عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه تطبیقی بیومورفیسم و گروتسک در هنر ...
نمایه ها:
هنر | 

بررسی و شناخت وضعیت شهرستان ها، از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه آگاهی از نقاط ضعف و قوت نواحی، نوعی ضرورت جهت ارائه طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. به طوری که استفاده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و غیره می تواند معیار مناسبی برای تعیین جایگاه آن نواحی و همچنین عاملی در جهت رفع مشکلات و نارسایی ه ای مبتلا به خود برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی جهت رسیدن به توسعه باشد. شناخت و تجزیه و تحلیل وضع مناطق شهری گیلان در زمینه های محیطی اقتصادی اجتماعی ...

یکی از مباحثی که از دیرباز پیرامون شیوه اداره و برنامه ریزی نظامهای آموزشی مطرح بوده، تمرکز و عدم تمرکز است . از شیوه های بررسی مقوله تمرکزگرایی و تمرکززدایی در نظامهای آموزشی، بررسی تطبیقی این موضوع با توجه به تجارب جهانی است . از آنجا که بررسی مقایسه ای ابعاد گوناگون این موضوع در کشورهای مختلف که هر یک دارای شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی و آموزشی متفاوتی هستند، می تواند نتایج ارزنده ای داشته باشد، در این مقاله از این شیوه استفاده گردیده است . در این راستا، پس از ذکر مقدمه ای ...

هدف از انجام این پژوهش مقایسه وضعیت حرفه ای ونظام تربیت معلم کلاسهای چندپایه ایران باکشورهای کانادا،یونان واندونزی،جهت ارائه ی راهکارهایی برای بهبودنظام تربیت معلم کشورمان بوده است.پژوهش حاضر یک پیمایش تطبیقی بوده و در آن از الگوی بردی بهره گرفته شده است.با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند،از میان کشورهای توسعه یافته، کانادا از آمریکا و یونان از اروپا، و از کشورهای در حال توسعه، اندونزی و ایران از آسیا انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز از طریق اسناد، مدارک، منابع مکتوب، جستجو ...

در حال حاضر ایران چهارمین تولید کننده کاشی و سرامیک در جهان است و این صنعت سهم قابل توجهی از سرمایه و اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است لکن مقایسه وضعیت ایران در بین رقبا، نشان دهنده موانع و دشواری هایست که به ویژه با الحاق اکثر کشورهای دنیا به ویژه طرف های تجاری عمده ایران به سازمان های تجارت جهانی و عزم سیاسی و اقتصادی همه جانبه کشورها در ایجاد نظام جدید تجارت بین الملل شدت نیز خواهد گرفت. لذا در این مقاله با هدف تحلیل استراتژیک صنعت کاشی و سرامیک ایران و شناخت و تبیین ...

این پژوهش با هدف بهبود کیفیت آموزش در مقطع کارشناسی ارشد صورت گرفت. در این پژوهش سرفصل دروس و اهداف و محتوای انها مورد مطالعه قرار گرفته و به روش توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. در پایان نقاط قوت و ضعف بررسی شد. پیشنهادهایی جهت بهبود کیفیت رشته آموزش شیمی ارائه شد. ...

مساله اعطاي عفو و تخفيف به ويژه از آن جهت كه با قطعيت و حتميت مجازاتها منافات دارد، در سياستگزاري جنايي داراي موافقان و مخالفاني است. در ايران از نهادهاي عفو و تخفيف به وفور استفاده مي شود، خواه جهت كاهش جمعيت كيفري زندان و يا به منظور تشويف زندانيان به اصلاح خويش يا كاستن از آثار زيانبار حبس ...

يكي از مهمترين عوامل در شكل گيري تصوير ذهني از يك ساختمان، براي ساكنين يك شهر، نمود بيروني و يا به عبارتي نماي ساختمان است. اين مساله خود ضرورت توجه به پوسته بيروني را از جنبه هاي مختلف بيش از پيش آشكار مي كند. با گردشي كوتاه در شهر سنندج به راحتي مشخص مي گردد كه در ارتباط با طراحي نماهاي ساختمانها انسجام مشخصي و علمي ديده نمي شود و حتي در مشكلي ابتدايي تر تك واحدها نيز در بسياري موارد از كوچكترين جزييات معماري و هنرمندانه بدورند. در بررسي موضوع عوامل متعددي وارد مي شوند از ج ...

هنرمند ایرانی با تکیه بر فلسفه عمیق خود بستری مناسب برای پروراندن مفهوم نقش فرشته قرار داد و با هم آمیزی موضوعات مذهبی و زیباشناسی حاکم بر عصر خود، آثار پر مفهوم و لطیفی را به تصویر کشید. این پژوهش بنیادی با هدف قیاس همگونیهای موجود در دو آئین زردشت و اسلام، به روش توصیفی و تحلیلی، نقش فرشته را با رویکرد نظری لوسین گلدمن مورد بررسی قرار میدهد. نتیجه حاصل با توجه به دیدگاه گلدمن در باب بازتاب جامعه در هنر، نشان میدهد این دو محمل گوناگون آئینی، تصویر ساختار سیاسی– اقتصادی و اجت ...