عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5685

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ترازیابی سازمان و مطالعه تطبیقی در خصوص نحوه تعیین تکلیف اموال در سایر کشورها ...

مطالعه تطبیقی بیومورفیسم و گروتسک در هنر ...
نمایه ها:
هنر | 

فیلترهای تطبیقی نزدیک به چهار دهه به عنوان یک ابزار ضروری در بسیاری از کاربردهای پردازش سیگنال مورد استفاده قرار می‏گیرند، به‏طوری‏که هم اکنون نیز به عنوان یکی از موضوعات تکامل یافته در زمینه پردازش سیگنال‏های دیجیتال از نقطه نظر پایه های تئوری هستند. در این تحقیق به ارائه یک روش واحد جهت تحلیل عملکرد متوسط-مربع خانواده الگوریتم‏های فیلتر تطبیقی با اصلاح جزئی ضرایب در محیط غیرایستان پرداخته‏ایم. بر این اساس، عملکرد ردیابی الگوریتم حداقل میانگین مربعات نرمالیزه شده به روش Max ...

احساس همدردی/همدلی بخش مهمی از زندگی انسانها می باشد. دیر یا زود هر فرد با مشکلات و یا افسردگی در زندگی مواجه می شود. در چنین مواقعی, حمایت عاطفی از طرف دیگران به فرد کمک می کند تا درد روحی وی کاهش یافته یا بتواند بر آن فائق آید. البته, راههای ابراز افکار و احساسات توسط افراد مختلف در زبانهای مختلف متفاوت می باشد. عمل گفتارهای مختلفی مثل معذرت خواهی, درخواست و تعارف توسط محققان مختلفی بررسی شده است. به نظر می رسد مردم از یک فرهنگ, نوع بیان متداول و الگوی مشخصی برای بیان یک ...

مقایسه تطبیقی نهادهای حقوقی در نظامهای سیاسی مختلف همواره از این فایده برخوردار است که می‌تواند به غنای فرهنگ حقوقی و دکترین بیانجامد. در تحقیقی که پیش روست مقايسه تطبيقي بين ديوانعالي فدرال آمريكا با شوراي نگهبان در ايران با هدف درک شباهت ها و تفاوت‌های کارکردی این دو نهاد، و از آن جمله در خصوص تأثیر احتمالی مبانی و ترکیب این دو نهاد در کارکرد و جایگاه قانونی اساسی در دو رژیم حقوقی با توجه به شیوه نظارت بر آنها و بالاخره چگونگی انتخاب اعضاء، صورت گرفته است. این بررسی تطبیقی ...

مطالعه تطبیقی نظرات اقتصاد دانان مسلمان و اسلام شناسان درباره اقتصاد اسلام ...

حقوق بشر از عمده مسائل حقوقی سیاسی است که پس از پیروزی انقلاب همواره به عنوان ابزار فشار بین‌المللی بر علیه جمهوری اسلامی ایران بکار رفته است . در این رابطه عدم انطباق قوانین جزائی اسلام با استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی یکجا از این موارد بوده است . این طرح درصدد آن است که جنبه‌ها و وجوه افتراق و قرابت نظام حقوقی اسلام و نظام حقوقی حاکم بر کنوانسیونهای منطقه‌ای و بین‌المللی حقوق بشر در زمینه منع شکنجه را مورد بررسی قرار داده و حدود صحت و سقم شبهات مطروحه را ارزیابی نماید ...

این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی منابع و تسهیلات موجود و خدمات ارائه شده در هر یک از مدیریتهای درمان تامین اجتماعی می‌پردازد. این تحقیق به صورت مطالعه اسنادی در سازمان تامین اجتماعی انجام پذیرفته است و کارآیی قسمتهای مختلف کلینیکی و پاراکلینیکی را محاسبه نموده است . ...

در این تحقیق در فصل مقدماتی به اهمیت موضوع پرداخته می شود . در فصل دوم اشکال برنامه ریزی و تجربیات اجرایی نظام برنامه ریزی با بررسی اشکال برنامه ریزی مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل سوم به بررسی مسایل مفهومی تمرکز زدایی در جهان سوم و نیاز به آن در مراحل مختلف توسعه پرداخته می شود . در فصل چهارم کاستی ها و نارسایی های نظام برنامه ریزی در کشورمان مورد بحث قرار می گیرد. در بخش ضمیمه این فصل نقش استان ها در برنامه ریزی و دوگانگی های منطقه ای در کشور بررسی می شود . در فصل پنجم تج ...