عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین پایان‌نامه با روش‌های تفاضل متناهی و انتگرال و مشتق کسری یک تابع و برخی از ویژگی‌های آن‌ها آشنا می‌شویم. به حل معادلات دیفرانسیل پاره‌ای کسری با روش تفاضل متناهی می‌پردازیم که این معادلات شامل معادله‌ی زیر گرمای خطی کسری ومعادله‌ی فوکر‌-‌پلانک خطی کسری می‌باشد. در این پایان‌نامه ازچهار روش تفاضل متناهی برای حل معادلات دیفرانسیل کسری استفاده شده است که هر چهار روش پایدار نامشروط است. ...