عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 107

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این طرح شناسایی کلیه معادن سنگاستان بوده که بامراجعه به محل‌از،یکایکاین معدنها پرسشنامه تکمیل گردید.نتیجه مطالعه ارائه یک گزارش همراه بامشخصات معادن سنگ استان ازنظر نوع معادن ،موقعیت جغرافیایی معادن ،نام ونشانی بهره بردار بودکه حاصل کارمیتواند مورد استفاده محققین وبرنامه ریزان اقتصادی استان قرارگیرد. ...

مطالعات نشان داده است که یکی از عوامل زیان آور و مخاطره آمیز معادن زغال سنگ آلودگی هوا می باشد آلاینده های هوای معادن، متفاوت بوده و شامل گرد و غبار و گاز های مختلف است که هر کدام به نوبه خود برای کارگران و معدن خطرناک و زیان آور هستند. به همین منظور بررسی گرد و ابر در معادن ذغال سنگ مورد مطالعه قرار گرفت. طبق تحقیقات انجام گرفته مشخص سد که نواحی تولید در معرض غلظت گرد و غبار بیشتری نسبت به نواحی دیگر معدن کاریه ستند که بدین منظور تمیهداتی برای کاهش گرد و غبار در هوای معدن به ...

از طریق مراجعه به کلیه معادن کشور و تکمیل پرسشنامه محتوی اقلام آماری مربوط به عملکرد معادن در سال 1372 اطلاعات بخش معدن جمع‌آوری شده و نتایج پس از بازبینی فنی به کامپیوتر منتقل و پس از پروسس اطلاعات در کامپیوتر در قالب جداول نهایی که نشان‌دهنده اطلاعات مهم و اساسی بخش معدن است در سطح کلیه استانهای کشور ارائه می‌شود.هدف اصلی طرح محاسبه ارزش افزوده سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش معدن است . ...

هدف از این تحقیق، بررسی کوه ها و ارتفاعات استان مرکزی با تاکید بر غارها، معادن، چشمه ها، پوشش گیاهی و جانوری و.... است. در این تحقیق از روش اسنادی، کتابخانه ای استفاده شده است. و محقق در سه بخش به تشریح مباحث موردنظر پرداخته است بخش اول شامل کلیات پژوهش(طرح مسئله، ضرورت و اهداف تحقیق، پیشینه و روش تحقیق)است. از آنجائیکه طبق تقسیمات کشوری استان مرکزی دارای 12 شهرستان است، محقق سعی کرده است در فصل دوم به تفکیک هر شهرستان و با توجه به ضرورت و اهمیت، به معرفی کوهها، غارها، م ...

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد دوره عباسیان در سرزمین های شرقی مسئله معادن و ذخائر زیرزمینی خراسان و فارس و رابطه ی آن با رشد و رونق اقتصاد در این دوره است. خراسان و فارس در دوره عباسیان دارای آب های زیرزمینی، طلا، نقره، مس، آهن، سرب، جیوه، نمک، فیروزه، مومیایی، مروارید و....بود که در سه رکن اقتصاد یعنی زراعت، صنعت و تجارت تأثیر داشت و کارایی، تلفیق و ترکیب بین این سه رکن موجب توسعه اقتصادی می شد. ذخیره زیرزمینی آب خراسان و فارس به صورت چشمه ها، چاه ها و قنات ها بر رونق کشاورزی ...

در این تحقیق نخست به مباحث مربوط به انفال در حوزه معادن و موارد مصرف آن می پردازیم و در مرحله بعد به بررسی شرایط استخراج از معادن منتخب در ایران و موارد مصرف مواد معدنی و تطابق آن با شریعت اسلام پرداخته می شود، و نظر امام خمینی در این تحقیق مد نظر است. مهم ترین اصل در رسیدن به توسعه پایدار از طریق گسترش معدن و صنایع معدنی، توجه همزمان به سه اصل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بخش معدن است. یکی از مولفه‌های رشد و توسعه اقتصادی استفاده بهینه از نهاده‌های تولید است. معادن بخشی از ...
نمایه ها:
معادن | 
انفال | 
  
_1بررسی پیشینه تاریخی استخراج معادن درمنطقه -2 شناسایی معادن قدیمی منطقه وپژوهش درباره اعتقادات ونظرات مردم نسبت به این معادن -3 مطالعه فنون سنتی مربوط به استخراج‌و بهره برداری ازاین معادن نوع سوخت وروشهایی که برای جداکردن موادمعدنی ازسنگ معدن به کار گرفته می شود -4 مطالعه ابزارهای سنتی وبومی که درمراحل شناسایی استخراج و بهره برداری ازمعادن بکار گرفته می شود. ...