عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روش بسط (G/G)می‌تواند برای پیدا کردن جواب‌های تحقیقی موج سیار بعضی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی غیرخطی به کار رود. این جواب‌ها وابسته به توابع هذلولی گون، توابع مثلثاتی و توابع گویا هستند. این روش معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی غیرخطی را به یک معادله دیفرانسیل معمولی تبدیل می‌کند و این روش را می‌توان برای معادلات انتگرال‌پذیر و معادلات غیرانتگرال‌پذیر نیز به کار برد. ما کاربرد جدید این روش را برای برخی معادلات غیرخطی مانند معادلات بوسینسک، معادلات هیروتا ـ ساتسوما، ...