عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع اصلی این پایان‏نامه، شناخت جریان گذرا در لوله‏ها و بررسی اثر جدایی ستون مایع در آن می‏باشد. جریان‌های گذرا در هیدرولیک بر درستی و سلامت ساختار خطوط لوله اثر گذاشته و به این دلیل است که برای مهندسین طراح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی از طرف دیگر با توجه به اینکه این امواج قادرند به سرعت در یک سیستم حرکت کنند و شکل آن‌ها با انتشار و انعکاس آن‌ها تغییر می‏کند، می‌توان از آن‌ها به عنوان یک منبع اطلاعاتی مناسب در کاربردهای مدیریتی استفاده نمود. در سال‌های اخیر از برخی ت ...

جریان نشتی از بدنه سد خاکی از جمله عوامل مهم در تخریب سازه مذکور می‌باشد که در اثر برخورد سطح آزاد نشت با شیب پایین‌دست و یا ایجاد آبشستگی داخلی تأثیر منفی خود را نمایان می‌سازد، لذا تعیین محل سطح آزاد نشت یا بالاترین خط نشت (خط فریاتیک) جریان در مرحله طراحی حائز اهمیت است. معادله حاکم بر نشت در شرایط پایدار و همروند، معادله لاپلاس می باشد. برای حل این معادله از روش‌های مختلفی از جمله روش‌های تحلیلی و عددی می‌توان بهره برد. یکی از روش‌های عددی مناسب، روش تفاضلات محدود می‌باشد ...