عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه به دنبال جواب معادلات دیفرانسیل فازی می باشیم. در ابتدا تعاریف مختلفی که برای مشتقات فازی موجوداست، ارائه می شود و با استفاده از این تعاریف به حل معادلات دیفرانسیل فازی با مقدار اولیه می پردازیم. سپس با تعریف کردن مشتق تعمیم یافته جوابهای جدیدی به دست می آوریم. در ادامه تابع رتبه بندی غیر خطی جدیدی تعریف کرده و ازآن جهت محاسبه جواب معادلات دیفرانسیل فازی استفاده می کنیم و در انتها نتایج عددی مربوط به این روش ارائه می شود. ...

در این رساله، ابتدا سعی در بررسی معادله دیفرانسیل فازی مرتبه اول با مشتق هوکوهارا شده و روش عددی جدید برای حل این نوع معادله معرفی می شود. سپس معادله دیفرانسیل فازی مرتبه اول را با مشتق تعمیم یافته در نظر گرفته و روشهای حل این مساله بحث می‌شود. همچنین به کار گیری مشتق های مرتبه بالا برای معادلات دیفرانسیل فازی را با مشتق تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و مفهوم جواب‌های جدید معادلات دیفرانسیل فازی مرتبه بالا را بیان می کنیم. مطالعه معادلات دیفرانسیل فازی سابقه چندان طولانی ن ...

در این پایان‌نامه ابتدا تعاریف گوناگون مشتق فازی یک تابع فازی به همراه جواب‌های مختلفی که متناسب با آنها وجود دارد، بیان گردیده است. روش‌های آشفتگی هموتوپی آنالیز هموتوپی و تکرار تغییرات هی را برای یافتن جواب تقریبی معادله دیفرانسیل کوشی غیرفازی به کار برده و آن را به حالت فازی تعمیم می دهیم. با استفاده از این روش‌های تکراری مسائلی که روش‌های کلاسیک را برای آنها در حالت غیرفازی نمی توانستیم به کار بریم حل می‌کنیم. در ادامه روش آنالیز هموتوپی را برای حل معادلات دیفرانسیل فازی ...

در این پایان نامه، مفهوم جدیدی از مشتق پذیری توابع فازی معرفͬ و مطالعه خواهد شد. این مشتق امͺان تداخل موضعͬ در محاسبات را درنظر مͬ گیرد. ویژگͬ های مهم مربوط به مشتق پذیری و انتگرال پذیری توابع فازی بر اساس مشتق متداخل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. همچنین مقایسه ای بین نتایج حاصله و نتایج مشابه حاصل از مشتق پذیری های هوکوهارا و تعمیم یافته انجام خواهد شد. علاوه براین، قضیه هایی از قبیل قضیه اساسͬ حساب دیفرانسیل و انتگرال به همراه نتایج مربوط به مساله مقدار اولیه فازی ارائه خوا ...

برای قالب‌بندی پدیده‌های دنیای واقعی‎،‎ در بسیاری موارد‎،‎ اطلاعات درباره‌ی رفتار سیستم‌های دینامیکی مبهم و نامطمئن است و باید چنین ابهاماتی‎،‎ برای دست یافتن به قالب دقیق‌تر‎،‎ در نظر گرفته شوند‎.‎ یک روش طبیعی برای قالب‌بندی سیستم‌های دینامیکی تحت مفروضات مبهم و نامطمئن‎،‎ معادلات دیفرانسیل و انتگرال دیفرانسیل فازی است‎‌.‎ دیدگاه‌های مختلفی برای تعبیر جواب معادلات دیفرانسیل فازی و در نتیجه برای معادلات انتگرال دیفرانسیل فازی تحت مشتق‌پذیری تعمیم‌یافته وجود دارند‎.‎ دیدگاه ...

در این پروژه ابتدا دو روش عددی برای حل مساله مقدار اولیه معادله دیفرانسل مرتبه اول فازی براساس بسط رانگ- کوتا مرتبه چهارم و روش تیلور را به کار می بریم و به حل مثالی توسط این دو روش می پردازیم. در مرحله بعد روش عددی دیگری را مبنای بسط فرمول شبه-رانگ- کوتا مرتبه چهارم ارائه می کنیم. از مشتق seikkala برای حل این مسائل استفاده می شود. ما از بسط فرمول شبه- رانگ- کوتا برای زیاد کردن مرتبه دقت این جواب ها با استفاده از f و مشتق آن به جای ارزیابی f تنها استفاده می کنیم و در نهایت ...

مفهوم مجموعه های فازی اولین بار توسط لطفی زاده در سال 1965 معرفی و ارائه شد و پس از آن در زمینه های مختلف علوم مورد توجه و بررسی قرار گرفت. همانگونه که می دانیم روند حل بیشتر مسایل در ریاضیات کاربردی به حل یک معادله دیفرانسیل منجر می شود. بنابراین پس از چندی مبحث معادلات دیفرانسیل فازی و مفهوم مشتق فازی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرد. امروزه روش های عددی متعددی از جانب بسیاری از محققان معرفی شده است که برخی از آنها در این پایان نامه آورده شده است. برای این منظور ا ...

در این پایان نامه‏، معادله دیفرانسیل فازی مرتبه اول ‎‎y =‎ f‎ (‎ t‎ ,‎ y‎ ‎)‎‎‎ ‏که در آن ‎‎‎‎‎f‎‎‎‎ ‏یک تابع دلخواه است‏، با استفاده از مفهوم مشتق تعمیم یافته‌ی قوی مورد بررسی قرار گرفته است. قضیه‌ی وجودی بیان می‌کند که تحت شرایط مناسب از جمله صادق بودن ‎‎‎‎f‎‎‏‎‎ ‏در شرط لیپ شیتس‏، معادله‌ی دیفرانسیل فازی با شرایط اولیه‏، یعنی مسئله‌ی مقدار اولیه‌ی فازی دارای دو جواب است (یکی از آن‌ها جواب (1)-مشتق‌پذیر و دیگری (2)-‌مشتق‌پذیر است.) با به کار بردن قضیه‌ی مشخصه‌ی تعمیم یافته ...

معادلات دیفرانسیل فازی یک موضوع بسیار مهم از نظریه فازی است که برای مدل بندی کردن فرآیندهای مبهم به کاربرده می شود. با توجه به تعاریف متفاوت مشتق توابع فازی، روشهای گوناگونی برای حل این دسته از معادلات ارایه شده اند. مشتق تعمیم یافته که در این تحقیق به آن پرداخته می شود یکی از مناسب ترین تعاریف مشتق برای بررسی بهتر پدیده های غیرقطعی است. که در این پایان نامه ضمن معرفی این مشتق برای توابع با مقادیر فازی وجود و یکتایی جواب های معادلات دیفرانسیل فازی خطی مرتبه اول تحت مشتق تعم ...