عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش در راستای توجه به توسعه فرهنگ کتابخوانی صورت می‌گیرد و هدف آن بررسی چگونگی فعالیت کتابخوانی یا مطالعه آزاد اقشار مختلف ساکن شهر شیراز به عنوان نمونه‌ای از جوامع شهری کشور می‌باشد. در این راستا میزان مطالعه آزاد کتب ، مجلات و روزنامه‌ها و عوامل همبسته و نیز عوامل بازدارنده مرتبط با آن بر روی یک نمونه 3000 نفری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. از آنجا که محاسبه سرانه مدت مطالعه در کشور براساس میزان نشر و پخش کتاب یا مراجعه به کتابخانه‌های عمومی و نظایر آن صورت ...
نمایه ها:
شیراز | 

میزان مطالعه، و تعداد کتابخانه و استفاده کنندگان آن یکی از شاخصهای سنجش توسعه و رشد فرهنگی جوامع به شمار می رود. کتابخوانی نوجوانان و جوانان و مراجعه آنها به کتابخانه در شرایط کنونی جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانش آموزان، آینده سازان کشورند و استفاده بهینه آنها از فرصتها و وقتها در طول سال تحصیلی و در تعطیلات تابستانی، نقش مهمی در رشد آنها دارد. با تحقیقات و پژوهشهایی در این خصوص می توان توجه مسئوولان به این امر مهم را جلب کرد و زمینه برنامه ریزهای عملی مورد نیاز را ...

این طرح با هدف گسترش اطلاعات موجود در زمینه عادات کتابخوانی و مطالعه آزاد در جامعه به اجرا در آمده است . جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان متوسطه استان فارس تشکیل می دهند و چارچوب نمونه گیری شامل مرکز استان به اضافه پنج شهرستان دیگر بوده است که به طور تصادفی از بین شهرستانهای استان فارس انتخاب شده اند . نمونه مورد بررسی متشکل از 3585 دانش آموز پایه های اول تا سوم متوسطه می باشد . نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مجموع ‏‎،‎‏ بخش زیادی از اوقات فراغت دانش آموزان در ایام ت ...

هدف این طرح بسط اطلاعات موجود در زمینه‌های عادت کتابخوانی و مطالعه آزاد در جامعه بوده است . جامعه آماری این تحقیق را دانش‌آموزان متوسطه استان فارس تشکیل می‌دهند و چارچوب نمونه‌گیری شامل مرکز استان و پنج شهرستان دیگر بوده است . نمونه مورد بررسی متشکله از 3585 دانش‌آموز و پایه‌های اول تا سوم متوسطه می‌باشد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که سرانه مطالعه دانش‌آموزان متوسطه حدود 5/5 دقیقه در روز می‌باشد که حدود 1/1 درصد از کل اوقات فراغت روزانه را شامل می‌شود. جنسیت ، سرعت مطالعه، ع ...

تحقیق حاضر با روش مقایسه‌ای و ابزار پرسشنامه‌ای به بررسی عوامل فردی و آموزشگاهی در مطالعهء غیردرسی بین 1000 دانش‌آموز (390 نفر دختر و 610 نفر پسر) دورهء راهنمایی و دبیرستانی سطح استان یزد در سال تحصیلی 69-70 که از نظر گرایش به مطالعه به دو گروه علاقه‌مند (گواه) و بی‌علاقه و آزمایشی تقسیم شده‌اند، پرداخته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که بین پیشرفت تحصیلی و علاقه به مطالعه یک نوع ارتباط مستقیم و دوجانبه وجود دارد. گروه گواه بیشتر وقت خود را به مطالعه می‌گذراند. و گروه آزمایش بیشت ...

هدف از پژوهش برآورد دقیقی از میزان مطالعه آزاد در جامعه و زمینه‌یابی متغییرهای همبسته با این فعالیت بوده است . از جمله عواملی که رابطه آنها را با میزان مطالعه آزاد در این پژوهش مورد بررسی و تایید قرار گرفت ، پاره‌ای متغیرهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مانند تحقیقات فرد و خانواده او، منطقه، محل سکونت و ... بوده است . ...

پاره ای از دانشجویان رشته های مختلف به لحاظ علاقه شخصی ، فرصت و امکانات موجود خود علاوه بر مطالعه ، کتب درسی ساعاتی را نیز به امر مطالعه غیردرسی اختصاص می دهند. از آنجا که مطالعات غیردرسی در هر زمینه ای که باشد باعث گسترش دانش فرد در ابعاد مختلف همان موضوع می شود و در کل دانش و عملکرد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند. ما برآن شدیم که از طریق انجام یک بررسی کیفیت و کمیت مطالعات غیردرسی دانشجویان پزشکی و عوامل موثر بر آن را تعیین کنیم . ...

پاره‌ای از دانشجویان رشته‌های مختلف به لحاظ علاقه شخصی ، فرصت و امکانات موجود خود علاوه برمطالعه کتب درسی ساعاتی را نیز به امر مطالعه غیردرسی اختصاص می‌دهند از آنجا که مطالعات غیردرسی در هر زمینه‌ای که باشد باعث گسترش دانش فرد در ابعاد مختلف همان موضوع می‌شود و در کل دانش و عملکرد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد ما برآن شدیم که از طریق انجام یک بررسی کیفیت و کمیت مطالعات غیردرسی دانشجویان پزشکی و عوامل موثر برآن را تعیین کنیم. ...

جامعه آماری این پژوهش عبارت است از دانش آموزان پسر و دختر دوره متوسطه نظری نقاط شهری استان قم که تعداد آنها بالغ بر 48000 نفر بوده و در 101 واحد آموزشی روزانه (سال تحصیلی 79- 78) مشغول به تحصیل بوده اند. از این جمعیت، تعداد 750 دانش آموز پسر و دختر در 22 واحد آموزشی، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان گروه نمونه، انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده پرسشنامه جمع آوری گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان تعلیم و تربیت تعیین گردی ...