عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه پس از معرفی مجموعه های فازی، حساب دیفرانسیل و انتگال فازی بنیان نهاده شده است تا زمینه برای حل معادلات دیفرانسیل و انتگرال فازی مهیا شود. در ادامه برای حل معادلات دیفرانسیل فازی یک روش تحلیلی و چندین روش تکراری از جمله روش رانگه کوتا، سیمپسون، نیستروم، پیشگو اصلاحگر و ... بیان می شود. سپس روش های حل معادله معادله انتگرال فازی مانند آدومیان و نیستروم بررسی می شود. در نهایت روش شبه طیفی را برای حل معادله انتگرال فرهلم نوع دوم توسیع داده و خطای روش را محاسبه می ...

با توجه به اهمیت عدم قطعیت برای مدل‌سازی مسائل موجود در علوم و مهندسی و اهمیت معادلات دیفرانسیل در سیستم‌های دینامیکی، محققین تلاش به حل معادلات دیفرانسیل فازی کردند. هدف این پایان‌نامه به دست آوردن جوابی دقیق‌تر نسبت به روش‌های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل فازی می‌باشد. در این پژوهش روشی برای حل معادله دیفرانسیل فازی از مرتبه‌ی اول با شرط اولیه به وسیله‌ی شبکه‌های عصبی پیشرو ارائه شده است. علاوه بر روش فوق، دو روش عددی رانگ-کوتا از مرتبه‌ی چهار و اویلر اصلاح شده برای حل مع ...