عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از اهداف اصلی در توصیف مخازن نفت و گاز تعیین مقدار هیدروکربن موجود در سازند مخزن می باشد. پارامتری که می تواند مقدار این کمیت را مشخص کند، اشباع شدگی است. به منظور تعیین مقدار اشباع شدگی از هیدروکربن، روش های مختلفی شامل مطالعه مغزه ها و نگارهای چاه وجود دارند که همگی در عین دارا بودن دقت مناسب، بسیار پر هزینه و وقتگیر می باشند. به منظور رفع این مشکل، محققین به استفاده از داده های لرزه ای روی آورده اند. هدف از این رساله، بهبود روش های تخمین پارامتر اشباع شدگی از هیدروکربو ...

پیدایش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، راه های جدید سازماندهی و انجام کسب و کارها را بوجود آورده و آن ها را به سوی جهانی شدن سوق داده است. در قرن حاضر، با وجود عمومی شدن تکنولوژی های مجازی و تأثیر گسترده آن بر علوم مختلف موجود، انتظار می رود که عرصه مدیریت نیز تحت تأثیر قرار گیرد. این تأثیر منجر به ایجاد شیوه ای نوین در مدیریت پروژه ها شده که به نام مدیریت پروژه مجازی شناخته می شود. در این گونه مدیریت، معمولا ساختار سازمانی و تیم های مشغول به انجام پروژه نیز تغییر می یاب ...