عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 140

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطبوعات به عنوان یکی از رسانه های مهم خبری در بازتاب تحولات و وقایع جامعه و جهت‌دهی به آنها رسالت عظیمی بر دوش دارد. مطبوعات در شهرهای کردنشین مانند همه شهرهای ایران دارای فراز و نشیب هایی است که سرنوشت آن مستقیما به نوع حکومت و سردمداران آنها بستگی داشت. به طوریکه با گسترش آزادی، کیفیت وکمیت مطبوعات بالا می‌رفت و با وجود استبداد، مطبوعات دچار رکود و توقیف می شد. مطبوعات در شهرهای کردنشین مقارن با انقلاب مشروطه شروع به رشد و نمو کردند و در بیداری افکار مردم نقش مهمی ایفا نمو ...

مساله این پایان نامه بررسی دلایل کوتاهی عمر مطبوعاتی بود که پس از انقلاب و فارغ از وابستگی‌های دولتی منتشر شده و به فرجام تعطیلی و توقیف کشانده شده بودند. چارچوب نظری پژوهش به تئوری‌های هنجاری مطبوعات برمی‌گردد که اول بار توسط سیبرت، پترسون و شرام به آن پرداخته شده و با دگردیسی‌های مختلف توسط دنیس مک کوئیل به 6 گروه مطبوعات اقتدارگرا، مطبوعات آزاد، مسوولیت اجتماعی، رسانه‌های شوروی (سابق)، توسعه بخش و دموکراتیک تقسیم شده و محور این تحقیق نیز دسته بندی دانشمند نامبرده است. م ...

نظام‌دهی فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی به سه شیوه صورت می‌گیرد: نظام‌دهی توسط دولت، نظام‌دهی مشترک با دولت و خودنظام‌دهی. خودنظام‌دهی مطبوعات عبارت از اقدامی مشترک توسط مالکان، ناشران، سردبیران و روزنامه‌نگاران شاغل در عرصۀ مطبوعات در راستای تدوین یک نظام‌نامۀ اخلاقی و ایجاد نهادی برای نظارت بر مفاد آن می‌باشد. نظام‌نامۀ اخلاق حرفه‌ای شامل بایدها و نباید‌هایی است که عموم روزنامه‌نگاران رعایت آن را الزامی می‌شمارند. نهادهای مذکور نیز با عنوان شورای مطبوعات شناخته می‌شوند که و ...

در حقوق ايران، سياست جنايي افتراقي حاكم در قلمرو رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، به نظام مسئوليت كيفري ناشي از آن نيز سرايت كرده و وضعيت وي‍ژه اي پديد آورده است. همچنين دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير، نويسنده يا خبرنگار و ...) در روند كار مطبوعاتي، ماهيتي گروهي به اين كار بخشيده و پيچيدگي هاي خاصي در مسائل حقوقي مربوط به آن پديد آورده است. در خصوص چگونگي احرازمسئوليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي، سه نظريه مسئوليت همه عوامل دست اندركار، مسئوليت ترتيبي و مسئوليت ش ...

پژوهش حاضر به بازنمایی خبری مهاجران ایرانی در مطبوعات ژاپن بین سال‌های 1999 ـ 1990 براساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی (تگفا) پرداخت. در این پژوهش 20 گزارش خبری از دو روزنامه برجسته ژاپنی به نام آساهی از جناح چپ آزادی‌خواه و یومیوری از جناح راست محافظه‌کار با استفاده از چارچوب نظری ون‌لیوون (1996 و 1995) و غیاثیان (1386) به صورت کیفی و کمّی تحلیل شده‌اند. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی بوده و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده است. یافته‌های تحقیق نشان داده است در حالیکه هر دو روزنا ...

این تحقیق به بررسی روزنامه نگاری توسعه ازطریق تحلیل محتوای مطالب توسعه درچهار نشریه ؛ دونشریه محلی استان کردستان شامل هفته نامه سیروان وهفته نامه دیدگاه وضمیمه روزانه ویژه استان کردستان روزنامه های جام جم وایران درسال 88 می پردازد. 715 واحد تحلیل(مطلب توسعه) از 96 شماره نشریه ، از نظر28مقوله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون 16 فرضیه نشان داد که در نشریات مورد بررسی ، اخبار و مطالب مربوط به توسعه به طور یکسان ومتعادلی انعکاس نیافته و بیشترین تعداد مطلب مربوط به توسعه ...

موضوع این تحقیق، نظریه‌های هنجاری مطبوعات در کلام امام خمینی و مقام رهبری و تحلیل محتوای گزاره‌‌‌های مربوط به این موضوع در کلام رهبران(به عنوان متغیر مستقل) است. هدف این تحقیق، یافتن روش مطلوب اداره و کنترل مطبوعات از نگاه رهبران انقلاب و قدمی در جهت استقرار الگویی مناسب ایران است. همچنین در نهایت، مقایسه‌ای میان دو الگوی پیشنهادی صورت گرفت تا تفاوتها و تشابهات آنها مشخص شود. اصول اساسی شش نظریۀ هنجاری مک‌کوئل شامل: «اقتدارگرا، آزادی‌گرا، مسئولیت اجتماعی، کمونیستی، کثرت‌گرا و ...

بیماری های قلبی و عروقی به عنوان بحران های فراموش شده از سوی رسانه ها، در کنار حوادث، از اصلی‌ترین علل مرگ و میر در دنیا هستند که هزینه های جانی، روانی و مالی زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. بنابراین موضوع سلامت و بیماری ها در رسانه به عنوان شاخه ای از ارتباطات سلامت، در حوزه‌هایی مثل ارتباطات بحران و ارتباطات توسعه نیز دارای زمینه است. در این تحقیق، نحوه انعکاس اخبار مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی در سال 1390 در مطبوعات سراسری ایران به شیوه تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرف ...

پژوهش حاضر، بر اساس نتایج تحلیل محتوای کمی مطالب زیست محیطی سه روزنامه سراسری ایران، همشهری و مردم سالاری تدوین شده و هدف اصلی آن شناخت جایگاه روزنامه‌نگاری زیست محیطی در مطبوعات ایران با توجه به اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و توسعه با تاکید بر توسعه پایدار به عنوان نقشه راه توسعه جهانی است. در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا میزان برجسته‌سازی رویدادها و مسائل زیست محیطی سال 1389 مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش در نتیجه سرشماری تمامی مطالب زیست محیطی منتشر شده در سال1389 در ...