عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه شامل سه فصل است. در فصل اول تعاریف، نکات و قضایایی که در فصول بعدی لازم است را مرور می کنیم. همچنین روش های تکراری گرادیان مزدوج، نیوتن و برنولی را بیان می نماییم. در فصل دوم روش نیوتن و برنولی را برای یک معادله ماتریسی درجه دوم تعمیم می دهیم. با در نظر گرفتن ماتریس های ضرایب به شکل - ماتریس، شرایط کافی برای وجود جواب دقیق را فراهم می آوریم. علاوه بر این نشان می دهیم که روش نیوتن و برنولی تحت شرایط کافی پیشنهادی با یک ماتریس صفر اولیه به جواب دقیق همگرا خواهد ...

در این پایان نامه ابتدا به معرفی روشی برای یافتن ریشه دوم ماتریس های مربعی که مقدارویژه متمایز دارند می پردازیم و پس از آن ریشه دوم ماتریس های مربعی مرتبه دوم را در حالت های مختلف (مقدار ویژه تکراری داشتن، منفرد یا نامنفرد بودن و ... )، مورد بررسی قرار می دهیم. سپس ریشه دوم ماتریس های مثلثی مرتبه سوم را در حالت های متفات بدست می آوریم. در ادامه ریشه دوم ماتریس های مثلثی مرتبه سوم در حالت های متفاوت بدست می آوریم. در ادامه ریشه دوم ماتریس های مربعی مرتبه های بالاتر نیز مورد مط ...

بسیاری از پدیده‌های موجود در علوم ریاضی، فیزیک ، مهندسی و دیگر علوم، توسط معادلات دیفرانسیل غیرخطی مدل‌سازی می‌شوند.از این جهت جستجوی راه‌هایی برای بیان جواب‌های دقیق این معادلات، در زمینه‌ی مطالعه و درک پدیده‌های فیزیکی و پیچیده‌ی غیرخطی بسیار با اهمیت است. موضوع اصلی در این پایان‌نامه یافتن شکل عمومی رده‌ای از معادلات دیفرانسیل عادی غیرخطی مرتبه دوم، سوم و چهارم است که می‌توانیم جواب‌های دقیق آن‌ها را به یک روش بسط جدید تعیین کنیم. ...

در فصل اول سعي بر آن داریم تا به مطالعه تاريخ علم جبر در تمدن اسلامی و تمدن‌هایی که دستاوردهایی در این زمینه از ریاضیات داشتند بپردازیم و مهم‌ترین کارهای صورت گرفته مشهورترین ریاضیدانان تمدن‌هایی مانند مصر، بابل، یونان، هند، و چین را بررسی اجمالی کنیم. در فصل بعدی پس از معرفی خوارزمی، مبتکر علم جبر، به بیان آثار و ترجمه‌های آن پرداخته و دستاورد های این ریاضی دان بزرگ که شامل حل اصولی معادلات خطی ،معادلات درجه دوم و جبر دوجمله‌ای‌ها است را، بررسی می کنیم و این دستاورد ها را ب ...

طيف سنج جرمی دام يون دستگاهی است که يون های متحرک سريع را بر اساس نسبت جرم به بار آنها جدا می کند. يکی از متداولترين انواع اين طيف سنج ها، دام يون چهار قطبی است. اين وسيله برای شناسايی مولکول ها و اتم‌ها و نيز تعيين ساختار مولکولی استفاده شده و گستره کاربرد وسيعی در علوم و صنعت دارد.در اين پروژه بررسی معادلات حرکت يون در دام يون چهارقطبی و محاسبه فرکانس های سکولار حرکت يون مدنظر است. ابتدا عملکرد معادلات حرکت يون در حالت ايده ال و با فرض ميدان چهار قطبی بررسی می شود، سپس ...

معادلات انتگرال مرتبه‌ی دوم، در حالت خاص، شمار زیادی از معادلات انتگرال را شامل می‌شوند که در نظریه‌ی انتقال تابش، نظریه‌ی جنبشی گازها و نظریه‌ی انتقال نوترون به کار می‌رود. ‏ این پایان نامه شامل بررسی وجود جواب‌های پیوسته‌ی مثبت معادلات انتگرال مرتبه‌ی دوم با تحمیل شرایط کافی بر آن، اثبات وجود جواب‌های ماکزیمال و مینیمال، یافتن جواب‌های تحلیلی وتقریبی برای کلاس هایی از این معادلات انتگرال و مقایسه نتایج آن می‌باشد. روشی که برای بررسی وجود جواب استفاده خواهیم کرد واب ...

فرض کنید A یک ماتریس m×n مختلط باشد. ماتریس X را معکوس مور- پنرز ماتریس A گویند هرگاه در چهار شرط XA)*=XA, (AX)*=AX, XAX=X, AXA=A) صدق کند. در این پایان نامه چند روش تکراری برای محاسبه معکوس یک ماتریس بیان می کنیم. همچنین چند روش تکراری و غیر تکراری برای محاسبه معکوس مور-پنرز یک ماتریس را مورد مطالعه قرار می دهیم. در پایان یک روش تکراری جدید را که اخیرا توسط پتکوویچ و استانیمیروویچ با استفاده از معادلات دوم و چهارم از معادلات مور - پنرز ارائه شده است را بررسی می کنیم. همگر ...

در این رساله ابتدا قضیه ی پایداری هایرز-اولام معادله تابعی فیبوناچی را بیان می کنیم. سپس چند قضیه ی نگاشت های تقریباً جمعی را روی فضاهای 2-باناخ و نتایج مرتبط با آن بررسی می نماییم. در ادامه چند قضیه ی همریختی های تقریبی را روی 2-جبرهای باناخ ناارشمیدسی اثبات می کنیم و در پایان قضیه پایداری معادله تابعی شبه فیبوناچی f(x)=f(x-1)+f(x-5) را روی فضاهای 2-نرم ناارشمیدسی بیان و اثبات می کنیم. ...

مساله هایی که شامل برآورد و نتیجه گیری تحت قیدهای نامعادله خطی می باشند اغلب در مدل های آماری رخ می‌دهند. در این پایان نامه الگوریتمی برای حل مساله‌ی برنامه ریزی درجه دو از مینیمم سازی?(?)=?^ Q?-2C? ارائه می‌کنیم که در آن Q ماتریسی معین مثبت است و ? در درون مخروط محدب C={?:A??d} قرار دارد. در اینجا A ماتریس m×n است که لزوماً A رتبه کامل سطری نمی باشد. این الگوریتم سه مرحله ای، ساده است و همچنین برنامه نویسی راحتی دارد ...