عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بقای یک سازمان مستلزم ایجاد هویت مناسب سازمانی در کارکنان است که سبب مشارکت صحیح و مناسب آنان در امور می‌شود که این امر فرهنگ سازمانی قوی را می‌طلبد. هویت سازمانی همپوشانی آشکاری با فرهنگ سازمانی دارد و محققان غالبا در رابطه با تمایز میان این دو با مشکل مواجه می‌شوند. در این پژوهش تلاش شد تا با بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و هویت سازمانی در یکی از نهادهای مهم آموزشی یعنی آموزش و پرورش، میزان اهمیت و ارتباط این عوامل بررسی شود. به همین دلیل پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ارتباط فرهنگ ...