عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح حل عددی معادلات انتگرال - دیفرانسیل و دستگاه معادلات انتگرال - دیفرانسیل غیرخطی فردهلم با استفاده از ترکیب روش تجزیه ادومیان و روش ماتریسی تاو به همراه تقریب کننده پاده مورد بررسی قرار می گیرد . خواص روش استخراج و دقت آن با ارائه مثالهای مختلف و مقایسه با نتایچ روشهای موجود بیان می گردد. ...

معادلات انتگرال در زمینه های گسترده ای از علوم و مهندسی ظاهر می شوند. معادلات انتگرال انواع مختلفی دارد، در این پایان نامه معادلات انتگرال یک بعدی و دو بعدی مورد بررسی قرار می گیرند. در فصل اول به معرفی معادلات انتگرال و بعضی از مفاهیم مقدماتی می پردازیم. فصل دوم را با معرفی موجک ها آغاز می کنیم. سپس با استفاده از پایه های موجکی معادلات انتگرال فردهلم را حل خواهیم کرد. سرانجام در فصل آخر توابع بلاک- پالس دو بعدی را توضیح خواهیم داد و با استفاده از آنها جواب تقریبی برای معادلا ...

چکیده در این پایان نامه ابتدا درونیاب اسپلاین مکعبی را بیان می‌کنیم.سپس با استفاده از روشی که مبتنی بر درونیابی اسپلاین مکعبی و انتگرال‌گیری عددی است به حل عددی معادلات انتگرال فردهلم تابعی می‌پردازیم. روش کار چنین است که ابتدا یک تابع اولیه دلخواه برای جواب مسئله در نظر می‌گیریم. سپس با جایگذاری این تابع در تابع مجهول مسئله با استفاده از تقریب‌های متوالی به ترتیب تقریب‌های دیگر تابع مجهول را به دست می‌آوریم.البته در خلال این کار از انتکرال‌گیری ذوزنقه‌ای استفاده می‌کنیم. و ...

در این پایان‌نامه، ابتدا به معرفی انواع مختلف معادلات انتگرال و توابع پایه‌ای شعاعی می‌پردازیم. سپس از توابع پایه‌ای شعاعی و روش هم‌محلی برای حل تقریبی این نوع معادلات استفاده می‌کنیم. در ادامه بحث، انواع معادلات انتگرال دوبعدی فردهلم، ولترا و ولترا- فردهلم را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در واقع هدف اصلی پایان‌نامه حل عددی انواع معادلات انتگرال روی نواحی مستطیلی در ابعاد بالاتر از یک و روی نواحی غیرمستطیلی به کمک توابع پایه‌ای شعاعی می‌باشد. در پایان، مثال‌های عددی و نتایج آن‌ها ...

در این رساله هدف ما بررسی روش سریع گالرکین چند مقیاسی برای معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم با هسته ضعیف منفرد ، با ترکیبی از روش سریع و روش‌های پس پردازش تکراری ، است. به منظور مطالعه فوق همگرایی این روش‌ها، به یک چارچوب نظری برای طرح‌های چند مقیاسی سریع تکراری و اعمال این طرح برای معادلات انتگرال با هسته ضعیف منفرد نیاز داریم. نشان داده می‌شود که حتی از لحاظ نظری پیچیدگی محاسباتی تقریبا بهینه خواهد شد.به کمک مثال‌های عددی به دنبال بهبود در دقت محاسبات نسبت به روش‌های گذشته هس ...

چکیده ندارد.

معادلات انتگرال به عنوان یکی از مهمترین ابزار‌های علوم پایه و فنی‌مهندسی، محور اصلی تحقیق در این پایان‌نامه می‌باشد. بدین منظور در ابتدا به بررسی و معرفی تحقیقات اخیر در زمینه حل عددی معادلات انتگرال می‌پردازیم. سپس به برخی کاربردهای این دسته از معادلات اشاره داشته، تا بدین ترتیب محققان برای مطالعات بیشتر برای ارائه راه حل‌های جدید و کارآمد ترغیب گردند. این مطالعه با هدف ارائه روشی جهت تعیین جواب‌های تقریبی برای معادلات انتگرال، انتگرال-دیفرانسیل اعم از خطی و غیر خطی انجام شد ...

در این پایان نامه نمایش روش ماتریسی تاو را برای معادلات خطی انتگرال-دیفرانسیل فردهلم-ولترا تعمیم می دهیم.برای این منظور با استفاده از ماتریسهای عملیاتی که معرفی خواهیم کرد، معادله انتگرال و نیز شرایط آن به یک دستگاه معادلات خطی تبدیل می شود که با حل آن دستگاه، جواب معادله به دست می آید. مثالهای متنوع عددی که حل خواهند شد کارایی ودقت روش را نشان خواهند داد. همچنین تعمیمی از فرمولبندی جبری روش تاو را برای جواب عددی معادلات انتگرال غیر خطی ولترا-همرشتاین ارائه می کنیم.این تعمیم ...

در این پایان نامه روش تاو محاسباتی را برای حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل بیان می کنیم. در روش تاو محاسباتی در پایه استاندارد به دنبال جوابی به صورت چندجمله ای هستیم. یعنی روش تاو، جواب مساله انتگرال-دیفرانسیل را به صورت یک چندجمله ای تقریب می زند که n درجه چندجمله ای تقریب را مشخص می کند. فرض می شود ضرایب عملگر دیفرانسیل و طرف دوم معادله انتگرال-دیفرانسیل و نیز هسته معادله انتگرال-دیفرانسیل چندجمله ای باشند و اگر ضریبی چندجمله ای نبود ابتدا آن ضریب را با چندجمله ای مناسب ...