عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دوره تناوب، ویژگی جالب و مهمی در مطالعات مربوط به سری‌های زمانی بوده و می‌تواند به عنوان یک الگوی خود تکرار تعریف شود. این الگو، اطلاعات مفیدی درباره‌ی ساختار ذاتی در چرخه‌ این داده‌ها ارائه می‌دهد. در این تحقیق، پس از معرفی تابع دوره نگار و آزمون g- فیشر، برآوردهای استوار در سری‌های زمانی و آزمون g- فیشر استوار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه با استفاده از شبیه سازی تابع توان،‌ زمان پردازش جهت شناسایی دوره تناوب توسط روش‎های آزمون g- فیشر کلاسیک و استوار شده و آزمون ...

هدف اصلی پژوهش حاضر،آزمونفرضیه بارو (1978) در زمینه اثر مخارج دولت بر نرخ بهره واقعی، برای ایران است. مشکل عملی در این‌جا رسیدن به نرخ بهره واقعی است.برای پیشبرد کار، نخست به کمک یک مدل بهینه‌یابی بین دوره‌ای تقریبی مناسب برای نرخ بهره واقعی بدست آمد که با معادله فیشر نیز سازگار است. سپس به کمک یک مدل اقتصادسنجی اثر مخارج کل دولت بر نرخ بهره واقعی برپایه داده‌های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1389 بررسی شد. نتایج تجربی نشان داد که نرخ بهره واقعی به‌دست آمده برخلاف تقر ...

بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار متشکل، خود انتظام و رسمی، مهم‌ترین متولی جذب و سامان-دهی صحیح منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های مولد اقتصادی است و با جمع‌آوری نقدینگی جامعه و فراهم نمودن زمینه خرید و فروش اوراق بهادار، ضمن به حرکت در آوردن چرخ‌های صنعت باعث تخصیص مناسب سرمایه و رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود. اهمیت روز‌افزون بازار دارایی‌های مالی، بررسی مداوم پیرامون این بازارها را ضروری می‌سازد. این مطالعه به برآورد تجربی الگوی فاما در بازار بورس تهران و با استفاده از ر ...

بسیاری از پدیده‌های موجود در علوم ریاضی، فیزیک ، مهندسی و دیگر علوم، توسط معادلات دیفرانسیل غیرخطی مدل‌سازی می‌شوند.از این جهت جستجوی راه‌هایی برای بیان جواب‌های دقیق این معادلات، در زمینه‌ی مطالعه و درک پدیده‌های فیزیکی و پیچیده‌ی غیرخطی بسیار با اهمیت است. موضوع اصلی در این پایان‌نامه یافتن شکل عمومی رده‌ای از معادلات دیفرانسیل عادی غیرخطی مرتبه دوم، سوم و چهارم است که می‌توانیم جواب‌های دقیق آن‌ها را به یک روش بسط جدید تعیین کنیم. ...

آزمون‌های طول عمر یکی از انواع آزمایش‌های مهم است که در آمار کاربردی انجام می‌شود. در آزمون‌های طول عمر معمولاً یک واحد در شرایط طبیعی در معرض فشار قرار می‌گیرد و لذا این نوع آزمایش‌ها در چنین شرایطی پر هزینه و وقت گیر هستند. به این منظور از آزمون‌های طول عمر تسریع یافته برای به دست آوردن سریعتر اطلاعات از توزیع طول عمر استفاده می‌شود. در این نوع آزمون‌ها واحدهای آزمون در شرایطی قرار می‌گیرند که فشاری شدیدتر و بیشتر از شرایط طبیعی بر واحدهای آزمون اعمال می‌شود. آزمون‌های تسری ...

نظریه اطلاع شاخه نسبتا جدیدی از علم ریاضی است که در آن اطلاع به صورت کمی تعریف و محاسبه می ‌شود. در نظریه اطلاع، آنتروپی رنی و اندازه اطلاع رنی نقش مهمی ایفا می کنندکه به ترتیب تعمیمی از آنتروپی شانون و اطلاع کولبک-لایبلر می‌باشند. یکی دیگر از تعمیم های آنتروپی شانون، آنتروپی تی سالیس می باشد واز این جهت که یک ارتباط یکنوا با آنتروپی رنی دارد نیز در اینجا مورد توجه قرار می گیرد. در این پایان نامه ضمن معرفی آنتروپی رنی و تی سالیس برخی از ویژگیهای آنها را مورد بررسی قرار می دهی ...