عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 125

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با عنوان «میراث فرهنگی در سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، در پی مطالعه و فهم معانی پنهان یا آشکار موجود در سیاست‌های فرهنگی مربوط به میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی، بررسی ویژگی‌های آن و ارائه‌ی نگاهی بدیع در این زمینه است. برای رسیدن به این هدف قوانین، آیین نامه‌ها و مصوبات موجود در این حوزه، مورد تحلیل قرارگرفته‌است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده‌است. بر اساس یافته‌های پژوهش به یک سنخ-شناسی (4دوره) از سیاست‌های فرهنگی جمهوری ا ...

بهشت گمشده اثر جان میلتون، حکایت خلق آدم و حوا، وسوسه ی شیطان، خوردن میوه ی ممنوعه و هبوط انسان را نقل می‌کند. با خوانشی بینا-رشته‌ای (کهن الگو-مطالعات فرهنگی- روانشناسانه- -نشانه‌شناسانه) از آنچه که میلتون به ما ارائه می دهد، بخش‌هایی از حقیقت هویدا می شوند که بهشت گمشده‌ی میلتون تنها یکی از نمودهای آن می‌باشد. بدین ترتیب "بهشت گمشده" در قالب کهن الگوی یونگ معنای وسیع‌تری می‌یابد. تآثیر و اهمیت بهشت گمشده‌ی میلتون در به تصویر کشیدن مفاهیمی است که ریشه در ضمیر ناخودآگاه انس ...

هویت یکی از مفاهیم پیچیده در حوزه‌ی علوم انسانی و اجتماعی به شمار می‌رود. پدیده‌ای چندوجهی که از مناظر مختلف، مبانی و معانی گوناگونی را نمایان می‌سازد. در یک نگاه کلی می‌توان هویت را حاصل دیالکتیک نظام ذهنی و ساختار اجتماعی و فرهنگی قلمداد نمود. هویت فرهنگی یک از ابعاد اصلی ساختار هویت است. هویت فرهنگی افراد یک جامعه، ‌الهام گرفته از ویژگی‌های محیط جغرافیایی، جهان‌بینی، خواست‌ها و آرزوها، غم‌های مشترک، احساسات و اعتقادات است که به افراد آن جامعه و آن ملت، تشخص و هویت فرهنگی م ...

تحلیل کمی و کیفی موفقیت دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی در دستیابی به دانشگاه، با تأکید بر نقش متغیر های سرمایه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.فرضیه های اصلی به دنبال بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خانواده بر احتمال قبولی داوطلبان در آزمون سراری سال تحصیلی (88 – 1387) است.جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره پیش دانشگاهی شهرستان درگز و منطقه نوخندان از توابع استان خراسان رضوی است.حجم جامعه نمونه مورد نظر 442 نفر می باشد، روش ...

صورتبندی شبکه‌ های اجتماعی- فرهنگی‌ مجازی در-دنیای پسایازده ‌سپتامبری، بر چگونگی برساخته‌ شدن سوژه‌ ی افراد، تاثیرات هستی ‌شناختی ‌ای نهاده، تا به آنجا که خیزش‌ های دموکراسی -خواهانه در سال های‌ اخیر خاور‌میانه و جهان‌ عرب را می توان ازهمین رهگذر مورد‌تحلیل فرهنگی قرار داد. مسئله‌ ی‌ فرهنگی جامعه‌ ی ایران، در تفاوت و تمایز سبک ‌زندگی طبقه‌ ی متوسط شهری و مطالبات مدنی‌ اشان، خود را به گونه‌ ی بی -واسطه ‌ای در رشد فراگیر شبکه ‌های فرهنگ مجازی بازنموده است، آن‌ چنان‌ که حتی نوجو ...

اغلب گفته ها و نوشته ها پیرامون مطالعات فرهنگی در ایران، به توصیف و بازگویی نمودهای آشکار و عموماً نهادی آن پرداخته اند. این مجموعه گفتارها، یا حالتی تجویزی داشته و سنجه ای را در مطالعات خود پیشاپیش مفروض گرفته اند، یا آن که شأنی استعلایی برای روایت خویش قائل بوده اند. در جملگی آنها، آنچه مغفول مانده است، مطالعه ی امکان های ظهور مطالعات فرهنگی به عنوان پیکره ای از دانش، در بستر هم آیندی های تاریخی، جدال های معرفت شناختی، مناسبات قدرت، امور پیشامدی و تفاسیر ناشی از مواضع سوژگی ...

این مطالعه، با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی خیابانی شدن کودکان در شهر خرم آباد در سال 1391، این مسئله را مورد تحلیل قرار داده است. پدیده کودکان خیابانی به کودکان کمتر از 18 سال اطلاق می‌شود که برای ادامه‌ی بقاء مجبور به کار یا زندگی در خیابان، پارک‌ها و در سطح میادین شهرها هستند. خیابانی شدن کودکان و نوجوانان به هر علت و دلیلی باعث پیامدها و عواقب جبران ناپذیری برای کودک و به دنبال آن جامعه می‌شود؛ لذا برای کاهش و پیشگیری از این آسیب، سبب شناسی در مورد آن لازم و ضروری اس ...

هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی توسعه‌ی فرهنگی و دموکراتیک شدن فرهنگ از دیدگاه جامعه‌شناختی و جستجوی بازنمایی آن در برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه با بررسی تعاریف موجود از مفهوم فرهنگ، نشان می‌دهد که تعاریف متفکرین از مفهوم فرهنگ روندی کلی را از نگاه خاص‌گرایانه به فرهنگ ـ که این مفهوم را پدیده‌ای متعلق به ملل غربی و طبقات فرهیخته‌ی آن می‌داند ـ به نگاهی دموکراتیک‌تر به فرهنگ تبدیل شده است. این روند با تعاریف عام -که همه‌ی دستاوردهای مادی و معنوی بشر ر ...

شناخت دقیق وجوه و ابعاد مختلف مسائل فرهنگی، به مسئولان فرهنگی کمک می‌کند تا در اتخاذ تصمیم و سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ به صورتی علمی‌تر و واقعی‌تر عمل کنند. این پژوهش، بنا به اهمیت موضوع فرهنگ در دانشگاهها و نیز نقش محوری دولت در سیاست‌گذاری در دانشگاه‌های کشور، موضوع تحقیق خود را «چگونگی تغییر سیاست‌های فرهنگی در دانشگاههای کشور در اثر تغییر دولت‌ها» قرار داد. این موضوع با توجه به چشم‌اندازها و برنامه‌های توسعه ورویکردهای مسئولان ذیربط فرهنگی در آموش عالی کشور طی دوره‌ چهار ...