عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1424

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

احساس همدردی/همدلی بخش مهمی از زندگی انسانها می باشد. دیر یا زود هر فرد با مشکلات و یا افسردگی در زندگی مواجه می شود. در چنین مواقعی, حمایت عاطفی از طرف دیگران به فرد کمک می کند تا درد روحی وی کاهش یافته یا بتواند بر آن فائق آید. البته, راههای ابراز افکار و احساسات توسط افراد مختلف در زبانهای مختلف متفاوت می باشد. عمل گفتارهای مختلفی مثل معذرت خواهی, درخواست و تعارف توسط محققان مختلفی بررسی شده است. به نظر می رسد مردم از یک فرهنگ, نوع بیان متداول و الگوی مشخصی برای بیان یک ...

مقایسه تطبیقی نهادهای حقوقی در نظامهای سیاسی مختلف همواره از این فایده برخوردار است که می‌تواند به غنای فرهنگ حقوقی و دکترین بیانجامد. در تحقیقی که پیش روست مقايسه تطبيقي بين ديوانعالي فدرال آمريكا با شوراي نگهبان در ايران با هدف درک شباهت ها و تفاوت‌های کارکردی این دو نهاد، و از آن جمله در خصوص تأثیر احتمالی مبانی و ترکیب این دو نهاد در کارکرد و جایگاه قانونی اساسی در دو رژیم حقوقی با توجه به شیوه نظارت بر آنها و بالاخره چگونگی انتخاب اعضاء، صورت گرفته است. این بررسی تطبیقی ...

موضوع مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و مدارج تحصیلی در مقطع ابتدایی و راهنمایی و متوسطه کشور های ایران ، آلمان وانگلستان است. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی موضوع ، با توجه عواملی که در شکل گیری آن دخیل بوده است با نظامهای ارزشیابی دو کشور توسعه یافته آلمان و انگلستان و ارائه راهکارهای کاربردی بر اساس یافته های تحقیق جهت ارتقای کارایی نظام ارزشیابی ایران می باشد. اهداف کلی تحقیق : مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و مدارج تحصیلی در مقطع ابتدایی و راهنم ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تطبیقی خدمات دسترسی آنلاین آرشیو ملّی ایران با آرشیو ملی سایر کشورها انجام شده است. هدف از این پژوهش عبارت است از: مشخص نمودن وضعیت آرشیو ملی ایران از نظر ارائه خدمات دسترسی آنلاین در مقایسه با وب سایت های10 آرشیو ملی منتخب عضو شورای جهانی آرشیو (ایکا) شامل: آلمان، استرالیا، اسلوونی، ایرلند، بریتانیا، دانمارک، کانادا، فرانسه، هلند و آمریکا که شامل بررسی آرشیوهای رقمی از لحاظ؛دسترسی و محدودیت های آن، امکانات جستجو، نوع و قالب منابع وامکانات جانبی و هم ...

امروزه کیفیت کالبدی فضاهای شهری به یکی از مهمترین معیارهای توسعه پایدار و قابلیت زندگی در شهرها بدل گردیده است. فضای کالبدی شهر به عنوان بستر و فرم فیزیکی جامعه از محتوا یا جریان‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر تاثیر می‌پذیرد و با سازماندهی فضای فیزیکی بر آن تاثیر می‌گذارد. از این‌ رو هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی کیفیت کالبدی محیط شهری با رویکرد توسعه پایدار در مناطق 1 و2 شهر کرمان می‌باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده که اطلاعات آن از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و ...

آنچه که در این رساله مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته مطالعه تطبیقی اصل برائت در حقوق ایران و فرانسه است،بنابراین در این میان ویژگی ها،آثار و ماهیت اصل برائت در حقوق دو کشور مزبور مورد بررسی قرار گرفته است .اصل برائت و آثار آن در حقوق فرانسه ،در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب15 ژوئن 2000 میلادی مورد تصویب قرار گرفته که این خود بر شفافیت دادرسی و خارج شدن آن از تاریکخانه نظام عدالت کیفری کمک رسانده است اما در حقوق ایران این اصل به خصوص در محاکم با چالش های جدی روبروست. آنچه ...

استقلال قاضی از جمله تضمین های موٴثر تحقق حکومت قانون و دادرسی عادلانه است . استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه موازین حقوقی و بی هرگونه دخالت ، فشار و یا نفوذ نادرست از جانب هریک از بخش های حکومت یا جای دیگر، رسیدگی و تصمیم گیری کند . این امر مستلزم آن است که ساختار دستگاه قضایی به نحوی پیش بینی شود که ضامن استقلال قاضی باشد. و از سوی دیگری ساز و کار ها و تضمیناتی پیش بینی شود تا از کارکرد ...

بررسی تطبیقی رمان شوهر آهو خانم علی محمد افغانی و یک زندگی گی دو موپاسان، در این پایان نامه سعی شده است که با بررسی جز به جز عناصر این دو اثر فارسی و فرانسوی بررسی شود. این مطالعه شامل چهار بخش می باشد که در قسمت اول آن ساختار کلی آثار بررسی شده است که شامل تحلیل عنواعین، جامعه شناسی دو اثر وضعیت اجتماعی شخصیت ها و فرم دو اثر مورد مقایسه قرار گرفته شده است. سپس در بخش دو به بررسی زمان و مکان این دو اثر شباهت ها و تفاوتها پرداخته شده است. در بخش سوم بررسی شخصیت های دو اثر مورد ...

بررسی تطبیقی و مقایسه ای یکی از روش های پذیرفته شده علمی در شناخت دقیق تر و کامل تر موضوعات مختلف می‌باشد. به نظر می رسد چنانچه از این روش در مطالعه دو شخصیت متضاد و دو سیره حکومتی کاملاً متفاوت بهره گیری شود بتوان زوایای پنهان زیادی را روشن ساخت و ابهامات متعددی را برطرف نمود. علی × همواره به عنوان یکی از مهم ترین شخصیت های تاثیرگذار در تاریخ اسلام مطرح بوده است. آنچه باعث ماندگاری نام ایشان در تاریخ اسلام شده است، افکار، اندیشه ها، سیاست های خاص ایشان و پایبندی کامل ایشان ...