عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بسیاری از پدیده ها در جهان اطراف ما ذاتاً غیر خطی بوده و قابل توصیف به وسیله ی معادلات غیر خطی می باشند. به دلیل ظهور کامپیوترهای سطح بالا ، تولید و حل مسایل خطی آسان است. اما در حالت کلی جواب دقیق برای مسایل غیر خطی قدری مشکل خواهد بود. روش هموتپی تحلیلی برای حل معادلات دیفرانسیل،کاراتر از روش تجزیه آدومیان و روش آشفتگی هموتپی است. در این پایان نامه از روش هموتپی تحلیلی ، برای پیدا کردن جواب ها ی سیستم معادله دیفرانسیل جزئی کسری و سیستم معادلات تلگراف کسری – زمانی و– مکان ...

در این پایان‌نامه‎,‎ حل ‎‏عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی یک بعدی و دو بعدی با شرط مرزی نیومنی با روش هم‌مکانی درونیابی نقطه شعاعی را بررسی می‌کنیم. در اینجا برای بدست آوردن توابع شکلی‎,‎ از توابع پایه‌ای شعاعی استفاده می‌شود. مشاهده می‌کنیم که انتخاب پارامتر شکلی تأثیر ‏زیادی روی دقت تقریب دارد. ...

این پایان‌نامه، که بر اساس مرجع ‎[1]‎ تنظیم شده است‏، به تحلیل خطای A posteriori‎ معادلات با مشتقات جزیی به روش باقیمانده وزن‌های دوگان ‎‎می‌پردازد. به‌این‌صورت‎‎ که‏، ابتدا معادلات را به روش المان‌های محدود گالرکین مبتنی بر توابع پیوسته قطعه‌وار خطی در فضا و توابع ناپیوسته قطعه‌وار ثابت در زمان، حل می‌کنیم. ‌سپس خطا‌ی ‎A posteriori‎ را برای معادلات به روش باقیمانده‎‎ وزن‌های دوگان بدست می‌آوریم.‎‎ در نهایت به کمک خطای بدست آمده یک سازگاری‎‎ را برای این معادلات به کمک نرم‌افز ...

همواره در علوم مختلف با معادلاتی رو به رو هستیم که در بسیاری از موارد یافتن جواب تحلیلی برای آن ها مشکل و گاهی نیز مقدور نیست. لذا در این موارد سعی می شود که با استفاده از روش های عددی با کارایی مناسب، تقریب نزدیکی از جواب واقعی را به دست آوریم. در این میان روش های طیفی به طور قابل توجهی برای حل عددی معادلات دیفرانسیل و معادلات انتگرال مورد استفاده قرار می گیرند. این روش ها دارای کارایی و دقت کافی به همراه سرعت همگرایی بالا می باشند. یکی از روش های مهم طیفی که ما در این پایان ...

در این پایان نامه، ما معادلات دیفرانسیل با مشتقات نسبی غیر خطی را در مورد مطالعه قرار می دهیم. روش exp-function، روش سینوس-کسینوس، روش تانژانت هیپربولیک استاندارد و روش تانژانت هیپربولیک توسغه یافته را برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقان نسبی ارایه می کنیم. ملاحظه می کنیم که روش سینوس-کسینوس و روش تانژانت هیپربولیک استاندارد مزایا و معایبی دارند که به آنها می پردازیم. و در نهایت روش تابع کسینوس را برای حل معادله دیفرانسیل با مشتقات نسبی غیر خطی از مرتبه 5 ارایه می کنیم و ی ...

روش های مرزی دسته ای از روش ها برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات پاره ای هستند. این روش ها با تبدیل معادلات دیفرانسیل با مشتقات پاره ای به معادلات انتگرال مرزی سعی در یافتن جواب معادله دارند. در این پایان نامه معادلات انتگرال مرزی برخی از معادلات دیفرانسیل را به دست آورده و با چند روش مرزی حل خواهیم کرد. با حل معادله_ی لاپلاس کارایی و دقت سه روش معرفی شده در پایان نامه، روش عناصر مرزی، نقاط مرزی و گالرکین مرزی بی_نیاز از شبکه را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد. قواعد انتگرال گ ...

در این نوشتار درونیابی لاگر گاوس-رادو مورد بررسی قرار گرفته است. برای حل معادل BBM روش شبه طیفی لاگر بکار برده می‌شود. سپس اصلاح شده این روش را برای حل معادله MHD flow بر یک سطح کشسان غیرخطی استفاده کرده ایم. با استفاده از نمودارهایی، نتایج به دست آمده را با جواب دقق مقایسه خواهیم کرد. نتایج عددی، دقت بالای این روش را نشان می دهند. پایداری و همگرایی روش ارائه شده، اثبات خواهد شد. ...

در این پایان نامه، که بر مبنای مرجع[14] بیان می شود روش موجک مثلثاتی را برای بدست آوردن جواب عددی مسایل مقدار مرزی در خارج از دایره واحد به کار می‌بریم. با استفاده از موجک های مثلثاتی و روش گالرکین ماتریس سختی حاصل می شود که متقارن و چرخشی است و ما را ناچار به استفاده از روش های عددی می کند که برپایه تبدیلات سریع فوریه بنا شده است و ما را ناچار به استفاده از روش های عددی می کند که برپایه تبدیلات سریع فوریه بنا شده است. همچنین ما نیاز به محاسبه همه درایه ها نداریم و تنها کلفی ...

بسیاری از مسائل در علوم و مهندسی به معادلات دیفرانسیل جزئی منجر می شوند.ولی در عمل تعداد کمی از ان ها را می توان به روش های تحلیلی حل کرد وجواب دقیق ان ها را به دست آورد.بنابراین از روش های عددی برای محاسبه جواب تقریبی ان ها استفاده می کنیم.ما در این پایان نامه ابتدا به توصیف روش آنالیز هموتوپی برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی می پردازیم و همگرایی این روش را مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه روش های مجانبی هموتوپی بهینه،آنالیز هموتوپی بهینه یک گامی و روش آشفتگی هموتوپی اصلاح ش ...