عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 89

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر کود اوره، کود‌های دامی (کود مرغی و گاوی) و تلفیق کود گاوی + اوره بر پتانسیل معدنی‌شدن نیتروژن و برهمکنش این کود‌ها با قطع آبیاری در مرحله گلدهی بر صفات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده بر اساس طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال 1388 اجرا شد. کرت‌های اصلی شامل تیمار آبیاری در دو سطح آبیاری نرمال و قطع آب در مرحله گل‌دهی به مدت دو هفته بود. کرت‌های فرعی شامل200 ...

به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف کودهای اوره، گاوی و تلفیقی (50 درصد کود اوره + 50 درصد کود گاوی)، بر معدنی‌شدن خالص نیتروژن و برخی صفات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای (L. Sorghum bicolor)، آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال 1389 اجرا شد. تیمارهای کوددهی شامل 80، 160 و 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود اوره، گاوی و تلفیقی به همراه تیمار شاهد (عدم مصرف کود) در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزا ...

برآورد ذخیره کربن خاک در مقیاس منطقه‌ای، ملی و جهانی اهمیت زیادی در ارزیابی تغییرات چرخه کربن دارد. اکوسیستم‌های مرتعی بیشتر از 43 درصد خشکی‌های زمین را در بر می‌گیرند و این نسبت به علت پدیده بیابانی شدن در حال کاهش است. تجزیه بقایای گیاهی در خاک فرآیندی حیاتی است زیرا باعث بازچرخ عناصر غذایی در خاک شده و امکان دسترسی مجدد آن را برای موجودات زنده فراهم می‌نماید. کربن فراوان‌ترین عنصر مواد آلی است که در صورت فقدان عمل تجزیه، معدنی نشده و عملاً چرخه‌ی کربن در خاک متوقف می‌گردد. ...

مدل‌سازی پتانسیل معدنی عبارت است از تجزیه و تحلیل و تلفیق لایه‌های شاهد اکتشافی حاصل از مطالعات اکتشافی مستقل برای پی‌جویی یک ماده معدنی با تیپ مشخص، که به منظور به نقشه درآوردن و اولویت‌بندی نواحی امیدبخش و اهداف اکتشافات بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به منظور تخصیص وزن به قسمت‌های مختلف لایه‌های شاهد فضایی برای تولید نقشه‌های پیش‌گوی وزن‌دار قابل استفاده در مدل‌سازی پتانسیل معدنی، دو روش عمده دانش‌محور و داده‌محور استفاده می‌شود. در روش دانش‌محور که در مناطق کم اکتشاف شده ...

منطقه مورد مطالعه ورقه زمین شناسی 100000/ 1 کوه سياسترگي واقع در جنوب باختر ایران را شامل می‌گردد. هدف از این مطالعه، بررسی داده‌های سنجنده های ETM+ و ASTER جهت تعیین قابلیت‌های هر یک در شناسایی مناطق دارای دگرسانی می باشد. همچنین از داده‌های ASTER، با توجه به قدرت تفکیک طیفی مناسب، برای بارزساری کانی‌های مسکویت، کائولینیت و کلریت در روش‌های مختلف پردازش تصویر استفاده شده است. از روشهای پردازش تصویر مانند ساخت ترکیبات رنگی کاذب، نسبت گیری باندی‌، آنالیز مولفه‌های اصلی‌، آن ...

گستره مورد بررسی در شمال‌خاوری ایران و در قلمرو ایالت ساختاری البرز قرار گرفته است. این گستره در محل پهنه گذری مشکان و در منتهي‌اليه جنوب‌باختري زون بينالود قرار داشته و عمده تغییرات آن نیز متأثر از فعالیت گسل‌های مرز شرقی این پهنه مي‌باشد. زمين‌شناسي منطقه شامل سنگ‌هاي آتشفشاني تراكي‌آندزيتي به سن ائوسن است. نتايج بدست آمده از پردازش و فيلترينگ تصاوير ماهواره اي استر و لندست7 گوياي قرار گيري گستره معدني فيروزه نيشابور در يك زون تغيير شكل كششي است. در اين سيستم گسل‌هاي داراي ...

نیتروژن بیش تر در قالب مولکول های آلی قرار دارد و بر اثر فعالیت آمیدوهیدرولازها به فرم معدنی در آمده تا برای گیاهان قابل جذب شود. شناخت بهتر مکانیسم ها و شاخص های معدنی شدن نیتروژن برای استفاده بهتر از کودها و جلوگیری از آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی ضروری است. به منظور تأثیر پارامترهای بیولوژیک بر فرایند معدنی شدن نیتروژن و جذب آن توسط گیاه، 22 نمونه خاک از نقاط مختلف ایران با رژیم های آب و هوایی متفاوت برداشت شد. بافت خاک، مقدار pH، هدایت الکتریکی، آهک و کربن آلی خاک ها ت ...

پارک ملی کلاه‌قاضی یکی از بهترین زیستگاه‌های حیات‌وحش در ایران است که در جنوب شرقی اصفهان واقع شده است. یکی از گونه‌های فعال علف‌خوار در این منطقه آهوی ایرانی(Gazelle subguturosa) می‌باشد. مورچه جمع کننده بذر از گونه Messor. sp نیز یکی دیگر از گونه‌های فعال این منطقه است. فعالیت این دوگونه (لانه‌سازی مورچه‌ها و تجمع سرگین آهوان) به دلیل وقوع برهم‌کنش بین آن‌ها می‌تواند باعث تغیرات موضعی در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک در طول زمان شود. از آنجایی که شاخص‌های بیولوژیک ...

تا‌کنون مطالعات اندکی در مورد سرعت و پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در ترکیبات آلی با نسبت C/N متفاوت و آبشویی شکل‌های مختلف نیتروژن از خاک‌های آهکی مناطق خشک و نیمه خشک تیمار شده با انواع ترکیبات آلی انجام شده است. از طرفی اطلاعات کمی در ارتباط با توانایی ترکیبات آلی و معدنی مختلف در جذب آمونیوم از محلول‌های آبی وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی 1) سرعت و پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در ترکیبات آلی به تنهایی و مخلوط شده با خاک، 2) آبشویی شکل‌های مختلف نیتروژن از خاک ‌های آهکی طبیع ...