عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه‌ی یکی‎‎‎ از شاخه‌های جبر‎‎‏، به نام‏ جبرهای با معادلات چندجمله‌ای‏، موضوع این رساله است. منظور از جبرهایی با معادلات چندجمله‌ای‏‏، جبرهایی هستند که همه عناصر آن در یک معادله چندجمله‌ای جبری از درجه‌ی متناهی صدق می‌کنند. ‎‎برای مثال در‏ حلقه‌ی جبرهای ماتریسی از بعد متناهی که ‎‎‎‎F‎‎ یک میدان ‎‎‎‎است‏، در یک معادله‌ی چندجمله‌ای با درجه‌ی صدق می‌کند. ‎‎آمیتسور و لویتسکی در سال ‎‎‎‎1950‎ ثابت کردند عناصر این جبر ‎‎‎ در‎ معادله‌ی چندجمله‌ای ‎‎‎ ‎‎ صدق می‌کنند که در ...

حل دستگاه های چند جمله ای قسمت مهمی از جبر محاسباتی می باشد زیرا مسائل علمی زیادی می توانند با این الگوریتم ها حل شوند. در میان همه روش های موجود برای حل دستگاه های چند جمله ای محاسبه پایه های گروبنر یکی از قویترین روش ها می باشد. از لحاظ تاریخی الگوریتم بوخبرگر و روش حذفی گوس ارائه شده توسط لازارد اولین روش های مفید برای محاسبه پایه های گروبنر بود. در الگوریتم بوخبرگر اساس کاربر محاسبه روی زوج هایی از چندجمله ای ها می باشد که بیشتر این زوج ها غیر مفید می باشند. محک های بوخبر ...