عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با نگاهی خردمندانه به تحولات سیاسی و اقتصادی د رمنطقه و با درنظر گرفتن دوره گذار برای کشورهای همسایه و جهان نمی توان زمان و مکان ثابتی را بعنوان شاخص توسعه برای تبدیل شدن به قطب اول منطقه متصور شد پس برای نیل به افق 1404 وجود برنامه عملیاتی متغیر محسوس و مشهود است دراین مقاله سعی بر این است که با فرض متغیر بودن سند راهبردی در جهت تحقق سند چشم انداز دولت جمهوری اسلامی ایران جایگاه تدوین این برنامه عملیاتی را در گام نخست فرایند معماری سازمانی به چالش کشیده و با درنظر گرفتن معما ...

با توجه به اهميت نقش دانش در بهبود فرايند تصميم گيري، کسب مزاياي رقابتي ، خلاقيت و نوآوري و همچنين ضرورت استقرار سيستم هاي مديريت دانش همسو با اهداف سازمان و با توجه به معماري سازماني و معماري دانش، در اين تحقيق مدلي شش لايه براي معماري سازماني مبتني بر دانش سازماني پيشنهاد شده است. اين معماري شامل لايه هاي فناوري، داده ، سامانه هاي اطلاعاتي، اطلاعات، دانش و قابليت سازماني، کسب و کار، مي باشد. با توجه به اينکه جهت مديريت دانش لايه هاي مختلف اين چارچوب طرح و برنامه ريزي جامع ...

این پژوهش به استقرار یکی از مهم‌ترین‌‌ سیستم‌‌‌های سازمانی که ارتباطات و گردش اطلاعات و فرآیندها را در سازمان طراحی و اجرا می‌کند به ‌نام معماری سازمانی، پرداخته است و مراحل ایجاد و پیاده‌سازی معماری سازمانی FEAF را در سازمانهای تعالی مدار مورد بررسی قرار داده است. در ادامه به اجرای چارچوب معماری FEAF با تکیه بر نقطه نظرات و دیدگاههای EFQM در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا پرداخته شده است. با توجه به نگرش حاکم در این سازمان که حرکت در مسیر تعالی EFQM می‌باشد و نیاز به اجرای ...

بعد از مرور ادبیات در زمینه هوش تجاری و معماری سازمانی، چنین برداشت می‌شود که معماری سازمانی و هوش تجاری اهمیت بالایی در سازمان‌هایی که به سطح بلوغ قابل قبول رسیدند، دارند. چالش اصلی که در کارهای پیشین وجود دارد این است که، پروژه های هوش تجاری و معماری سازمانی جدا از هم در نظر گرفته شده‌اند. این در حالی هست که سیستم‌های هوش تجاری باید منطبق بر معماری سازمانی هر سازمانی باشند به عبارت دیگر فرایندهای سازمانی باید به وسیله اطلاعات داخلی و خارجی سازمان که توسط سیستم‌های هوش تجاری ...

هرسازمان با توجه به اهداف خاصی که میتواند متفاوت با سازمان های دیگر باشد میتواند درخصوص تدوین معماری سازمانی خود اقدام نماید درمنابع متعددی نیز از اهمیت معماری سازمانی و منافع اجرای آن برای سازمان ها سخن گفته شده است اما بطور واضح اجرا و تدوین معماری سازمانی درسازمان دغدغه هایی نیز همراه دارد که گاه توفیق این فرایند را به چالش می کشد مقاله حاضر تلاش می کند ضمن تهیه فهرستی جامع از دغدغه های حوزه معماری سازمانی شامل انگیزه های پیش از تدوین وچالشهای حین تدوین با تکیه برمدل اروپا ...

در دنیای کنونی، با رشد فناوری ها و تغییرات سریع محیط، توان سازمان ها در تطبیق با محیط و سرعت پاسخگویی آنها به نیازهای بازار بسیار حائز اهمیت است. با وجود اینکه پارادایم سرویس گرایی مدت هاست که در دنیا مطرح شده است و در حال حاضر بسیاری از سازمان های بزرگ معماری سرویس گرا را پیاده سازی کرده اند، ولی هنوز پذیرش آن در سازمان ها با چالش هایی روبروست. در این تحقیق برآنیم تا با مطالعه ادبیات پیشین پیرامون سرویس گرایی و بررسی تجارب سازمان ها در این زمینه، عوامل موثر بر پذیرش موفقیت آ ...

با گسترش فناوری اطلاعات و ورود آن به محیط‌های کاری، جهان شاهد ارتباط تنگاتنگ کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و بهبود عملکردها و نیز دستیابی بهتر و سریع‌تر به اهداف سازمانی بوده‌ است. استفاده پراکنده و جزیره ای از فناوری اطلاعات در سازمان ها نه تنها موجب پیشبرد امور سازمان نمی گردد بلکه موجبات سردرگمی و اختلال در امور سازمان را فراهم می آورد. طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشه جامع و کاملی است که فرایند مسیر و نحوء گسترش فناوری اطلاعات را در سازمان مشخص می کند. به عبار ...

امروزه معماری سازمانی به یک ابزار کلیدی در انجام مأموریت‌های سازمان تبدیل‌شده است. اما در حال حاضر سازمان‌ها به ویژه سازمان‌هایی که بیشتر در معرض تغییرات هستند برای اجرای فرآیند معماری سازمانی و به خصوص برنامه‌ریزی و فرآیند تدوین معماری سازمانی، دچار مشکلاتی از قبیل کندی و فرسایشی بودن این فرآیندها هستند. به همین دلیل یا به درستی اجرا نمی‌شود و یا به شکست منجر می‌شود. برای این مشکل راه‌حل‌های مختلفی ارائه‌شده است. معماری سازمانی سبک یکی از راه‌حل‌های ارائه‌شده است. در این تحق ...

باظهورحوزه های جدیدفناوری اطلاعات و کسب وکارکه تغییرجزجدایی ناپذیرازانان می باشند بقا و موفقیت سازمان ها به مراتب بامشکلات جدیتری مواجه شده است تغییرات نیازهای کاربران که درپی خودتغییرات محیط کسب و کاررالازم دارند سازمانهاراملزوم می کنندتادربرابر این نوسانات نه تنها منعطف برخوردکرده بلکهدرجهت رشدخودازانان بهره ببرند رسیدن باین امرجزباانجام معماری سازمانی امکان پذیرنخواهدبود باتوجه به وجوچالشها و ریسکهای مختلف پیرامون این معماری دراین مقاله براساس توسعه چابک به بررسی این موضوع ...