عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به مطالعه تطبیقی ضرورت ها و الزامات توسعه موسسات آموزش پیش از دبستان در کشورهای ژاپن، انگلستان و ایران می پردازدکه متعاقبا برای دست یابی به اهداف ذیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت: - بررسی تطبیقی ضرورت ها و الزامات توسعه موسسات آموزش پیش از دبستان در سه کشور ژاپن، انگلستان و ایران . - نگاه اجمالی به سیر تحول آموزش های پیش از دبستان در نظام های آموزش و پرورش ممالک مورد مطالعه - بررسی جایگاه کنونی آموزش های پیش از دبستان در نظام های آموزش وپرورش ممالک مورد ...

این پژوهش بر مبنای هدف،کاربردی و از تحقیقات کیفی و به لحاظ زمانی گذشته نگربوده است. جامعه آماری کلیه کشورهای سراسر دنیا بودند و نمونه گیری آن از نوع غیر تصادفی هدفمند بوده که 10 کشور منتخب با بیشترین میزان مدال آوری و میزبانی انتخاب شدندو عبارت بودند از آمریکا، انگستان، استرالیا، چین، کره جنوبی، فنلاند، کانادا، قطر، آلمان، ترکیه و ایران. ابزار پژوهش جهت گردآوری داده ها، مطالعه کتابخانه ای، وب سایت های رسمی کمیته های ملی و بین المللی المپیک ، مقالات علمی معتبر، برگه یادداشت ...

پژوهش حاضر، با هدف مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر تهران و بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت کاربر انجام گرفته است. جامعه مورد نظر این پژوهش سه دسته، کتابداران، مدیران و کاربران این کتابخانه‌ها بودند. کتابخانه‌های مورد نظر پژوهش، کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. از میان کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش نهاد، کتابخانه‌هایی که حداقل 3کتابدار در آن ...

هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درکشورهای ایران، مالزی و ژاپن می‌باشد. جامعه موردمطالعه دراین پژوهش عبارت بود ازجنبه‌های مختلف استراتژی های توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درکشورهای ایران، مالزی وژاپن. با توجه به‌گسترده بودن موضوع،اهداف وخط مشی‌هاوتربیت معلم درکشورهای نمونه،موردبررسی قرارگرفت. داده های پژوهش بامطالعه کتب مربوط به این موضوع، پایان نامه فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی ودیگرتحقیقات انجام شده، مقالات مندرج درمجلات موجود، سا ...

از زمان یکجا نشینی و آغاز زندگی اجتماعی بشر، و گسترش مراودات و مبادلات اجتماعی، اقتصادی ، تجاری و... لزوم تدوین قواعدی خاص برای این امور احساس شد و از آن زمان تعهدات و قراردادهایی با قواعد و قوانین مدون بوجود آمد در فقه اسلامی – شیعی با تاسی از آیات و احادیثی چون اوفوا بالعقود و همچنین المومنون عند شروطهم مجموعه قواعدی تحت عنوان تعهدات وارد حقوق مدنی گردید که از بحث‌های بسیار مهم در بین کلیه مباحث حقوق مدنی به شمار می‌رود. در اصطلاح حقوقی، تعهد رابطه‌ای حقوقی است که به موج ...

در همه ی کشورهای دنیا آموزش و پرورش متولی هدایت دانش آموزان در مسیر رشد عقلی، اجتماعی، اخلاقی ، وروانی و حرفه ای دانش آموزان است. نظام آموزش و پرورش تلاش دارد دانش آموزان را که سرمایه های آینده کشور هستند را به شهروندانی خوب تبدیل کند. بعبارتی دیگر می توان گفت هدف نهایی تعلیم و تربیت تعالی بخشیدن به انسانهاست که رسیدن به این هدف رشد همه جانبه ی دانش آموزان را می طلبد. بدین منظور مجموعه ای از فعالیتها و برنامه هایی در نظام آموزش و پرورش شکل گرفته است که یکی از آنها برنامه ی ر ...

در جامعه کنونی مباحث پیرامون دین و اعتقاد و عدم اعتقاد به دین بسیار مطرح و مورد بحث قرار می گیرد، تا آنجا که برخی دین را طرد و برخی کاملاً بدان اعتقاد دارند،در ذیل دو عنوان پساساختارگرایی و سنت گرایی مورد نظر ما قرار گرفته اند. این مسئله مطرح می گردد که امکان و ماهیت علم دینی در تلقی سنت گرایی و پساساختارگرایی چگونه است و با مطالعه تطبیقی به این موضوع پرداخته شد. نظریات سنت گرایانی چون رنه گنون، فریتیوف شوان و سید حسین نصر مورد بررسی قرار گرفت که سنت را پیوند الهی می دانند و ...

چکیده ندارد.

در زمینه پیش‌بینی خشکسالی، مطالعات زیادی با استفاده از مدل‌های خطی سری‌های زمانی تا مدل‌های غیرخطی انجام شده است. نوع پارامترهای مشارکت یافته در این مطالعات نیز متفاوت می‌باشد. در این تحقیق سعی بر آن است تا با در نظر گرفتن پارامترهای مؤثر بر خشکسالی و استفاده از روش‌های نوین مدل‌سازی در داده‌کاوی، هم نقش پارامترهای بزرگ مقیاس و هم دقت مدل‌های پیش‌بینی سنجیده شود تا امکان پیش‌بینی خشکسالی بررسی و بهترین مدل برای پیش‌بینی خشکسالی معرفی گردد. با بررسی سوابق مطالعاتی، می‌توان دری ...