در موضع منتقدین در نقد آثار معماری) برمی‌آید، هدف اصلی رساله تحقیق و مطالعه در باب نقد آثار معماری به نیت نیل به آداب درست نقد می‌باشد. به این منظور، در مسیر تحقیق، ابتدا مجموعه‌ای از متون و ادبیات نظری معماری مورد بررسی قرار می‌گیرد. متون و منابعی که به ماجرای نقد آثار معماری، توجه کرده‌اند. با این کار، چشم‌انداز روشنی از انواع نقد آثار معماری، پیش چشم قرار می‌گیرد. همچنین بر پایه منابع یادشده، این حقیقت مهم آشکار می‌شود که امر اساس ...
نمایه ها:
نقد |