عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی یک روش عددی با استفاده از توابع اسپلاین مکعبی در فضای ‎‎C1 معرفی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که این روش دارای مرتبه دقت 4 بوده و پایدار نامشروط است. سپس روش تفاضل متناهی فشرده را برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی تشریح کرده و با استفاده از این روش تعدادی از معادلات دیفرانسیل جزئی همچون معادله‌ی پخش وزش‏، شرودینگر و فوکر پلانک را حل می‌کنیم. روند استفاده از روش فشرده به گونه‌ای است که با استفاده از گسسته سازی روی مولفه‌ی مکان‏، مع ...

هدف اصلی این پزوهش به دست آوردن یک طرح ترکیبی از روش های تفاضلات متناهی روی زمان و طیفی روی مکان برای برخی معادلات دیفرانسیل جزیی با مشتقات کسری زمانی می باشد. ...

در این پایان‌نامه به حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ‎(PDE)‎ غیر خطی از مرتبه‌ی چهار می‌پردازیم و برای حل این نوع معادلات استفاده از روش لی در نظر گرفته شده است، زیرا با استفاده از ویژگی‌های گروه لی تعداد متغیرهای مستقل در معادله‌ی اصلی کاهش داده می‌شود که نسبت به معادله‌ی اصلی مفیدتر و قابل استفاده‌تر می‌باشد. برای حل معادله، تقارن‌های معادله‌ی اصلی را یافته و با استفاده از گروه‌های متقارن جبری و ویژگی‌های گروه‌های لی به حل معادلات می‌پردازیم.‎\\‎ مطالعه‌ی روش‌های جدی ...

در این پایان‌نامه ابتدا آنالیز موجک را مورد بررسی قرار داده و خواص موجکهای گوناگون، ضعفها و توانمندیهای آنها را مطالعه کرده‌ایم. در ضمنِ مطالعه موجکها، به مفاهیم مهمی چون تبدیل موجک پیوسته، تبدیل موجک گسسته و نیز آنالیز چند‌ریزه‌ساز که ابزاری قوی در جهت طراحی و تحلیل موجکهاست پرداخته‌‌ایم.سپس به ارائه نتایجی از نیم‌گروهها متمرکز گشته و معادلات دیفرانسیل جزئی (پاره‌ای) را از زاویه دید نیم‌گروهها بررسی کرده‌‍‌ایم.در فصلی نسبتاً مفصل به ارائه روشهای کلاسیک حل معادلات دیفرانسیل ج ...

‏ در این پایان‌نامه یک روش عددی بدون شبکه برای حل ‎‏معادلات‎ دیفرانسیل جزئی‏ بر اساس توابع پایه شعاعی انتگرال‌گیری شده ‎با الگوریتم آموزش تطبیقی ارائه می‌شود. تاکنون دو روش ‎شبکه‎ی‌ توابع پایه شعاعی انتگرال‌گیری شده‏ و ‎شبکه‎ی‌ توابع پایه شعاعی مشتق گیری شده‏ برای حل انواع معادلات دیفرانسیل معرفی شده است. در این پایان‌نامه ضمن توصیف هر دو روش‏‏، الگوریتم آموزش تطبیقی برای ‎شبکه‌ی توابع پایه شعاعی انتگرال‌گیری شده‏ به‌کار برده شده است. کاربرد توابع پایه شعاعی در تقریب داده‌های ...

یک تکنیک عددی قوی برای حل بسیاری از معادلات دیفرانسیل جزئی روش عناصر مرزی می‌باشد. اما وجود جملات ناهمگن در بسیاری از معادلات باعث بوجود آمدن انتگرال‌های دامنه‌ای در فرمول روش عناصر مرزی می‌گردد، که کارایی تکنیک را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. برای رفع این مشکل روش‌های متفاوتی از جمله روش تقابل دوگان پیشنهاد شده است، که در آن با استفاده از تقریب قسمت ناهمگن و تکنیک جواب خصوصی، معادله به یک معادله‌ی همگن تبدیل می‌شود.روش مرزی تقابل دوگان روش کاملاً موثری برای حل معادلات با دامنه‌ی ...

در این رساله کنترل بهینه دستگاه ساختار سنی بررسی و تکامل سلول‌های طبیعی و سلول‌های بنیادی خون‌ساز لوسمی تحت درمان توصیف خواهد شد. کنترل بهینه مقدار داروی تجویز شده در یک مدت زمان ثابت را نشان می‌دهد. ابتدا مدل را گسسته سازی کرده و سپس شواهدی ارائه می‌دهیم که با روند گسسته‌ سازی مدل ارائه شده سازگار است. علاوه بر این ثابت می‌کنیم جواب بدست آمده همواره به داده‌های آغازین وابسته است. ‏سپس نشان می‌دهیم وجود کنترل بهینه به جواب یکتای مدل ارائه شده منجر می‌گردد. مثال‌های عددی نشا ...

در این پایان‌نامه ابتدا به ‌مطالعه‌ی یک روش بدون‌شبکه برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی، تحت عنوان روش هم‌محلی درون‌یابی نقطه‌ای شعاعی می‌پردازیم. سپس به منظور مقابله با مشکلات ناشی از شرایط مرزی نویمن از درون‌یابی نوع هرمیتی استفاده می‌شود. در این روش تابع درون‌یاب برحسب مقادیر تابع مجهول در نقاط درون‌یابی بیان می‌شود. از مزیت‌های این روش این است که تابع درون‌یاب بر حسب توابع شکل بیان می‌شود که خواص تابع دلتای دیراک را دارند. به‌علاوه برای هر نقطه یک زیر دامنه تحت ...

در این پایان نامه مدل‌های عددی برای تحلیل مرز آزاد دو بعدی از آبهای زیر زمینی در شیب های پایدار شده به وسیله ترانشه های زهکشی ارائه می شود. که شامل روش front-tracking (برپایه‌ی روش اصلی از مشتقات مکانی تطبیق یافته) می باشد که در ذخیره‌ی زمان محاسبات نسبت به روش شبکه- ثابت موثرتر می باشد. این روش اثر ترانشه‌های درون شیب ها را بررسی می کند که در آن خاک بالای سطح ایستابی غیر اشباع هستند، به همین خاطر یک مرز مابین دامنه ی اشباع (زیرسطح ایستابی) و دامنه ی غیراشباع (بالای سطح ...