عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1001

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح با هدف بررسی انتظارات معلمان ابتدائی از معلم راهنما انجام گرفت و در کنار آن به مطالعه عملکرد معلمان راهنما و مقایسه انتظارات معلمان شهر و روستا پرداخته شده این طرح دارای 5 سوال تحقیق بوده است که با روش توصیفی پیمایشی انجام گرفته جامعه آماری در این بخش عبارت از کلیه معلمان دوره ابتدائی استان مرکزی که قریب 6729 نفر بوده‌اند نمونه آماری به میزان 10 درصد به روش حلقه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی به تعداد 700 نفر انتخاب گردید. ناظر طرح آقای دکتر عباس بازرگان استاد دانشگاه تهران ب ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
معلم | 

برای آزمون این فرضیه که "در پایه دوم دوره ابتدایی شهرستان بوشهر دانش آموزان پسر دارای معلم زن، پیشرفت تحصیلی بالاتری نسبت به دانش آموزان پسر دارای معلم مرد دارند" تحقیق انجام گرفت . جامعه مورد مطالعه عبارت بود از: دانش آموزان پسری که در سال تحصیلی 1373-1374 در پایه دوم تحصیلی در دبستانهای شهرستان بوشهر به تحصیل اشتغال داشته‌اند. پس از آنکه کلاس‌های دوم به دو گروه کلاس‌های دارای معلم مرد و زن تقسیم شد. کل کلاس‌های دارای معلم مرد به تعداد چهارده کلاس به عنوان گروه اول ن ...
نمایه ها:
پسر | 
معلم | 
مرد | 
زن | 
پایه 2 | 
بوشهر | 
1373-1374 | 

هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس دارای معلم تربیت بدنی با مدارس فاقد معلم تربیت بدنی بوده است. بدین منظور آمادگی جسمانی 128 دانش آموز پسر کلاس پنجم ابتدایی که 64 نفر آنها دارای معلم تربیت بدنی و 64 نفر دیگر فاقد معلم تربیت بدنی بودند، با استفاده از آزمونهای دو 540 متر، دراز و نشست، کشش بارفیکس، دو 9×4 متر و انعطاف پذیری، مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت. میانگین سنی، قد و وزن دانش آموزان دارای معلم تربیت بدنی به ترتیب 0.58±11.72 ...

موضوع این تحقیق و هدف آن یافتن پاسخ به سوالات زیر بود. -1 آیا دانشجویان مراکز تربیت معلم با رضایت و علاقه‌مندی رشته تحصیلی خود را برای احراز شغل معلمی انتخاب کرده‌اند-2 گذراندن دوره آموزشی در مراکز تربیت معلم چه تاثیری در علاقمند نمودن دانشجویان به شغل معلمی دارد-3 دانشجویان مراکز تربیت معلم بیشتر از چه گروههای اجتماعی هستند-4 دانشجویان مراکز تربیت معلم از نظر علمی در چه سطحی می‌باشند برای تحقیق این اهداف ، پرسشنامه‌ای با 70 سوال 5 گزینه‌ای تهیه شد و در میان 470 نفر از دانشجو ...

موضوع این تحقیق و هدف آن یافتن پاسخ به سئوالات زیر بود -1 آیا دانشجویان مراکز تربیت معلم با رضایت و علاقمندی رشته تحصیلی خود را برای احراز شغل معلمی انتخاب کرده‌اند -2 گذراندن دوره آموزشی در مراکز تربیت معلم چه تاثیری در علاقمند نمودن دانشجویان به شغل معلمی دارد. -3 دانشجویان مراکز تربیت معلم، بیشتر از چه گروههای اجتماعی هستند. -4 دانشجویان مراکز تربیت معلم از نظر عملی در چه سطحی می‌باشند. برای تحقیق این اهداف ، پرسشنامه‌ای با 70 سئوال و 5 گزینه‌ای تهیه شد و در میان 470 نفر ا ...

هدف تحقیق تولید اطلاعات مدونی از نگرش دانشجویان به مراکز تربیت معلم نسبت به شغل معلمی است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان سال دوم مراکز تربیت معلم استن خراسان است که براساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 23 درصد دانشجویان جهت بررسی برگزیده شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که 1) بیشترین تعداد دانشجو ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ی عملکرد تحصیلی دانش آموزان معلمان حق التدریس پاره وقت سرباز معلم و رسمی در دروس ریاضی و علوم پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان اهواز بوده است . به همین منظور پس از تهیه ی ساخت آزمون های پیشرفت تحصیلی برای دروس ریاضی و علوم به شیوه ی نمونه گیری تصادفی چند مرحله ایی، 480 دانش آموز شهری و روستایی که معلمان آنان حق التدریس پاره وقت ، سرباز معلم و یا رسمی وده اند ، انتخب گردید . پس از جمع آوری پرسشنامه ها و تصحیح آنان داده ها با استفاده از نرم افزار رای ...

هدف این مقاله بازخوانی مفهوم معلم متعهد و متخصص با تأکید بر دیدگاه فیلسوفان و متفکران بزرگی چون غزالی،ابن سینا، سعدی، ملای رومی، جامی، ابن خلدون، افلاطون، کمنیوس، روسو، جان لاک و دیویی است. این مقاله به روشکتابخانه ای جمع آوری شده است. در این مقاله به مفهوم معلم متعهد و متخصص نیز توجه شده و فهرستی از ویژ گی هایمعلم متعهد و متخصص را با تأکید بر سند ملی برنامه درسی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طرح کرده است.یافته ها: اکثر فیلسوفان و متفکران، جایگاه رفیعی را برای معلم ترسیم ک ...