عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زهکشی عملی است که به منظور خارج کردن آب اضافی از زمین زراعی صورت می گیرد. در پژوهش حاضر به بررسی روند کار زهکش ها در اراضی زراعی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری پرداخته شده است. در این اراضی نحوه کار زهکش ها در دو حالت مورد ارزیابی قرار گرفته است. حالت اول، مربوط به زهکش هایی است که به خوبی عمل زهکشی را انجام می دهند و قادرند تمامی اشکال جریان، اعم از جریانات افقی، عمودی و شعاعی را از زمین خارج کنند. حالت دوم، مربوط به زهکشی است که از قسمت فوقانی به طور مصنوعی مسدود شده اس ...

معادله دو همساز یکی از مهمترین معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی بیضوی است که کاربرد زیادی در علوم مهندسی، فیزیکی و ... دارد. روش های متفاوتی برار حل این معادله وجود دارد که از جمله آن ها می توان به روش های آلمان های مرزی و روش تفاضلات متناهی و ... اشاره نمود که هر کدام با توجه به نوع معادله و ناحیه حل، کارایی متفاوتی خواهند داشت. در این رساله به معرفی این روش ها و بیان کاربرد هایی از معادله دو همساز می پردازیم. ...

معمولا در حل معادله لاپلاس ضرایب نفوذپذیری ثابت در نظر گرفته می‌شوند. در زیر سدها بدلیل عبور جریان آب از محیط متخلخل پس از گذشت زمان، ضریب نفوذپذیری که تابعی از تخلخل خاک می‌باشد. کاهش می‌یابد. ضریب نفوذپذیری به تنش موثر نیز بستگی دارد که این تنش نیز با فشار آب منفذی در خاک در ارتباط است . در این تحقیق، نفوذپذیری غیر خطی و تابعی از زمان در نظر گرفته شده است که برای تاثیر زمان، از معادله تحکیک ترزاقی استفاده شده است . با ترکیب روابط، نفوذپذیری تابعی از زمان، مکان، بار آبی نقطه ...

جریان نشتی از بدنه سد خاکی از جمله عوامل مهم در تخریب سازه مذکور می‌باشد که در اثر برخورد سطح آزاد نشت با شیب پایین‌دست و یا ایجاد آبشستگی داخلی تأثیر منفی خود را نمایان می‌سازد، لذا تعیین محل سطح آزاد نشت یا بالاترین خط نشت (خط فریاتیک) جریان در مرحله طراحی حائز اهمیت است. معادله حاکم بر نشت در شرایط پایدار و همروند، معادله لاپلاس می باشد. برای حل این معادله از روش‌های مختلفی از جمله روش‌های تحلیلی و عددی می‌توان بهره برد. یکی از روش‌های عددی مناسب، روش تفاضلات محدود می‌باشد ...

یکی از مهمترین زمینه‌های کاربردی ریاضی، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی است که در اغلب پدیده‌های فیزیکی و مهندسی با آنها مواجه هستیم . در این عرصه معادله لاپلاس و کاربردهای آن جایگاه ویژه‌ای دارد. روش‌های تحلیلی و عددی متعددی برای حل این معادله تاکنون ارائه شده است . در این رساله هدف بررسی روشهای عددی حل معادله لاپلاس (با شرط دیریکله)، با استفاده از ابزارهای احتمالات می‌باشد. به جهت پیوستگی مطالب در فصلهای اول و دوم، مفاهیم اولیه و روشهای متداول حل عددی معادله لاپلاس (روش تف ...

حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی یکی از مسائل مهم ریاضی و فیزیک و مهندسی است . تاکنون روشهای عددی زیادی برای حل مسائل با شرایط مرزی مشخص مورد استفاده قرار گرفته است قدیمی‌ترین این روشها تفاضلات متناهی می‌باشد روش اجزاء متناهی نیز در سالهای اخیر به کرات مورد استفاده قرار گرفته است . اما در رابطه با حل معادله لاپلاس در هندسه انقباضی کار زیادی به روش طیفی صورت نگرفته است . در اینگونه مسائل به دلیل داشتن نقاط تکین روشهای عددی دیگر قادر به یافتن جواب با دقت بالا نمی‌باشند. در ا ...

جریان آب درزیرزمین از قوانین ریاضی از جمله معادله لاپلاس که اساس ژئوتکنیکی دارد و دررسم شبکه جریان استفاده می شود پیروی می کند دراین پژوهش به جمع آوری داده های اندازه گیری شده از اراضی زهکشی شده پردخته و سپس داده ها برای تجزیه و تحلیل به نرم افزار داده شد خروجی بدست آمده شکلهایی است که مسیر جریان آب زیرزمینی را مشخص می نمایند با بررسی روند حرکت آب درزهکش هایی زیرسطحی می توان از عملکرد آنها آگاه شد و اگراحیانا زهکش ها دچار پدیده گرفتگی شده باشند درهمان مراحل ابتدایی شروع این پ ...

در این پایان‌نامه به بررسی جواب المان مرزی معادله لاپلاس با استفاده از روش المان مرزی گالرکین با توابع پایه موجک‌های چندگانه پرداخته می‌شود که منجر به فشردگی ماتریس خواهد شد که نیازمند محاسبه تنها (O(n log n المان است. همچنین یک ماتریس پیش‌شرط قطری بلوکی برای پتانسیل تک لایه گسسته ایجاد خواهیم کرد که عدد حالت ماتریس را از (O(n به (O(log^2 n کاهش دهد. در نهایت نتایج عددی که تئوری روش را پشتیبانی می‌کند، ارائه می‌شود. ...

با پیشرفت تکنولوژی، نیاز روشهای دقیق و در عین حال اقتصادی را ایجاب می‌کرد که این موضوع باعث شد در طول دوران گذشته روشهای مختلفی جهت تحلیل مسائل ارائه گردد. در بیشتر رشته‌های مهندسی فرمولهای تئوری محض جهت بدست آوردن جواب دقیق موجود نمی‌باشد و یا در صورت وجود استفاده از این فرمولها، وقت‌گیر و غیراقتصادی است و می‌توان با یک تقریب خوب و با هزینه کمتر به جواب مورد دلخواه رسید بدین منظور روشهای گوناگونی بسته به نیاز از جمله روش اجزاء مرزی (BOUNDARY ELEMENTS METHOD) برای تحلیل مسائل ...