عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای ریاضیدانان معادلات دیفرانسیل معمئلی بیش از آن که به خاطر کاربردشان در علوم و مهندسی مهم باشند به این دلیل که معرفی کننده توابع جدید ریاضی هستند اهمیت یافته اند. جواب عمومی یک معادله می تواند بیانگر یک توابع جدید باشد. یکی از این دسته توابع، توابع پینلوی هستند که توسط معادلات شش‌گانه پینلوی (PI - PVI) نمایش داده می شوند. در این پایان نامه ابتدا الگوریتم ARS را برای تشخیص معادلات نوع پینلوی ارائه می دهیم و سپس این نوع معادلات را با استفاده از آن حل می کنیم. همچنین با استفا ...

تعادل آب و هیدروکربن ها در صنایع نفت و پتروشیمی و ملاحظات زیست محیطی بسیار حائز اهمیت می باشند و به دلیل کمبود داده های آزمایشگاهی نیازمند مدلی صحیح برای تخمین مقدار حلالیت متقابل آنها هستیم. از آنجا که آب خود دارای پیوند هیدروژنی می باشد در نتیجه باید از مدلی استفاده شود که بتواند جواب گوی این خاصیت فیزیکی باشد. در این پروژه از معادله ی حالت CPA برای مدل سازی مخلوط های آب - هیدروکربن استفاده شده است. این معادله ی حالت مجموع یک معادله ی حالت درجه ی سه و عبارت همبسته ی ورتهای ...

در این پایان نامه حل کلی و پایداری هایرز -اولام-راسیاس معادله ی تابعی درجه ی سوم را در فضاهای نرم دار فازی بررسی کرده و با استفاده از روش نقطه ی ثابت، پایداری معادله ی تابعی درجه ی سوم را ثابت می کنیم. همچنین پایداری معادله ی تابعی درجه ی سوم و جمعی مرکب را در فضای شبه باناخ مطالعه می کنیم. ...

مدل عصبی-فازی خطی محلی یک سیستم فازی با ساختار شبکه های عصبی مصنوعی است که ساختار قوانین فازی (مدلهای محلی) آن همانند قوانین فازی در مدلهای فازی تاکاگی-سوگنو-کانگ (TSK) بوده و از امتیاز محلی گرایی برای تقریب و شناسایی بهره می برد. درخت مدل خطی محلی یا LOLIMOT الگوریتمی بر پایه استراتژی تقسیم و حل برای ساخت مدلهای عصبی-فازی خطی محلی می باشد. در این الگوریتم حل مسأله پیچیده با کمک تقسیم مسأله اصلی به زیرمسأله های کوچکتر و ساده تر انجام می شود. مشخصات این زیرمسأله های کوچکتر به ...

هدف این تلاش ، تحقیق و تفحص در باره ریاضیدانان اسلامی و به ویژه ایرانی در بین قرن های هفتم تا نهم هجری است . البته تمرکز ، بر روی غیاث الدین جمشید کاشانی است و بیشتر به آثار و دستاوردهای مهم او در زمینه ریاضیات می پردازد . کاشانی در اواخر قرن هشتم هجری به دنیا آمد و در نیمه اول قرن نهم هجری دار فانی را وداع گفت . لازم به ذکر است که مقایسه ای بین او و معاصرانش در اروپا صورت گرفته است . با توجه به اینکه در دوران قرون وسطی تلاش های برجسته ای در زمینه ریاضیات و سایر علوم در غرب ص ...

مسائل مقدار مرزی بیضوی خطی، در بسیاری از مسائل علوم و مهندسی ظاهر میشوند. در این رساله حل عددی این مسائل با شرایط مرزی نوع سوم و با استفاده از روش کویلفت-گالرکین بررسی میشود. در واقع مساله ای که در نظر خواهیم گرفت یافتن تابع Rd → R است که در مساله مقدار مرزی صدق میکند. ...

در این پایان نامه‏، خانواده‌ای نا متناهی از خم‌های بیضوی پارامتری وابسته به ‏‏میدان‌های ساده درجه 3 را مورد‎ مطالعه قرار می‌دهیم. اگر رتبه چنین خم‌هایی برابر 1 باشد‏، ساختار گروهی و نقاط صحیح این خم‌ها را پیدا می‌کنیم. هم‌چنین نتایج مشابهی برای زیر خانواده‌ای نامتناهی از خم‌های با رتبه 2 بدست می‌آوریم. این کار یعنی تعیین ساختار گروهی و یافتن نقاط صحیح برای اولین بار روی خانواده‌ای نامتناهی از خم‌های بیضوی از رتبه 2 انجام شده است. ارتفاع کانونی ابزار اصلی ما برای این مطالعه اس ...

در این پایان نامه به مطالعه ی چرخه های حدی معادلات دیفرانسیل اسکالر (x′=Σmk=1 ak sinik (t) cosjk xnk (1 که در آن ak ∈ R و ik , jk , nk ∈Z+ می پردازیم. نشان می دهیم معادله (1) حداکثر دارای یک چرخه حدی است. نتایج به دست آمده را در مورد سیستم های مسطح به کار می بریم. هم چنین {ik} و {jk} را به نوعی تعیین می کنیم که مبدا سیستم مسطح یک مرکز برای هر انتخاب a1, ... am ∈R باشد و نشان می دهیم برای هر انتخاب a1, ... am ∈R اطراف مبدا چرخه حدی نداشته باشیم. ...

در این پروژه یک مدل ترمودینامیکی جدید بر پایه تئوری جامد محلول برای پیش بینی تعادلات جامد-مایع در ترکیبات دوتایی و مخلوطها از فشار اتمسفری تا فشارهای خیلی بالا توسعه داده شده است. برای بدست آوردن جوابهای مناسب، دما و آنتالپی تغییر فاز جامد-مایع PR در نرمال آلکانها با روابط جدیدی برازش شده اند. در این مدل در فاز مایع از معادلات حالت استفاده شده است. از دو قانون اختلاط واندروالس و NB و استفاده شده است. برای بهبود نتایج در فاز مایع در معادلات حالت از ضریب بر هم کنش از مدل Wong- ...