عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه‏، خانواده‌ای نا متناهی از خم‌های بیضوی پارامتری وابسته به ‏‏میدان‌های ساده درجه 3 را مورد‎ مطالعه قرار می‌دهیم. اگر رتبه چنین خم‌هایی برابر 1 باشد‏، ساختار گروهی و نقاط صحیح این خم‌ها را پیدا می‌کنیم. هم‌چنین نتایج مشابهی برای زیر خانواده‌ای نامتناهی از خم‌های با رتبه 2 بدست می‌آوریم. این کار یعنی تعیین ساختار گروهی و یافتن نقاط صحیح برای اولین بار روی خانواده‌ای نامتناهی از خم‌های بیضوی از رتبه 2 انجام شده است. ارتفاع کانونی ابزار اصلی ما برای این مطالعه اس ...

فرض کنید A یک ماتریس m×n مختلط باشد. ماتریس X را معکوس مور- پنرز ماتریس A گویند هرگاه در چهار شرط XA)*=XA, (AX)*=AX, XAX=X, AXA=A) صدق کند. در این پایان نامه چند روش تکراری برای محاسبه معکوس یک ماتریس بیان می کنیم. همچنین چند روش تکراری و غیر تکراری برای محاسبه معکوس مور-پنرز یک ماتریس را مورد مطالعه قرار می دهیم. در پایان یک روش تکراری جدید را که اخیرا توسط پتکوویچ و استانیمیروویچ با استفاده از معادلات دوم و چهارم از معادلات مور - پنرز ارائه شده است را بررسی می کنیم. همگر ...

بسیاری از پدیده‌های موجود در علوم ریاضی، فیزیک ، مهندسی و دیگر علوم، توسط معادلات دیفرانسیل غیرخطی مدل‌سازی می‌شوند.از این جهت جستجوی راه‌هایی برای بیان جواب‌های دقیق این معادلات، در زمینه‌ی مطالعه و درک پدیده‌های فیزیکی و پیچیده‌ی غیرخطی بسیار با اهمیت است. موضوع اصلی در این پایان‌نامه یافتن شکل عمومی رده‌ای از معادلات دیفرانسیل عادی غیرخطی مرتبه دوم، سوم و چهارم است که می‌توانیم جواب‌های دقیق آن‌ها را به یک روش بسط جدید تعیین کنیم. ...