عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 180

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

داشتن علاقه برای پرداختن به فعالیتهای تحصیلی و توانائی استفاده از فنون مطالعه دو انگیزه و مهارتی هستند که رابطه بسیار مهمی با موفقیت یا شکست در تحصیل دارند. هر چند عوامل و انگیزه‌های دیگری نیز موثرند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی شیوه مطالعه و یادگیری دانشجویان و بویژه مقایسه دانشجویان موفق و ناموفق در دانشگاه و دانشجویان رشته پزشکی و غیرپزشکی از نظر شیوه‌های مطالعه و یادگیری، از بین دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 497 نفر از دانشجویان رشته پزشک ...
نمایه ها:
یزد | 

یکی از مسائل عمده آموزش و پرورش جذب نیروی انسانی متخصص می‌باشد و هرساله عده‌ای دانشجو توسط مراکز تربیت معلم پس از طی دوره دو سال فارغ‌التحصیل می‌شوند آنچه که واضح است این است که هرچه روحیه مطالعه و پژوهش در این فارغ‌التحصیلان بیشتر باشد بر موقعیت آنان در امر تدریس مدارس راهنمایی و در نتیجه ارتقای کیفی آموزش و پرورش می‌افزاید محقق در نظر دارد وضعیت مطالعه و میزان علاقه به کسب معلومات را در بین دانشجویان مراکز تربیت معلم بررسی نماید شاید با ترسیمی الگوی برای دانشجویان در جهت کس ...

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان مراجعهء جوانان برای مطالعه به کتابخانه‌های عمومی شهر تهران و راههای افزایش بهره‌وری است . جامعهء آماری کلیهء کتابخانه‌های عمومی شهر تهران است که تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره می‌شوند. حجم نمونهء آماری 13 کتابخانهء عمومی تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران است که از هر کدام 30 نفر مراجعه‌کننده، یک نفر متخصص کتابداری و یک نفر کتابدار انتخاب شده‌اند. روش پژوهش پیمایشی و ابزار تحقیق پرسشنامه است . یافته‌ها نشان می‌دهد که کمبود ام ...

تحقیق حاضر با روش علی مقایسه‌ای و ابزار پرسشنامه‌ای به بررسی عوامل فردی و آموزشگاهی در مطالعه غیردرسی بین 1000 دانش‌آموز (390 نفر دختر و 610 نفر پسر دوره راهنمایی و دبیرستانی سطح استان یزد در سال 1369-1370 که از نظر گرایش به مطالعه به دو گروه علاقه‌مند (گواه) و بی‌علاقه و آزمایشی تقسیم شده‌اند، پرداخته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که بین پیشرفت تحصیلی و علاقه به مطالعه یک نوع ارتباط مستقیم و دو جانبه وجود دارد، گروه گواه بیشتر وقت خود را به مطالعه می‌گذراند. و گروه آزمایش بیشتر ...

اهداف این پژوهش عبارت بودند از: -1 شناسایی عوامل موثر در کاهش انگیزه به مطالعه 2 آزمون نظریه‌های موجود در این زمینه. این تحقیق به روش توصیفی انجام شد و نمونه‌گیری به شکل اتفاقی ساده صورت گرفت . نمونه شامل 60 نفر از 242 دانشجوی علوم تربیتی سال 1373 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان بود. پرسشنامه مورد استفاده حاوی 16 سوال بود که هر یک 5 گزینه داشتند. برخی نتایج عبارت بودند از: -1 بین مشکلات خانوادگی و کاهش انگیزه به مطالعه رابطه معنی‌داری وجود داشت . -2 بین عدم آشنایی ...

از آنجا که رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه در گرو نهادینه شدن فرهنگ مطالعه است لذا بررسی علل و عوامل عدم گرایش افراد جامعه به مطالعه و کتاب‌خوانی به منظور ارائه راهکارهائی جهت خروج از این وضعیت در هر مقطعی ضروری است . نتایج این طرح دربرگیرنده ارائه و راهکارهایی جهت انگیزه در افراد جامعه برای مطالعه و کتابخوانی است . ...

عادت به مطالعه همانند بسیاری از عادتهای دیگر در دوران کودکی شکل می‌گیرد و به همین دلیل آموزش مطالعه کتابخوانی به مثابه امری سرنوشت‌ساز می‌باشد. پژوهشهای انجام شده نشان می‌دهد که پدر و مادر می‌تواند عامل بسیار مهمی در شکل‌گیری عادت به مطالعه در کودکان و جوانان (دانش‌آموزان، دانشجویان) خود داشته باشند. در کنار والدین، کم کردن نوشته‌ها و جایگزین کردن عکس ، نقاشی، انواع و اقسام مطالب متنوع و رنگارنگ در کتابهای ویژه کودکان به همان مقدار از اهمیت برخوردار است . در این طرح نتایج مطا ...

خروجی مورد انتظار بدست آمدن سرانه مطالعه در استان خوزستان است و اینکه چه عواملی بر آن تاثیر گذار هست. تا از این طریق اداره کل کتابخانه های عموم استان نسبت به مدیریت و ارتقاء مطالعه اقدام نمائید. ...

مطالعه از عوامل عمده در پیشرفت پژوهش و نظام های آموزشی است، به همین جهت تلاش در جهت بهبود وضع مطالعه و افزایش مهارت های خواندن و درک مطلب یکی از اقدامات مهم آموزشی به حساب می آید. در این تحقیق میزان آگاهی دانشجویان از شیوه های خواندن اجمالی ، تند خوانی ، عبارت خوانی ، دقیق خواندن ، تجسسی و انتقادی بررسی شده است و این میزان آگاهی بر حسب جنسیت ، معدل و رشته تحصیلی دانشجویان ارزیابی شده است . جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد است . نتایج کلی تحقیق حاض ...